• Zondag, 17 November 2019
 • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Snoeiharde veroordeling van de Palestijnse ophitsing en terreur door de wereldgemeenschap

Donderdag, Juli 7, 2016 / Last Modified: Woensdag, Juli 13, 2016

Persbericht van Likoed Nederland, 7 juli 2016.

sultan Abu alEineinDeze rechterhand van Abbas, zelf ook bestuurslid van Fatah, riep twee weken geleden op om bij elke Israëli de keel door te snijden.

In een rapport vorige week was er grote internationale kritiek op de belemmeringen die de Palestijnen veroorzaken om vrede te krijgen in het Arabisch-Israëlische conflict.
De complete internationale gemeenschap benoemde daarin bij monde van het Kwartet (de VN, EU, VS en Rusland) de oorzaken waarom het geen vrede wil worden tussen de Palestijnen en Israël.

De Palestijnen wordt verweten:

 • Aan te moedigen tot geweld, onder andere door Fatah leiders;
 • Op te hitsen tegen Israël;
 • Terreuraanslagen te plegen;
 • Door dit alles geen vertrouwen weten te wekken bij de wereldgemeenschap en Israël dat zij vrede nastreven;
 • Toenemende illegale wapenvoorraden;
 • De diepe vete tussen Fatah en Hamas, waardoor er twee aparte regeringen zijn in de Westbank en Gaza.

Het enige verwijt aan Israël was voortgezette nederzettingenbouw.

Het is voor het eerst dat de wereldgemeenschap de schuld voor de stagnatie in het vredesproces zo duidelijk bij de Palestijnen legt.

Die zit in de Palestijnse ophitsing, geweldsoproepen en de terreur die daar het gevolg van is.

Dat staat er onverbloemd, in snoeiharde bewoordingen.

De Palestijnen zijn dan ook woedend op het Kwartet.
Dit is hun nog nooit gebeurd, dat de wereld hen verantwoordelijk houdt voor hun daden – ophitsing en terreur.

Naar verluidt wou president Abbas niet eens aan de telefoon komen toen buitenlandse regeringsleiders hem deze week belden, om hem te vragen om de brute moord op een slapend 13-jarig Israëlisch meisje te veroordelen. Wat Abbas trouwens niet gedaan heeft.

Volgens berichtgeving van de pan-Arabische krant Al Hayat wil de Palestijnse Autoriteit zelfs de samenwerking met het Kwartet volledig stoppen.

President Abbas verklaarde gisteren, woensdag 6 juli 2016, dat hij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vragen om het rapport af te wijzen.

Hieronder staat de conclusie van het Kwartet over de belemmeringen voor vrede, in een letterlijke en volledige vertaling:

“De volgende factoren ondermijnen hoop op vrede in ernstige mate:

 • Het aanhoudende geweld, de terreuraanslagen tegen burgers en het aanzetten tot geweld.
  Deze verergeren het wantrouwen en zijn fundamenteel onverenigbaar met een vreedzame oplossing;
 • De voortzetting van het beleid van de bouw van nederzettingen en de uitbreidingen ervan, het aanwijzen van grond voor exclusief Israëlisch gebruik en ontkenning van de Palestijnse ontwikkeling bemoeilijken de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing;
 • De [Palestijnse] illegale wapen depots en de militante activiteiten, de voortdurende afwezigheid van Palestijnse eenheid en de slechte humanitaire situatie in Gaza voeden instabiliteit en verhinderen de inspanningen om tot een onderhandelbare oplossing te komen.

Het Kwartet onderstreept de dringende noodzaak van positieve stappen, om elk van deze trends te keren.”

Diezelfde Abbas verspreidde zelf een grove antisemitische leugen in een toespraak tot het Europees Parlement op de dag dat het rapport verscheen. Dat is dus nog niets eens meegewogen in het rapport.

Overigens is het verwijt aan Israël inzake nederzettingenbouw nauwelijks onderbouwd, dit kan ook niet:

 1. Israël heeft in twintig jaar slechts drie nieuwe nederzettingen gebouwd, en bouwt nog slechts beperkt in bestaande nederzettingen.
 2. Want Israël is niet gek en bouwt alleen nog woningen bij in de paar procent van de Westbank die al een ruime Joodse meerderheid heeft. Waarvan iedereen dus weet – en door de VS al is toegezegd – dat die bij een definitief vredesverdrag via gronduitruil bij Israël zullen blijven.
 3. Een belemmering voor vrede is het zeker niet, want toen Israël in 2009-2010 een bouwstop had afgekondigd, wilden de Palestijnen net zo min vrede sluiten.
 4. Net zo min als er vrede kwam toen Israël alle nederzettingen in Gaza ontruimde. Integendeel, het geweld nam juist toe en resulteerde in drie door Hamas begonnen oorlogen.
 5. En natuurlijk: als de Palestijnen ooit de afgelopen tachtig jaar wel “ja” hadden gezegd tegen een van de vele internationaal voorgestelde tweestatenoplossingen – de laatste van president Obama in 2014 – zouden er per definitie nu geen ‘nederzettingen’ meer hebben bestaan.

 


 

U leest meer over de aanmoediging van terroristen in de recent verschenen tweede druk van ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 112: Terroristen.150 Palestijnse fabels
Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De net verschenen tweede druk is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.