• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

NRC column pleit voor oorlogsmisdaden

Donderdag, Februari 9, 2017 / Last Modified: Dinsdag, Februari 14, 2017

Ingezonden brief van Likoed Nederland in de NRC (niet geplaatst), 9 februari 2017.

Jeruzalem vrachtauto aanslagDeze jongeren werden gedood bij de aanslag in Jeruzalem die Abu Jahjah en de NRC toejuichen.

In de NRC van 30 januari neemt columnist Jan Kuitenbrouwer het op voor de Belgische pro-Palestijnse beroepsactivist Dyab Abu Jahjah, die onlangs een terreuraanslag in Jeruzalem had toegejuicht.

Daarbij werden in onbetwist, laat staan bezet, gebied Israëlische dienstplichtige soldaten overreden door een vrachtauto die door een Palestijnse terrorist bestuurd werd. Deze soldaten waren niet op missie, maar namen deel aan een cultureel uitje.

De argumentatie van de heer Kuitenbrouwer vertoont daarbij gigantische gaten, Franse gatenkaas is er niets bij. Dit is echt ‘journalistieke buitencategorie’.

In de eerste plaats stelt Jan Kuitenbrouwer op basis van een resolutie van de Algemene Vergadering dat de VN terreur zou toestaan. Echter, die resoluties hebben geen waarde in het internationaal recht. Terecht, als politiek orgaan is de Algemene Vergadering van de VN zeer bevooroordeeld tegen Israël, dat daardoor vaker wordt veroordeeld dan alle landen in de wereld bij elkaar, als gevolg van het machtsblok van 57 islamitische landen. Het VN-Handvest heeft wél rechtskracht, en dat verbiedt terreuraanvallen.

Dit werd in de Belgische media bevestigd door de docent internationale politiek aan de Universiteit van Gent Tom Ruys. De actie van de Palestijnse terrorist voldoet in geen enkel opzicht aan gerechtvaardigd geweld, zo stelt hij.
Integendeel, het is te beschouwen als een oorlogsmisdaad.

Abu Jahjah is dus terecht ontslagen door de Belgische krant De Standaard. Nu is het niet verwonderlijk dat Abu Jahjah deze overduidelijke oorlogsmisdaad verdedigt, als voormalig lid van Hezbollah, een organisatie die wereldwijd – ook door de EU – wordt aangemerkt als terreurorganisatie.
Maar dat de NRC-columnist zich hier achter schaart is bijzonder triest en een Nederlands dagblad volstrekt onwaardig.

De heer Kuitenbrouwer verklaart deze terreuraanslag als gevolg van ‘de bezetting’. Dat is onzin. In de jaren voor deze ‘bezetting’, in de jaren ’50 van de vorige eeuw, kwamen veel meer Israëliërs om als gevolg van Arabische terreur, dan na de start van de ‘bezetting’ in 1967 (deze ‘bezetting’ ontstond nadat Jordanië Israël in mei 1967 aanviel, waarna Israël de Westbank veroverde op Jordanië). En nadat Israël de ‘bezetting’ beëindigde en de Palestijnen autonomie gaf op basis van de Oslo vredesakkoorden, nam de terreur juist toe, met name van de zijde van Hamas. Er is kortom geen verband tussen de zogenaamde ‘bezetting’ en de Arabische (islamitische) terreur tegen onschuldige Israëliërs.

In ruil voor deze autonomie hebben de Palestijnse leiders zich trouwens verplicht om alle geweld af te zweren (het zogenaamde ‘land voor vrede’-principe).
Dat is nog een extra reden waarom al het Palestijnse geweld nimmer te rechtvaardigen is, wat de heren Kuitenbouwer en Abu Jahjah toch doen.

Er moet dus een andere verklaring voor de Arabische terreur zijn. En die is niet zo moeilijk te zien. Uit een opiniepeiling blijkt dat 73% van de Palestijnen het eens is met de stelling dat het islamitische plicht is om Joden te vermoorden. De moordenaar wordt daarvoor beloond met de toegang tot het islamitisch paradijs, zo verklaarde de Palestijnse minister van Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbash in 2014 op de Palestijnse televisie:

“De martelaar [iemand die sneuvelt in de strijd tegen niet-moslims, bijvoorbeeld bij een zelfmoordaanslag] doet een gunstige daad voor Allah, een verdienste die niemand anders heeft gedaan.

Allah zelf brengt ons de boodschap van de martelaren over:
de zonden van de martelaar worden vergeven, met de eerste golf van zijn bloed uit zijn wond.”

Daarom worden niet alleen aanslagen op Joden in Israël gepleegd, maar de afgelopen jaren ook op Joodse toeristen in Bulgarije, op een synagoge in Kopenhagen, op het Joodse museum in Brussel, op een Joodse supermarkt in Parijs en op een Joodse basisschool in Toulouse.

Hoe onzinnig is het dan om de situatie te vergelijken met Nederlandse verzetsstrijders tegen de Duitsers, zoals de heer Kuitenbrouwer doet.
Dat is een belediging voor hun nagedachtenis.
Het is precies tegenovergesteld: Nederlandse verzetsstrijders waagden vaak juist hun leven om Joden te redden – Palestijnse terroristen geven hun leven om juist zoveel mogelijk Joden te doden.

De echte overeenkomst met de Tweede Wereldoorlog is dat er weer een stroming in de wereld opkomt – de radicale islam – die een existentiële bedreiging vormt voor de westerse vrijheid, zo stelt ook de president van de EU Donald Tusk. Tijd dus om deze dreiging met z’n allen het hoofd te bieden.

Dat doe je niet door te staan juichen als er vier jeugdige Israëli’s op excursie door een vrachtauto worden doodgereden.
Want dan juich je voor dat nieuwe gedachtegoed – inclusief haar verlangen tot het doden van Joden.

 

Fatah Al-Aqsa brigadeDe Palestijnse regeringspartij Fatah laat zien wat het met de Joden wil doen.

 

Klik hier voor meer in het dossier NRC:
Deze slijpsteen kan uw geest ernstige schade toebrengen.

 

Overigens waren er te veel leugens in dit artikel om allemaal in een ingezonden brief te weerleggen.
Zo schrijft Kuitenbrouwer ook: “Jahjah groeide op in een Zuid-Libanees dorpje waar tijdens een illegale, Israëlische bezetting 120 burgers werden afgeslacht.”

In een ander tegenartikel heeft Ratna Pelle dit weerlegd; zij zocht uit dat het geen 120 burgers waren maar 20, dat het niet tijdens een Israëlische bezetting gebeurde (laat staan “illegaal”) en dat de dader niet Israël was maar een christelijke militie – tijdens de Libanese burgeroorlog, toen er wreedheden over en weer werden begaan.
Maar als je drie waanzinnige leugens in één zin kan proppen, ben je blijkbaar geknipt voor columnist bij de NRC.

En wat deed de NRC met deze informatie van Ratna Pelle? De redactie corrigeerde op de website het getal 120 naar 20. De beide andere grove leugens bleven echter staan.
De NRC: een molensteen voor uw geest.

 


 

Uiteraard leest u meer over de onzinnige vergelijking met Nederlandse verzetstrijders in de tweede druk van het succesvolle ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 131: Verzetstrijders.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.