• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

NRC: Gevaarlijke slijpsteen

Donderdag, September 29, 2016 / Last Modified: Zaterdag, September 21, 2019

Ingezonden brief van Likoed Nederland (niet geplaatst), september 2016.

verdrijving-1948Juist alle Joden werden verdreven uit Oost-Jeruzalem, inclusief de eeuwenoude Joodse wijk.

In een artikel in de NRC van 16 september bekritiseert correspondent Derk Walters de kwalificatie “etnische zuivering” bij de Westbank.

Die gebruikte de Israelische premier Benjamin Netanjahoe voor het feit dat het Palestijnse leiderschap vindt dat er geen Joden mogen wonen in een toekomstige Palestijnse staat.

Om zijn kritiek op deze onmiskenbare waarheid te onderbouwen, spuit Derk Walters twee Palestijnse fabels.

In de eerste plaats beweert hij: “Het tempo waarin huizen voor Joodse kolonisten worden gebouwd, is dit jaar verder opgeschroefd.”
In werkelijkheid bouwt de huidige regering in het laagste tempo van alle recente Israelische regeringen in decennia. Het gaat om nog maar een paar honderd woningen per jaar.

Derk Walters vertelt verder dat er maar één etnische zuivering was in dit conflict: “de daadwerkelijke verdrijving van zo’n 700.000 Palestijnen in 1948.”
Dit is om vijf redenen een leugen:

  1. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn vrijwel alle Arabieren destijds uit zichzelf gevlucht, en niet verdreven (Zie ‘Palestine Betrayed’ van professor Karsh van de Universiteit van Londen).
  2. Zij deden dit om de gevechten te ontlopen en door oproepen van hun eigen leiders om zich in veiligheid te brengen. Joodse leiders riepen de Arabieren juist op om te blijven, bijvoorbeeld in Haifa. Daar kregen de Arabieren van hun leiders echter te horen dat diegenen die bleven de Joodse oorlogsinspanning zouden helpen en dus als ‘verraders’ beschouwd zouden worden.
  3. De oorlog van 1948 was niet nodig geweest als de Arabieren toen de door de VN voorgestelde tweestatenoplossing hadden geaccepteerd. In plaats daarvan vielen de Arabieren aan om een tweede Holocaust te plegen, slechts drie jaar na de eerste: “Het zal een oorlog zijn van uitroeiing en van reusachtige slachting, waarover gesproken zal worden zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten.” (in de woorden van de leider van de Arabische Liga destijds)
  4. Het beste bewijs dat er geen etnische zuivering was, is dat de Arabieren die niet vluchtten, niets overkomen is. Zij maken tegenwoordig 20% van de Israëlische bevolking uit.
  5. Wie destijds wel etnisch werden gezuiverd, waren de Joden. Na drieduizend jaar aanwezigheid werd 100% van de Joden verdreven uit de Westbank en Jeruzalem-Oost.

Derk Walters vult een artikel met twee onzinnige Palestijnse propagandafabels.
Waarvoor heeft een krant een correspondent ter plekke nodig, als die slechts propaganda overtypt?

Of is dat juist de bedoeling? Dan zou de NRC een waarschuwing moeten plaatsen:
“Deze slijpsteen kan uw geest ernstige schade toebrengen”.

 

 

Klik hier voor meer in het dossier NRC.

 


 

Uiteraard leest u meer over de rol etnische zuivering in 1948 in de recent verschenen tweede druk ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 121: Verdrijving 1948. 150 Palestijnse fabels
Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De net verschenen tweede druk is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.