Brieven

Brieven van Likoed Nederland, geadresseerd aan verschillende media in reactie op hun artikelen.

Eenzijdig water

Ingezonden brief van Likoed Nederland in EOS Magazine (populair-wetenschappelijk maandblad), novembernummer 2011. Wij zijn verbaasd over de eenzijdigheid van uw...