• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek

Zondag, Februari 10, 2019 / Last Modified: Vrijdag, Mei 3, 2019

Persbericht van Likoed Nederland, 10 februari 2019.

Plein M Noordhoff

Opnieuw lukt het een Nederlands schoolboek niet om het Jodendom waarheidsgetrouw weer te geven.

Het schoolboek van Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein M’ laat de Joden weg bij de godsdiensten voor welke Jeruzalem heilige plaatsen bevat.
Tevens beweert het onjuist dat christenen en joden door de Arabieren “meestal goed behandeld werden”.

Wat betreft dat laatste: in het midden van de vorige eeuw werden bijna alle één miljoen Joden onvrijwillig uit de Arabische landen verdreven (zie Wikipedia).

Maar ook daarvoor werden Joden al afschuwelijk gediscrimineerd en financieel uitgeknepen, zoals vastgelegd in het ‘Pact van Umar’.
Dit schrijft bijvoorbeeld Karl Marx over de Joden die rond 1850 in Jeruzalem woonden (Jeruzalem was toen een door Turken bezette stad, met Joden als grootste bevolkingsgroep):

“Niets is te vergelijken met de ellende en het lijden van de Joden in Jeruzalem. Ze worden constant door de moslims onderdrukt en gediscrimineerd.”

Om nog maar te zwijgen over de geregelde  pogroms en slachtpartijen van Joden door Moslims (zie Wikipedia).

Evenmin wordt er iets gezegd over de discriminatie van christenen, de Armeense genocide of de honderdduizenden christenen die de afgelopen decennia zijn weggevlucht.
Het is mooi dat in het boek gesteld wordt dat: “de kans op conflicten kleiner is als mensen van verschillende godsdiensten tolerant zijn tegen elkaar.”

Echter, als dit in een schoolboek leidt tot het verzwijgen en verdraaien van feiten schiet dat zijn doel ver voorbij.

Het boek leert verder dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen.
Het is schandalig dat dit boek daarmee verzwijgt dat Jeruzalem veruit de heiligste plaats van de Joden is.
En dat de reden is waardoor de stad heilig is geworden voor die andere religies: dat het de plek zou zijn waar Abraham Isaac wilde offeren, dat de Joodse Tempels daar hebben gestaan en dat het al tijdens het leven van de Jood Jezus de hoofdstad van de Joden was.

Het lijkt wel of je een Palestijns schoolboek of tv-programma bekijkt. Ook die ontkennen stelselmatig de Joodse geschiedenis van Jeruzalem, als politiek wapen (hier een honderdtal voorbeelden).

Daarboven wordt in het boek ook bij de ‘verrassende’ overeenkomsten tussen christendom en islam de verklaring weggelaten; dat het Jodendom hun gemeenschappelijke bron is. Terwijl er drie van de vier citaten die gebruikt worden om de christelijke leer toe te lichten uit de Thora genomen zijn.

Het is bepaald niet voor het eerst dat Nederlandse schoolboeken Israël en Jodendom verkeerd weergeven. Eerder vond Likoed Nederland maar liefst 41 fouten in een geschiedenisboek en 39 fouten in een aardrijkskunde boek van ThiemeMeulenhoff. Ook in andere schoolboeken van Noordhoff en Malmberg bleken vele fouten te staan.

De fouten zijn blijkbaar structureel, net als de problemen met het Holocaust onderwijs. Zo krijgt antisemitisme een kans onder de jeugd.
In het geschiedenisboek van ThiemeMeulenhoff stond zelfs een onvervalst antisemitische bewering, namelijk dat Israël (mede) tot stand was gekomen door chantage van rijke Joden.
De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk gezegd dat antisemitisme onaanvaardbaar is en bestreden moet worden. Dan is het belangrijk dat scholieren echt iets leren over Jodendom en Joodse geschiedenis.

Eerder was dit voor het CIDI al aanleiding om de regering te vragen om kwaliteitscriteria voor schoolboeken. 
Helaas heeft dat toen niets opgeleverd.

Maar het is duidelijk nog steeds hard nodig.


Hierboven één voorbeeld van de Palestijnse ontkenning van de Joodse geschiedenis van Jeruzalem (al staat die zelfs beschreven in de Koran).
De president van de Palestijnse Al-Quds Universiteit Younes Amr zegt op 15 september 2018 in het nieuwsprogramma van de officiele Palestijnse televisie:

Ik besloot om de Arabisch-Islamitisch-Christelijke versie [van de geschiedenis] te presenterren, in tegenstelling tot de ongeldige, valse Joodse versie.
Deze stad [Jeruzalem], die wordt beschouwd als de poort naar de hemel, is alleen verbonden met het islamitische geloof en het christelijke geloof – en helemaal niet met het joodse geloof.”


Zie ook:


Update 14 februari: De PVV heeft hierover Kamervragen gesteld:

PVV kamervragen schoolboek Noordhoff

Update 3 mei 2019

De regering heeft bovenstaande vragen beantwoord. Schokkend genoeg wijst de regering elke verantwoordelijkheid af voor schoolboeken die kinderen met leugens opzadelen. Het antwoord zegt dat:

“Scholen de verantwoordelijkheid hebben om richting ouders en leerlingen aanspreekbaar te zijn op de gemaakte keuzes en de omgang met leermethoden. Ouders en leerlingen kunnen kwesties via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad bij het schoolbestuur aankaarten.”

Het is de omgekeerde wereld. Ouders moeten maar elk schoolboek gaan controleren op leugens en dan hopen dat de school stopt met het gebruik ervan, in plaats van dat ze er op mogen vertrouwen dat hun kinderen goed onderwezen worden.

Zie uitgebreider ons persbericht hierover: Schoolboeken staan vol fouten, Nederlandse overheid grijpt niet in.

2 reacties op “Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek

  1. […] Link naar het artikel Likoed […]

  2. […] Lees verder>>> (h/t Peter Rissing) […]

-- Reacties gesloten.