• Donderdag, 14 November 2019
  • 16 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Nederland stemde in de VN weer “braaf” mee in het anti-Israël circus

Dinsdag, December 4, 2018 / Last Modified: Maandag, December 17, 2018

Opinie artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 4 december 2018.

Jeruzalem Koning DavidAfgelopen vrijdag was het weer mis in de Verenigde Naties (VN). Er werden maar liefst zes anti-Israël resoluties aangenomen door de Algemene Vergadering van deze organisatie.
Het past in de reeks van circa twintig van dergelijke resoluties, elk jaar opnieuw.

Verantwoordelijk hiervoor is het islamitische machtsblok – ongeveer een derde van het aantal aangesloten landen – dat deze er doorheen drukt.

Met steun van andere dictaturen en de laffe opstelling van Europa (dat de moslimlanden niet wil bruuskeren) krijgen deze automatisch een meerderheid.

Daardoor wordt de democratische rechtsstaat Israël vaker veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar, waaronder vele afzichtelijke dictaturen zoals Noord-Korea, Iran, Syrië of Venezuela.
Dit klopt natuurlijk van geen kant.

De toenmalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban zei het een jaar of vijftig geleden al:

“Als Algerije een resolutie zou indienen waarin wordt verklaard dat de aarde plat is omdat Israël die heeft platgedrukt, zou die aangenomen worden met 164 stemmen voor, 13 tegen en 26 onthoudingen.”

Mensen die de veroordelingen van de VN als argument gebruiken om Israël te bekritiseren, weten dan ook niet waarover zij praten of zijn bewust kwaadwillend.

Een van de resoluties legt de schuld voor het ontbreken van vrede tussen Israël en de Palestijnen uitsluitend bij Israël. Die werd aangenomen met 156 stemmen voor.
Tevens ontkent deze resolutie de Joodse banden met Jeruzalem. Zo wordt de Tempelberg – waar de Joodse Tempels hebben gestaan – alleen bij de islamitische naam genoemd.

U leest het goed, ruim driekwart van de landen in de wereld ondersteunt anti-Joodse geschiedvervalsing.

De Israëlische vertegenwoordiger bij de VN Noa Furman verklaarde:

“We leven in een tijd van vele crises in de wereld. Het is een schande dat de VN, in plaats van deze crises aan te pakken, zoveel vooringenomen resoluties aanneemt.

De omissie [van de Joodse band met Jeruzalem] was opzettelijk. Het is een nieuw voorbeeld van de Palestijnse weigering om de bewezen historische band tussen het Jodendom, het christendom, de Tempelberg en Jeruzalem als geheel te erkennen.
De internationale gemeenschap moet stoppen deel te nemen aan een dergelijke flagrante ontkenning van de geschiedenis.”

De Amerikaanse vertegenwoordiger Leslie Ordeman sprak zich ook uit tegen de teksten van de resoluties:

“Zoals de Verenigde Staten herhaaldelijk hebben verklaard, is deze situatie onaanvaardbaar.

Wij zien steeds resoluties die alle soorten Israëlische acties onmiddellijk veroordelen, maar bijna niets zeggen over Palestijnse terroristische aanslagen op onschuldige burgers.
Dit is bijzonder actueel, nu er op 12 november meer raketten op Israël werden afgevuurd dan op welke dag dan ook sinds 2014.
De Palestijnen zijn de enigen met een speciale afdeling binnen de VN. De boodschap die hiervan uitgaat, is dat de Palestijnen nooit terug hoeven naar de onderhandelingstafel.”

Opvallend was dat Nederland weer “braaf” meestemde in dit anti-Israël circus.
Dit terwijl vorig jaar november een motie van de Tweede Kamer is aangenomen die de regering vraagt om:

“In VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en …. onrechtvaardige resoluties af te wijzen.”

Daar komt dus helaas nog weinig van terecht.

Het is onverantwoordelijk dat – in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme – de Nederlandse regering de enige Joodse staat als pispaaltje blijft gebruiken.


 

Uiteraard leest u meer over de houding van de VN in de tweede druk van het succesvolle ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 123: Verenigde Naties.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.