Over Likoed

Likoed Israël

Likoed is een Israëlische politieke partij. De naam betekent letterlijk “eenheid”. Zij is gevormd na een fusie tussen twee eerdere liberale partijen, te weten de Cherut (vrijheid) en de Liberale Partij.

Het is een liberale, seculiere en democratische partij en als zodanig een zusterpartij van VVD en D66.

Likoed is liberaal en seculier (in tegenstelling tot sommige beeldvorming is die Likoed wil neerzetten als religieus). Mensen van alle geloven zijn dus actief binnen de Likoed, Likoed heeft bijvoorbeeld ook een moslim parlementslid.

De Likud voerde oppositie tot 1977. Daarna leverde het de volgende Israëlische premiers:

 • Menachem Begin (1977-1983),
 • Jitschak Sjamir (1983-1984 en 1986-1992),
 • Benjamin Netanjahoe (1996-1999),
 • Ariel Sharon (2001-2006),
 • Benjamin Netanjahoe (2009-).

De Likoed staat voor vrede door veiligheid, veiligheid door kracht. De Likoed vindt dat Israël de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar burgers niet uit handen mag geven. De Likoed wil een bloeiende economie, ongeremd door de achterhaalde structuur van een wurgende vakbondsmacht en staatsbedrijven.

De Likoed is gehecht aan het land, het volk, de tradities, de heilige plaatsen en de band met Joden over de hele wereld.

In Israël is Likoed een organisatie die gegroeid is tot een record van 312.000 leden en is daarmee verreweg de grootste partij.

Likoed Nederland

In Nederland is Likoed geen politieke partij maar een vereniging.

Voorlopers van Likoed Nederland maakten sinds 1930 onderdeel uit van de Nederlandse Zionistenbond. Die is in 1899 opgericht om het zionisme in Nederland te bevorderen. In 1992 is die omgevormd naar de Federatie Nederlandse Zionisten en is Likoed Nederland een zelfstandige vereniging geworden.

De doelstellingen van Likoed Nederland zijn:

 1. Het propageren en verwezenlijken van de doelstellingen van de Likoed wereldorganisatie (Likud Olami).
  De belangrijkste is: vrede én veiligheid voor Israël.
 2. Het verwezenlijken van de doelstellingen van het zionisme. Op het oprichtingscongres van de Wereld Zionisten Organisatie in 1897 te Bazel is dat als volgt gedefinieerd: “Het zionisme streeft naar een publiekrechtelijke gewaarborgde eigen woonplaats voor het Joodse volk in Palestina.”
  Later is dat uitgewerkt in het zogenaamde ‘Jeruzalemmer Programma’ van zionisme, dat stelt dat het zionisme streeft naar:

  • de eenheid van het joodse volk en het centraal stellen van Israël in het Joodse leven,
  • het verzamelen van het Joodse volk in zijn historisch vaderland – Erets Jisraeel – door aliah (immigratie) uit alle landen,
  • het versterken van de staat Israël, welke gegrondvest is op de profetische visie van rechtvaardigheid en vrede,
  • het bewaren van de identiteit van het joodse volk door het bevorderen van Joodse en Hebreeuwse opvoeding en van Joodse geestelijke en culturele waarden,
  • de bescherming van Joodse rechten waar ook ter wereld.

 bewegend Likoed logo

 

Activiteiten

Likoed Nederland houdt zich bezig met het kenbaar maken van onze politieke ideeën middels:

 • het publiceren in de Nederlandse pers, op radio en televisie,
 • het stelling nemen tegen foutieve berichtgeving over Israël en de Likoed in de media en elders,
 • het onderhouden van contacten met de Nederlandse politiek,
 • het organiseren van voordrachten,
 • het medebesturen van de Federatie Nederlandse Zionisten,
 • het vertegenwoordigen van joods Nederland in de Wereld Zionisten Organisatie en in de Likoed Wereld Organisatie (Likud Olami),
 • deze internetsite, die onze politieke ideeën wil presenteren en die aandacht wil vragen voor het tegen Joden en Israël gerichte Arabisch extremisme.

Jaardoelstellingen

 • Gemiddeld minimaal één eigen artikel per week.
 • Gemiddeld minimaal één artikel gepubliceerd in een dagblad of belangrijke site per maand.
 • Gemiddeld minimaal één persbericht per maand.
 • Gemiddeld minimaal één actie per kwartaal.
 • Minimaal één Tweede Kamermotie gebaseerd op onze informatie per jaar.

Likoed Nederland is aangesloten bij:

Organisatie en website

Likoed Nederland ontvangt – in tegenstelling tot pro-Palestijnse organisaties – geen enkele subsidie, Likoed Nederland wordt uitsluitend gefinancierd en gedragen door haar leden en donateurs.
Klik hier voor informatie hoe u ons financieel kunt steunen.

Ook onze website is gemaakt door een vrijwilliger. Onze website bestaat sinds 24 maart 1997 en is daardoor een van de oudste pro-Israel websites ter wereld.

Overname van artikelen is toegestaan en wordt zelfs zeer op prijs gesteld, onder voorwaarde van bronvermelding en een link naar deze site.

Adres: Kalfjeslaan 376, 1081 JA  Amsterdam.

U vindt Likoed Nederland ook op de volgende sociale netwerken:

Abonneren op persberichten en publicaties (enkele mails per maand)?

 • Word lid van ons netwerk op LinkedIn of stuur een mail naar info@likoed.nl.
 • Wilt u zich weer afmelden? Dat kan ook door een mail te sturen.
 • U kunt zich ook abonneren op alle nieuwe artikelen via Google Feedburner, druk op de knop ABONNEREN in de header van onze website of volg deze link.
 • U kunt ook onze RSS feed gebruiken om steeds een melding te krijgen wanneer er een nieuw artikel is gepubliceerd.

Privacy-verklaring:

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van onze publicaties en niet met andere organisaties gedeeld.
Uitsluitend voor analyse-doeleinden van het gedrag van bezoekers op onze website wordt van cookies gebruik gemaakt.
Eén maal in de vier jaar kunnen de gegevens van leden ter beschikking worden gesteld van de FNZ, ten behoeve van de verkiezingen voor de WZO. Na de verkiezingen worden die gegevens vernietigd.

Wilt u lid of donateur worden, stuur ons dan een e-mail: info@likoed.nl