• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Twee miljoen Palestijnen zonder stroom en medicijnen

Dinsdag, Juni 27, 2017 / Last Modified: Maandag, Juli 3, 2017

Opinie-artikel van Likoed Nederland op The Post Online, 27 juni 2017.

Gaza tunnelHet geld verdwijnt bijna letterlijk in een bodemloze put – de terreur tunnels van Hamas.

De Nederlandse media hebben veel aandacht besteed aan het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de Zesdaagse Oorlog plaats vond.

Israël veroverde toen, in mei 1967, de Gazastrook en de Sinai-woestijn op Egypte, de Westbank op Jordanië, en de Golanhoogvlakte op Syrië. Dit gebeurde nadat deze drie landen hadden verklaard Israël te willen vernietigen.

Er was echter vreemd genoeg geen enkele aandacht voor het feit dat het deze maand ook tien jaar geleden is dat Hamas een staatsgreep deed in de Gazastrook en daar een islamitische dictatuur vestigde.

Terwijl Palestijnen daar enorm onder lijden, want de mensenrechten worden er continue stelselmatig geschonden: christenen worden zwaar onderdrukt, homo’s en dissidenten vermoord, vrouwen zijn tot tweederangs burgers gedegradeerd.

Maar als Palestijnen lijden zonder dat Israël er op de een of andere manier de schuld van in de schoenen geschoven kan worden, is het blijkbaar niet meer interessant. Hetzelfde geldt voor de duizenden Palestijnen die al zijn vermoord in de Syrische burgeroorlog.

Maar sinds enkele weken is het leven van de kleine twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen nog veel moeilijker geworden. De Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas wil vrijwel niets meer betalen voor de voorzieningen in de Gazastrook, om zo de positie van Hamas te ondergraven. Dat betekent dat er geen brandstof meer is voor de elektriciteitscentrale in Gaza. Arabische landen schonken eerder nog wel eens brandstof, maar beginnen genoeg te krijgen van de bodemloze Palestijnse put.

Hamas wil Israël niet betalen voor geleverde stroom, ondanks dat het over genoeg geld beschikt door belastingopbrengsten. Maar uiteraard zijn voor een islamitische terreurorganisatie uitgaven aan wapens en terreurtunnels belangrijker dan het welzijn van de eigen bevolking.
Zo was het alleen Israël dat de enige stroom die de Gazastrook nog krijgt leverde, voor de enkele uren per dag waar de Palestijnse Autoriteit nog voor wil betalen.
Egypte, dat ook aan de Gazastrook grenst, wilde al langer geen stroom meer leveren. Dat is vanwege de steun van Hamas aan IS gelieerde terreurgroepen in de Egyptische Sinaï-woestijn. Vanwege de huidige crisis levert Egypte sinds een paar dagen ook weer wat stroom.

U kunt zich voorstellen wat voor problemen dit geeft voor de inwoners van de Gazastrook. Om een paar dingen te noemen: brandgevaar omdat huizen met kaarsen verlicht worden. Bedrijven en ziekenhuizen die moeilijk kunnen functioneren. Problemen in de watervoorziening omdat de ontziltingsinstallaties en pompen niet werken. Stankoverlast en gezondheidsproblemen omdat de afvalzuivering niet functioneert. Eten dat bederft. En nog veel meer problemen.

Daarnaast worden er geen of nauwelijks meer medicijnen geleverd. Ook chronisch zieken krijgen hun medicijnen niet meer. Operaties kunnen bijna niet meer gedaan worden door gebrek aan narcose-middelen.
Voedsel is wel volop te krijgen, maar doordat de Palestijnse Autoriteit ook de geldstroom heeft afgeknepen, kunnen de bewoners van Gaza dit steeds moeilijker betalen.

Maar over deze humanitaire ramp voor de Palestijnen hebben de politiek-correcte media niet of nauwelijks bericht.

Ook de linkse ‘mensenrechtenorganisaties’ zijn opmerkelijk stil. Het altijd zo bij de Gazastrook betrokken Amnesty International doet er compleet het zwijgen toe. Evenzo Human Rights Watch, dat recentelijk wel drie persberichten uitbracht over voetbalwedstrijden in de ‘nederzettingen’, dat was blijkbaar een heel wat ‘groter’ probleem.
‘Pro-Palestijnse’ organisaties als die van Gretta Duisenberg of Dries van Agt hoor je er zeker niet over.
Net als de VN Mensenrechtenraad, die toch meer resoluties over de Palestijns-Israëlische kwestie heeft aangenomen dan over alle andere kwesties in de wereld bij elkaar.

Blijkbaar omdat het vervelend zou zijn als mensen zich ervan bewust worden dat die hele Palestijns-Israëlische kwestie juist veroorzaakt wordt omdat Palestijnse leiders geen bal geven om hun eigen Palestijnse burgers, maar die misbruiken om het conflict gaande te houden.

Denk bijvoorbeeld aan de indoctrinatie met Jodenhaat, maar ook aan de corruptie en de onderdrukking en het opgesloten houden van miljoenen ‘vluchtelingen’ in kampen.

Anders zou duidelijk worden dat de islamitische afkeer van en jaloezie op de Joden de werkelijke oorzaak is van het conflict.

En zo ontstaat de merkwaardige situatie dat u van Likoed Nederland moet vernemen dat momenteel twee miljoen Palestijnen in Gaza lijden onder een verschrikkelijke humanitaire situatie.

 


Uiteraard leest u meer over de oorzaken van het Palestijnse lijden in het boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 73: Lijden van de Palestijnen.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.