• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Weer lelijke missers bij NRC-correspondent in Israël

Dinsdag, Januari 24, 2017 / Last Modified: Zondag, Januari 29, 2017

Ingezonden brief van Likoed Nederland in de NRC (niet geplaatst), 24 januari 2017.

ayoob
In zijn artikel van 6 januari 2017 strooit NRC correspondent in Israël Derk Walters weer flink met missers.

Zo heeft hij het over ”het feit dat in 1948 bijna alle Arabieren uit de (Israëlische haven) stad Haifa zijn verjaagd”. Het tegenovergestelde is het geval. De Joodse leiders deden een dringend beroep op de Arabische bewoners om de stad niet te verlaten. Het rapport van de Arabische inwoners destijds aan de Palestijnse leiding vermeldt:

“De Joodse burgemeester van Haifa, Shabtai Levi, heeft een hartstochtelijke oproep gedaan aan de Arabische delegatie om haar besluit nog te heroverwegen.”

Maar desondanks gaf de Arabische leiding juist het bevel aan de Arabieren om de stad wel te verlaten. Arabieren die bleven, zouden als collaborateurs worden beschouwd en daarvoor na de oorlog bestraft worden. En dus vertrokken de meeste Arabieren.
Toch zijn anno 2017 hele wijken van Haifa nog steeds gemengd: Joden, moslims, Bahai en christenen wonen broederlijk naast elkaar. De stad wordt dan ook juist geroemd om zijn multiculturele karakter.

Ook schrijft Derk in bovenstaand artikel: “De trend in de Israëlische maatschappij is dat Joden en Palestijnen zich in toenemende mate terugtrekken in hun eigen gemeenschap.” Feit is dat juist steeds meer Arabische Israëli’s (vrijwillig) dienen in het Israëlische leger. Ook volgen steeds meer Arabieren hoger onderwijs en vinden steeds meer werk in de zo vooraanstaande hightech sector in Israël.
Veel Arabieren hebben succes in de Israëlische maatschappij, in alle sectoren. Zo wordt een elite-eenheid van het Israëlische leger geleid door de Israëlische Arabier Ghassan Alian, is de Arabier Salim Joubran een van de rechters van het Hooggerechtshof, was Majalli Wahabi president van Israël en is de Arabische druze Ayoub Kara staatssecretaris in de huidige regering, namens Likoed.

Derk Walters heeft het daar niet over, maar vermeldt daarentegen dat “Joden privileges genieten vanwege hun etniciteit”. Hij schrijft niet welke privileges dat zouden zijn. Dat kan ook niet, want er bestaan helemaal geen wettelijke privileges voor Joden.
Dit is nepnieuws van de NRC.
Iedereen is gelijk voor de wet en dit wordt nauwlettend bewaakt door het Israëlische Hooggerechtshof.

Anders dan het Israëlische Hooggerechtshof zet Derk Walters wel hele groepen apart. Zo noemt hij de Arabische Israëli’s in zijn artikel consequent “Palestijnen”. Zo zondert hij hen af van de Israëlische maatschappij. Het zijn geen Palestijnen maar volwaardige burgers van Israël.
Ook zij zelf zien dat zo, in weerwil van de heer Walters: in een opiniepeiling onder Arabische Israëli’s vorige maand gaf slechts een klein deel (12%) aan dat zij zichzelf op de eerste plaats als Palestijn beschouwen. Maar dat is de heer Walters blijkbaar ‘ontgaan’.

Uit een andere peiling bleek trouwens dat een duidelijke meerderheid (68 procent) van de Arabieren liever in Israël woont dan in enig ander land in de wereld. 71 procent van de Arabische respondenten noemde Israël een goede plek om te wonen. Dat is dus een stuk beter dan bijvoorbeeld de Marokkanen in Nederland. Daarvan voelt slechts 48 procent zich Nederlander.
De integratie van Arabieren in de Israëlische maatschappij doet dus zeker niet onder voor die in Nederland.

 

Klik hier voor meer in het dossier NRC:
Deze slijpsteen kan uw geest ernstige schade toebrengen.

 

Update 28 januari 2017: Bij een herschikking van het Israëlische kabinet is Ayoub Kara minister geworden, namens Likoed.

 Uiteraard leest u meer over de Israëlische Arabieren in de tweede druk van ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 2: Arabieren in Israël.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.