• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Niet al het Palestijns bloed is gelijk

Zondag, September 23, 2018 / Last Modified: Zondag, Oktober 7, 2018

Door Dr. Edy Cohen. Vertaling en bewerking: Brabosh, 23 september 2018.

Yarmouk refugee food‘Palestijnen’ in Syrië

Een recent gepubliceerd rapport van de actiegroep voor Palestijnen in Syrië (AGPS), een mensenrechtengroep, documenteerde 3.840 gevallen van Palestijnen die zijn gedood sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011.

Dat zijn bijna vier keer zoveel als de doden tijdens de zes jaar van de eerste intifada (december 1987-september 1993).

De doodsoorzaken varieerden van artilleriebeschietingen tot schietpartijen tot marteling in de beruchte gevangenissen van het regime in het hele land. Naast dit rapport heeft het Syrische regime voor het eerst een lijst met namen vrijgegeven waaronder 548 gedode Palestijnen.
Hoewel het rapport van het regime geen melding maakte van hun doodsoorzaken, zijn mensenrechtenorganisaties het erover eens dat die Palestijnen zijn gestorven als gevolg van martelingen, uithongering en van een adequate medische behandeling worden beroofd.

De AGPS zei ook dat er nog 1.682 Palestijnen zijn vermist waarvan hun lot onbekend is. Volgens sommige beoordelingen zijn deze Palestijnen op enig moment tijdens de bloedige burgeroorlog gedood of – ‘in het beste geval’ – zitten ze nog steeds vast.
Daarom zijn minstens 5.522 Palestijnen gedood of zijn ze sinds 2011 vermist.

Samen met de doden of vermisten zijn tienduizenden Palestijnen in Syrië hun huizen en werk kwijtgeraakt. Het vluchtelingenkamp Yarmouk, waar tienduizenden woonden, werd in de loop van de oorlog volledig verwoest. Voordat het kamp werd vernietigd, belegerde het Assad-regime het. In die tijd begonnen afbeeldingen van uitgemergelde Palestijnen te verschijnen in de Syrische oppositiemedia.

Ondanks deze verschrikkingen heeft geen enkele functionaris in de Palestijnse Autoriteit publiekelijk het Assad-regime veroordeeld.
Dit is ongelofelijk. Waar is de verontwaardiging van de Palestijnse Autoriteit, Arabische en wereldwijde nieuwskanalen, mensenrechtengroepen, Palestijnse en Arabische politici?
Waar is hun veroordeling van de oorlogsmisdaden van de Syrische president Bashar Assad tegen de Palestijnen? Waarom excelleert niet elke Arabische advocaat in Israël de Syrische dictator?

No Jews, no news!

Wanneer een Hamas- of Islamitische Jihad-terrorist uit Gaza wordt gedood door IDF-soldaten terwijl hij probeert een bermbom te planten of probeert de grensafrastering te doorbreken, zijn de Arabische en Westerse werelden apoplectisch.
De Arabische Liga geeft zijn vertrouwde veroordeling uit; de consequent vijandige Koeweit veroordeelt Israël bij de VN en probeert de Veiligheidsraad bijeen te roepen; Mahmoud Abbas vraagt ​​internationale bescherming voor de Palestijnen; en al deze reacties worden de klok rond beantwoord door de Arabische en Westerse pers.

Wanneer Palestijnen worden gedood door andere Arabieren, geeft blijkbaar niemand om hen – niet in de Arabische wereld, en zelfs niet onder de Palestijnen zelf, of het nu bij de Palestijnse Autoriteit of Hamas is.
[Toevoeging Likoed Nederland: zelfs niet zogenaamd ‘pro-Palestijnse’ organisaties.]
Iedereen blijft stil.
Palestijns bloed op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza is veel waardevoller dan Palestijns bloed in andere delen van de wereld.

Palestijnen die worden gedood door Israëlisch vuur kunnen worden gebruikt als een instrument, hetzij door Arabische landen of de westerse wereld, om Israël te ondermijnen en te verzwakken. Mensenrechtengroepen in het westen en in Israël investeren ook het grootste deel van hun energie en aandacht voor de Palestijnse kwestie in Israël.
De vergelijking is duidelijk: wanneer Israël of de Joden niet de schuld kunnen krijgen voor het doden van Arabieren, is het niet interessant.

No Jews, no news!

Gedurende de oorlog in Syrië was de stilte van Abbas over het lot van de Palestijnen oorverdovend. Hij heeft Assad of Iran nooit verloochend voor het doden van Palestijnen. Hij zoekt het beste van alle mogelijke werelden: steun van zowel Iran als de Arabieren. Het lijkt erop dat hij succesvol is geweest.

Tijdens de gruweldaden die enkele jaren geleden in Irak werden gepleegd, hield een onderdrukte Yazidi-vrouw een bordje waarop stond:

“De tragedie van het Yazidi-volk is dat de Joden niet hun vijand zijn.”

 

blame the jewsUiteraard leest u meer over de volkomen scheve verhouding tussen internationale belangstelling en aantallen slachtoffers in de tweede druk van het succesvolle ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 20: Conflict.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.