• Maandag, 23 September 2019
 • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

NRC weer in de fout: nieuwe wet staat het stelen van Palestijns land niet toe

Dinsdag, December 13, 2016 / Last Modified: Maandag, December 19, 2016

Ingezonden brief van Likoed Nederland in het NRC (niet geplaatst), 13 december 2016.

1966 no peace
NRC correspondent in Israël Derk Walters komt in zijn commentaar op 7 december jl. met een aantal onjuistheden met betrekking tot een wetsvoorstel over Israëlische ‘nederzettingen’.

 1. “Kolonisten kunnen voortaan een mooi plekje zoeken op het land van een Palestijnse boer en er zonder gevolgen een caravan of een huis neerzetten.”
  Dit is volstrekt niet de bedoeling van de nieuwe wet, die nog geen wet is maar een wetsvoorstel. Deze geldt enkel voor bestaande woningen, wanneer blijkt dat die gebouwd zijn op particuliere grond, zonder dat de huidige bewoner van dit huis dat kon weten. Dat is in dit gebied niet ongewoon, gezien de gebrekkige grondadministratie die vaak nog gebaseerd is op dossiers uit de tijd van het Ottomaanse Rijk (Turkije). Volgens de nog steeds geldende Ottomaanse wetgeving is het overgrote deel van de grond ook geen particulier bezit, maar publiek eigendom (staatseigendom).
  Deze wet geldt dus nooit ofte nimmer als de betreffende grond rechtmatig eigendom is van Palestijnse boeren of andere Palestijnen.
 2. “Israël legaliseert diefstal.”
  Bovenstaande legalisering van bouwwerken is al mogelijk in de op de Westbank nog geldende Ottomaanse wetgeving inzake grondbezit. Ook in Nederland is het niet ongewoon dat wanneer men per abuis over de erfgrens heeft gebouwd, het bouwsel wordt gelegaliseerd.
  Derk Walters vermeldt ook niet dat Israël heeft bepaald dat de eigenaar hiervoor bovenmatig moet worden gecompenseerd: hij dient 125% van de waarde van de grond betaald te krijgen als schadeloosstelling. Wat een vreemde “diefstal”!
 3. “Alle Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens het internationaal recht.”
  Er bestaat geen unaniem standpunt in het internationaal recht, want er is geen ‘wereld’-rechtbank die politiek onafhankelijk bepaalt hoe het internationaal recht uitgelegd wordt. Wat betreft de Joodse ‘nederzettingen’ zijn er veel internationale juristen die deze volkomen rechtmatig achten. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de Amerikaanse hoogleraar internationaal recht Eugene Kontorovich, de brief van ruim duizend internationale juristen aan de EU of het boek van de Nederlandse jurist internationaal recht Matthijs de Blois.
  Want de Joodse juridische claim op bewoning van het gebied is heel sterk, gebaseerd op ruim drieduizend jaar aanwezigheid van het Joodse volk.
  Deze claim is bekrachtigd in het internationaal recht door een unaniem (!) besluit van de Volkerenbond in 1922. Dit besluit is in1948 overgenomen door de Verenigde Naties en is daarmee nog steeds rechtsgeldig.

Je zou zeggen dat de bedoeling van het hebben van een buitenlandse correspondent is dat – omdat die ter plekke is – beter op de hoogte is. Dat blijkt bij NRC-correspondent in Israël Derk Walters vaak niet het geval te zijn. Daarbij valt op dat de fouten in zijn artikelen altijd in het nadeel van Israël zijn.

Klik hier voor meer in het dossier NRC:
Deze slijpsteen kan uw geest ernstige schade toebrengen.

Aanvullend:

 1. De bewering dat de nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht, heeft Derk Walters in zijn artikel van 13 december 2016 genuanceerd. Dus de heer Walters blijkt niet helemaal immuun voor verbetering.
 2. Aan de andere kant was zijn artikel op 15 november 2016 hilarisch. Dat ging over het Israëlische wetsvoorstel om te verbieden dat de islamitische oproep tot het ochtendgebed nog door luidsprekers versterkt mag worden, vanwege de geluidsoverlast. Daarover schreef Derk verdrietig, want: “In de Oude Stad is de gebedsoproep al 1300 jaar te horen.” En dat was natuurlijk die hele tijd ook met luidsprekers, nietwaar meneer Walters?
  Deze passage is inmiddels door de NRC zelf verwijderd.


 

Uiteraard leest u meer over de fabel van land diefstal in de tweede druk van ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 70: Land diefstal.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.e

-- Reacties gesloten.