• Woensdag, 18 September 2019
  • 18 Elul, 5779

Likoed Nederland

Democraten, Rusland en Palestijnen verwerpen de toespraak van John Kerry

Donderdag, December 29, 2016 / Last Modified: Woensdag, Januari 4, 2017

Persbericht van Likoed Nederland, 29 december 2016.

De merkwaardige anti-Israëlische acties op dit moment van de volgens gewoonterecht al demissionaire Amerikaanse regering Obama worden uit velerlei hoek afgekeurd.

De leiders van Barack Obama’s eigen partij, de Amerikaanse Democraten, reageerden ontsteld:

“Het is zeer frustrerend, teleurstellend en onthutsend dat de regering geen veto heeft uitgesproken [in de VN-Veiligheidsraad].”
– Charles Schumer, aanstaand fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat.

“Dit versterkt slechts Israëls vijanden. … Het is strijdig met het reeds vele jaren bestaande Amerikaanse standpunt dat de oplossing dient te komen door vredesonderhandelingen tussen de partijen.”
– Steny Hoyer, fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is het daarmee eens, berichtte het persbureau Tass:
“Lavrov benadrukte de noodzaak van het scheppen van voorwaarden voor rechtstreekse gesprekken tussen de leiders van Israël en Palestina.
Hij waarschuwde tegen het inbrengen van de Amerikaanse binnenlandse politiek in het werk van het Midden-Oosten Kwartet en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.”

Volgens de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vormen de Israëlische nederzettingen een belangrijk obstakel voor vrede. De gezaghebbende Amerikaanse krant The Wall Street Journal noemt dit onzin:
“De geschiedenis laat zien dat de Joodse nederzettingen niet het belangrijkste obstakel voor vrede zijn.
Als die dat waren, zou Gaza nu op weg zijn om het Costa Rica van de Middellandse Zee te worden.
Het obstakel is Palestijnse verwerping van het recht van het bestaansrecht van Israël als een Joodse staat binnen elke grenzen.”

De Palestijnse reactie op de toespraak van Kerry bevestigde direct deze stelling van The Wall Street Journal. Het lid van het Uitvoerend Comité van de PLO Mustafa Barghouti verklaarde dat van de door minister Kerry geopperde Palestijnse erkenning van Israël als Joodse staat geen sprake kan zijn.
Door eenzelfde weigering van de Palestijnse president Abbas in 2014 braken de vredesonderhandelingen onder president Obama af.

Dit Arabische standpunt – al vanaf 1937, toen de tweestatenoplossing voor het eerst werd voorgesteld – en het daaruit voortvloeiende geweld zijn de belangrijkste obstakels voor vrede.
Het is treurig dat Barack Obama en zijn ministersploeg dat na acht jaar nog onder het tapijt vegen.

Lees ook: De valse wraak van Barack Obama.


 

Uiteraard leest u meer over de geschiedenis van de tweestatenoplossing in de tweede druk van ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 116: Tweestatenoplossing.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.