• Woensdag, 19 Juni 2019
 • 16 Sivan, 5779

Likoed Nederland

Burgemeester Aboutaleb en het Hamas-congres

Dinsdag, Februari 28, 2017 / Last Modified: Dinsdag, Maart 7, 2017

Persbericht van Likoed Nederland, 28 februari 2017.

destroy criminal jewsPreek van een Hamas parlementslid, uitgezonden op de Hamas televisiezender op 7 januari 2017.

Burgemeester Aboutaleb (PvdA) weigert om stappen te ondernemen om het Hamas congres dat voor april 2017 in de Rotterdamse Doelen gepland staat, te verbieden.

Dit ondanks dat de sprekers en organisatoren aantoonbaar behoren tot Hamas.
Hamas dat door de EU, de VS en ook door Nederland wordt aangemerkt als een terroristische organisatie.
Hamas streeft naar de uitroeiing van het Joodse volk – in het Handvest en in preken op hun televisiezender.

Hoe gaat burgemeester Ahmed Aboutaleb Rotterdam en Nederland dan gerust stellen dat hij er actief op toe zal zien dat er tijdens de conferentie geen strafbare handelingen plaats zullen vinden, zoals:

 1. Oproepen tot of het faciliteren van het financieren van Hamas, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht (sr.).
 2. Het aanzetten tot radicalisme en jihadisme, op basis van het beleid van de regering en de EU en het Actieplan aanpak jihadisme.
 3. Groepsbelediging (137 c sr.) en het aanzetten tot discriminatie of haat (137 d sr). Van belang daarbij is de nu ook door Nederland onderschreven definitie van antisemitisme, waarbij ook sommige haatuitingen over Israël als antisemitisch worden aangemerkt (Nederlandse vertaling op de Likoed site).
  Alsook het besef dat doorbreekt in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Canada en wetenschappelijke kring over hoe antisemieten tegenwoordig de term “zionisten” gebruiken voor “Joden” om de beschuldiging van antisemitisme te ontlopen.

Zie hieronder voor de concrete vragen aan de burgemeester en de onderbouwing van punt 3.

Overigens geeft het geen pas dat een burgemeester grote kritiek heeft op burgers die bezorgd reageren over Hamas in Rotterdam. Die noemt hij in een email die verzonden is van zijn iPad een “lobby” die “pas echt bedenkelijk is”. Is dit een burgemeester voor alle burgers?
Ook schrijft hij dat hij applaus kreeg van een Joods publiek voor zijn standpunt over het Hamas congres. Dat klopt niet, zo heeft een aanwezige ons gemeld. Het applaus betrof zijn aanwezigheid en zijn gehele toespraak en echt niet de paar minuten daarvan waarbij hij stilstond bij het Hamas congres. Bedroevend dat een burgemeester van Rotterdam zich van dit soort trucs bedient.

 


 

Concrete vragen waarop antwoord gegeven zou moeten worden

 1. Is de burgemeester, gezien alleen al de verdenking van banden met Hamas, van plan om in ruimte mate rechtshandhavers aanwezig te laten zijn bij het congres?
  a. zo nee, waarom niet?
 2. Op welke wijze is de burgemeester voornemens om tijdens de conferentie te controleren dat niemand de wet overtreedt?
 3. Is de burgemeester bekend met de wijze waarop de ‘EU working definition on antisemitism’ invulling geeft aan de artikelen 137 c en d Sr. ?
  a. zo nee, waarom niet?
  b. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 4. Is de burgemeester, in het kader van art 137 c en d, bekend met de wijze waarop BDS bewegingen zoals het PRC de term zionist gebruiken als code woord voor jood?
  a. zo nee, waarom niet?
  b. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 5. Is de burgemeester, in het kader van art 137 c en d, bekend met de wijze waarop in het buitenland rechters, politici en parlementen, BDS bewegingen zoals het PRC omschrijven als antisemitisch?
  a. zo nee, waarom niet?
  b. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 6. Op welke wijze zal de burgemeester gevolg geven aan enige overtreding door de organisatoren of deelnemers aan de conferentie?

 


 

Uitwerking punt 3

 

Frankrijk

 1. Uitspraak (2016) dat oproepen tot een boycot van Israël gelijk staat aan het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld (137 d sr.) “provoke discrimination, hatred or violence toward a person or group of people on grounds of their origin, their belonging or their not belonging to an ethnic group, a nation, a race or a certain religion.”
 2. Premier Valls: “Anti-semitism, this old European disease. It has taken a new form. It spreads on the Internet, in our popular neighborhoods, with a youth that has lost its points of reference, has no conscience of history, and who hides itself behind a fake anti-Zionism.”

 

Duitsland

 1. Angela Merkel en de CDU: “The German CDU declares with this motion its disapproval and rejection of every form of BDS activity and condemns these activities as anti-Semitic.”
 2. De burgemeester van Frankfurt: “[Those] who today call for the boycott of Israeli goods and services under the banner of the BDS movement speak in the same language in which people were once called upon to not buy from Jews. This is nothing more than coarse anti-Semitism, as the National Socialists [Nazis] have already instrumentalized.”

 

Canada

Aangenomen motie 2016: “The boycott movement does not contribute to peace and is not pro-Palestinian. It is discrimination based on nationality, and it harms both Israelis and Palestinians alike by driving the two sides further apart. The BDS movement is a fringe movement and is outside genuine peace efforts.”

 

Wetenschap

Zie bijvoorbeeld dit artikel over het gebruik van het woord zionist / zionisme voor jood en jodendom. Zo werden tijdens de beruchte IS demonstratie in Den Haag alle anti-Joodse vooroordelen van eerdere antisemieten een voor een op de ‘zionisten’ van toepassing verklaard: ‘zionisten’ controleren de media, wereldleiders buigen voor de macht van de ‘zionisten’ en ‘zionisten’ willen slechts één ding: de totale oorlog aan iedereen die tegen hen is.

 

-- Reacties gesloten.