• Zondag, 25 Augustus 2019
 • 24 Av, 5779

Likoed Nederland

Trouw ontwikkelt nieuwe rookgordijnen over nederzettingen

Donderdag, Maart 2, 2017 / Last Modified: Dinsdag, Maart 7, 2017

Artikel van Likoed Nederland, 2 maart 2017.

jewish settlementsIn reactie op ons persbericht daarover erkent Trouw de foute berichtgeving over Israëlische nederzettingen:

“Formeel geredeneerd heeft Likoed Nederland een punt dat de berichtgeving in Trouw in dit opzicht nauwkeuriger had gemogen.”

Ondanks het omfloerste taalgebruik zijn de druiven zuur voor Trouw!
Vandaar dat de ombudsman van Trouw, Adri Vermaat, het blijkbaar nodig vindt om daarbij enkele rookgordijnen op te trekken:

 1. De ombudsman vermeldt niet dat Likoed de afgelopen jaren middels vijf persberichten – naar zes e-mailadressen van de redactie en journalisten van Trouw – al eerder had gewezen op de foutieve berichtgeving over de nederzettingen. Dit wordt niet vermeld, ondanks dat wij daar de ombudsman bij navraag uitdrukkelijk op gewezen hebben.
 2. De ombudsman van Trouw vindt de titel van Likoed Nederland niet juist: “Dagblad Trouw erkent jarenlang nepnieuws te hebben gebracht.” Deze titel is gekozen omdat Trouw jarenlange berichtgeving zelf ontkrachte. De ombudsman vindt dat deze titel zou suggereren dat de Trouw redactie expliciet erkend zou hebben dat zij nepnieuws heeft gebracht. De ombudsman noemt de titel daarom “verwerpelijk”. Het is mogelijk dat mensen dat in de titel lezen, maar wie verder leest, weet dat Likoed dat helemaal niet suggereert.
  Als de ombudsman dit soort titels echt verwerpelijk vindt, dan heeft ombudsman Adri Vermaat de afgelopen jaren lelijk zitten suffen.
  Wie kent niet de koppen van Trouw waarbij je moet doorlezen om te weten te komen dat de werkelijkheid zelfs omgekeerd is van wat de kop beweert; dat niet Israël maar de Palestijnen zijn begonnen met het geweld.
  Twee voorbeelden: “Leger Israël schiet Palestijnen dood” (Trouw, 16 december 2015) of “Israël bombardeert opnieuw Hamas-installaties op de Gazastrook” (Trouw, 14 december 2014). Pas als je deze artikelen leest, kom je erachter dat het reacties waren van Israël op Palestijnse terreur.
 3. De ombudsman gaat niet echt in op onze centrale stelling, dat Trouw de kwestie verkeerd voorstelt door te doen alsof de Westbank volgebouwd raakt met nederzettingen, bijvoorbeeld met de melding: “… ondertussen raakt het beoogde Palestina steeds verder volgebouwd met Israëlische nederzettingen.” (Trouw, 1 oktober 2015)

De ombudsman van Trouw probeert dit integendeel te verbloemen door de groei binnen de nederzettingen (door Likoed trouwens zelf ook genoemd in het persbericht), de stichting van illegale buitenposten en de legalisering daarvan naar voren te brengen.
Cijfers geeft de ombudsman daarbij niet, behalve dat er 125 tot 140 erkende nederzettingen zouden zijn en ongeveer honderd buitenposten. Overigens blijkt daarbij dat de ombudsman van Trouw zich baseert op de extreem anti-Israëlische bronnen Betselem en The Rights Forum (van Van Agt), weet u dat ook weer.

Maar die getallen zeggen natuurlijk helemaal niets over “het volbouwen met Israëlische nederzettingen” zoals Trouw berichtte, als er niets over de oppervlakte en de groei daarvan wordt gemeld.

Het zou Trouw en ook de ombudsman dan ook sieren om in het vervolg wel te vermelden dat de bebouwde oppervlakte van de nederzettingen minder dan 2% van de gehele Westbank beslaat.
En dat vrijwel alle nieuwbouw plaatsvindt in het gebied ten Westen van het veiligheidshek (circa 5% van de Westbank, de landkaart zat zelfs bij ons persbericht). En dat die nieuwbouw de laatste jaren gemiddeld slechts ruim 1.000 woningen per jaar betrof – een verwaarloosbaar aantal bij een gebied zo groot als de Westbank.
Hoezo volbouwen?

Bepaald bedroevend wordt de ‘bewijsvoering’ van dat “volbouwen” met de constatering dat buitenposten – die Israël zelf ook als illegaal beschouwt – soms achteraf worden gelegaliseerd. De ombudsman verzuimt te vermelden dat deze ook geregeld worden afgebroken. En hoe het zit met dat legaliseren? De Israëlische vredesbeweging ‘Vrede nu’- die fel tegen de nederzettingen gekant is – rapporteerde daarover enkele jaren geleden: toen werden voor het eerst in 22 jaar (!) drie buitenposten gelegaliseerd.  Hoeveel bouwsels dit dan wel niet betrof? In totaal 152 caravans en 97 woningen – en dat dus over een periode van 22 jaar.
Tjonge, wat wordt die Westbank toch volgebouwd met woningen voor Joden.
Althans volgens Trouw.

Ondanks bovenstaande kritische noten is Likoed Nederland bepaald niet ontevreden met dit artikel van de ombudsman.

 1. Ten eerste omdat blijkbaar zo veel lezers van Trouw aan de bel hebben getrokken over het nepnieuws, dat de ombudsman het nodig vond om hierop te reageren.
 2. Ten tweede dat de ombudsman van Trouw bevestigd heeft dat er “onnauwkeurig” bericht werd over Israël. Dat is ontzettend belangrijk, in de deze tijd waarin antisemieten beweren slechts “antizionisten” te zijn. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid bij de berichtgeving over Israël.
 3. Ten derde kan de redactie van Trouw in het vervolg niet meer beweren dat het alleen maar om “onnauwkeurigheden” gaat, omdat zij zich blijkbaar nog niet echt verdiept had in de materie.

Dus kunnen bij nieuwe “onnauwkeurige” berichtgeving lezers van Trouw en Likoed Nederland daar Trouw scherper op wijzen.

 


 

Uiteraard leest u meer over de media in de tweede druk van het succesvolle ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 75: Media.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.