Antwoorden kennisquiz Midden-Oosten

Dit zijn de antwoorden op de kennisquiz Midden-Oosten. Heeft u de vragen eerst gelezen en beantwoord? De vragen staan hier.

Op alle vragen is ‘fout’ het juiste antwoord. Hieronder volgt de toelichting:

 1. Jeruzalem staat in de Koran genoemd als de derde heilige stad voor de Islam.

  Antwoord: fout. Het woord Jeruzalem komt niet voor in de Koran. Er staat slechts dat Mohammed ten hemel voer bij “de verst weggelegen moskee”.
  Sommige Islamitische tradities menen dat daarmee Jeruzalem wordt bedoeld.
  Aangezien er ten tijde van Mohammed geen moskee was in Jeruzalem is dat niet onomstreden.
 2. Het ontruimen van de nederzettingen is een belangrijke Israelische verplichting uit de vredesakkoorden.

  Antwoord: fout. In de eerste set akkoorden uit de jaren negentig (de ‘Oslo-akkoorden’) is niets vastgelegd over de nederzettingen. In de ‘Routekaart naar vrede’ uit 2003 staat alleen dat de nederzettingen niet mogen uitbreiden, vooruitlopend op een definitieve vredesregeling.
 3. De PLO is opgericht met als doel om een eigen Palestijnse Staat op de Westbank en de Gazastrook te realiseren.

  Antwoord: fout. Volgens het handvest van de PLO uit 1968 is het doel: “de gewapende strijd om heel Palestina te bevrijden” (dus inclusief het huidige Israel).
 4. De Klaagmuur is de heiligste plek van het Jodendom.

  Antwoord: fout. De Klaagmuur is wel de meest heilige plek waar Joden momenteel kunnen bidden. De muur ontleent zijn heiligheid eraan dat het een van de muren van de Tempelberg is. Dat is de heiligste plek van het Jodendom. Zowel om religieuze redenen (de plek waar het ‘Heiligste der Heiligen’ van de Tempel heeft gestaan mag niet betreden worden) als uit veiligheidsoverwegingen is het Joden niet toegestaan om op de Tempelberg te bidden.
 5. De ‘grenzen van 1967’ is de gangbare uitdrukking voor de vastgestelde grens tussen Israel en de Palestijnen.

  Antwoord: fout. Wat wordt aangeduid als ‘de grenzen van 1967’ is feitelijk de wapenstilstandslijn van 1949, tussen de legers van Israel en verscheidene Arabische landen (van Palestijnen was nog geen sprake). Volgens de gesloten vredesakkoorden worden de grenzen nog bepaald. Uitgangspunt daarbij is de befaamde resolutie 242 van de Veiligheidsraad uit 1967. Deze stelt dat Israel recht heeft op erkende en veilige grenzen, in ruil voor een gedeeltelijke terugtrekking uit veroverd gebied.
 6. De Palestijnse terreur is begonnen als reactie op de Israelische bezetting en de bouw van nederzettingen.

  Antwoord: fout. De Palestijnse terreur begon al circa 40 jaar voor 1967 (geinspireerd door moslim-fundamentalisme en nazisme). Zo kwamen er bijvoorbeeld in de jaren vijftig twee maal zoveel Israeli’s door terreur om het leven als in de jaren tachtig.
 7. Israel beslaat het grootste gedeelte van het voormalige mandaatgebied Palestina.

  Antwoord: fout. Ook wat nu Jordanie is maakte namelijk deel uit van het mandaatgebied Palestina. Op basis van de wapenstilstandgrenzen van 1949 beslaat Israel circa 18% van het mandaatgebied.
 8. Israel negeert bindende resoluties van de Verenigde Naties.

  Antwoord: fout. Israel negeert wel de niet-bindende resoluties van de Algemene Vergadering. Die zijn namelijk niet onpartijdig, als gevolg van het grote aantal aangesloten Arabische/Islamitische dictaturen. De bindende resoluties (de resoluties van de Veiligheidsraad) voert Israel wel uit, zoals bovengenoemde resolutie 242. Het zijn juist de Arabieren die de bindende resoluties niet hebben uitgevoerd, met name resolutie 181 (delingsplan) en resolutie 242 (land voor vrede).
 9. Het aantal burgerslachtoffers door het wederzijds geweld is aan Palestijnse kant circa drie keer zo hoog als aan Israelische kant.

  Antwoord: fout. Het aantal burgerslachtoffers aan beide kanten ontloopt elkaar niet zo veel. Het totale aantal slachtoffers aan Palestijnse zijde is volgens sommige statistieken wel drie keer zo hoog. Dan worden echter ook alle terroristen meegeteld, dus mensen die zelf voor het geweld kozen, waaronder zelfs de terroristen die door hun eigen te vroeg ontplofte bommen gedood werden. Daarnaast bevatten die statistieken ook de vele slachtoffers door geweld van eigen zijde, zoals alle Palestijnen die door andere Palestijnen gedood zijn vanwege vermeende samenwerking met Israel.
 10. In dit conflict zijn meer Islamitische dan Joodse heilige plaatsen verwoest.

  Antwoord: fout. Ondanks alle ophef over vermeende dreiging van Islamitische heilige plaatsen is er niet een beschadigd. Wel is een Joodse heilige plaats tot de grond toe verwoest, te weten de graftombe van Jozef met bijbehorende Joodse leerschool. De media hebben daaraan echter geen enkele aandacht besteed.

Hoeveel had u er fout?

 Hoe goed bent u geinformeerd?

Lees hierover verder op De Nederlandse media en Israel.