• Zondag, 25 Augustus 2019
  • 24 Av, 5779

Likoed Nederland

Israël sloopt illegale bouw volkomen terecht

Maandag, Mei 9, 2016 / Last Modified: Woensdag, Juli 12, 2017

Opinie-artikel van Likoed Nederland in het Nederlands Dagblad, 29 april 2016.

EU settlementEen illegale nederzetting op de Westbank – betaald met Europees geld

In een artikel in het Nederlands Dagblad op 28 april j.l. wordt verslag gedaan van de sloop van Palestijnse constructies door Israël.

Dit artikel is naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen door de minister Koenders en Ploumen. Die Kamervragen waren gebaseerd op informatie die verstrekt werd door de VN, die zoals bekend een anti-Israëlische meerderheid heeft als gevolg van het machtsblok van islamitische landen (ongeveer een derde van de lidstaten van de VN).

Daardoor krijgt de lezer te weinig mee wat het Israëlische standpunt is – en wat er eigenlijk aan de hand is.

Veel lezers zullen zich verwonderd hebben afgevraagd waarom er wordt gesloopt en wat de betrokkenheid van de EU is.

Er wordt gesloopt omdat het om illegale bouw gaat: bouwwerken waar geen bouwvergunning voor verkregen is. Deze bebouwing vindt plaats in gebied C op de Westbank, dat onder Israëlisch bestuur staat volgens de internationaal gegarandeerde Oslo-akkoorden. Dit gebied is bij die akkoorden onder Israëlische controle gebleven, omdat het nauwelijks bewoond door Palestijnen – slechts 4% van de Palestijnse bevolking van de Westbank woont er.

Dat de EU juist daar bebouwing financiert is dus een bewuste poging van de EU om – door instroom van Palestijnen – daar de Palestijnse claim te vergroten.

Het is dus politiek bedrijven en heeft niets met ‘humanitaire’ hulp te maken, zoals de EU beweert.

Dan betaal je ook niet voor gebouwen die weer moeten worden gesloopt, integendeel. Als het om humanitaire hulp ging, zou men bouw subsidiëren in het autonome Palestijnse gebied van de Westbank, waar 96% van de Palestijnen woont.

Deze steun aan illegale bebouwing impliceert dat de EU partij kiest in dit conflict door de bevolkingssamenstelling in dit gebied te wijzigen. Dit loopt vooruit op het feit dat de grenzen nog in een definitief vredesverdrag bepaald moeten worden, zoals vastgelegd in de Oslo akkoorden. De EU handelt dus in strijd met de Oslo akkoorden en dus met het internationaal recht.

Dit terwijl die akkoorden nota bene door de EU gegarandeerd zijn.

Het is een totale verspilling van Europees en Nederlands belastinggeld, want uiteraard sloopt Israël illegale bebouwing.

Nog wel te weinig, want de Israëlische regering heeft zware kritiek gekregen van de Israëlische Rekenkamer, dat er nog te laks wordt opgetreden tegen illegale bebouwing op de Westbank. Het gaat dan om zowel illegale bebouwing van Arabieren (tweederde deel) als Joden (eenderde deel). Israël maakt vanzelfsprekend geen onderscheid tussen beide groepen.

De VN en de EU doen dat wel: die maken zich hard voor het slopen van illegale bebouwing van Joden, maar financieren juist die van Arabieren. Een merkwaardige steun aan het veel voorkomende islamitische racisme in islamitische landen, waarbij Joden, christenen en overige andersgelovigen minder rechten hebben dan moslims.

Maar Israël sloopt dus volkomen terecht illegale bebouwing op de Westbank zonder te discrimineren naar geloof of ras, en zal dat blijven doen.

 

 


 

Uiteraard leest u meer over merkwaardige opstelling van de Europese Unie in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 29: Europese Unie.
150 Palestijnse fabels
Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies en is het bestverkopende (politieke) boek over Israël op Bol.com.

Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.