• Vrijdag, 24 Mei 2019
  • 19 Iyyar, 5779

Likoed Nederland

Nederland financiert eerbetoon voor het doden van drie Joden

Dinsdag, April 5, 2016 / Last Modified: Zondag, April 17, 2016

Persbericht van Likoed Nederland, 5 april 2016.

Marike VeldmanHet Nederlandse slachtoffer in het ziekenhuis.

In Hebron werd onlangs de nagedachtenis aan de Palestijnse terrorist Baha Alyan geëerd met allerlei festiviteiten.

Deze terrorist doodde samen met nog een mededader op 13 oktober 2015 in een bus in Jeruzalem drie willekeurige passagiers (51, 76 en 78 jaar oud) en verwondde er nog zeventien.

Onder de zwaargewonden was ook de Nederlandse christen Marike Veldman (69), die door hem zes maal werd gestoken. Het maakte niet uit dat zij bijna veertig jaar als pleegmoeder heel veel Palestijnse kinderen liefdevol heeft opgevangen en verzorgd.

De jeugdige dader Alyan wordt vanwege deze terroristische aanval door de Palestijnse Autoriteit (PA) veelvuldig afgeschilderd als held en als een rolmodel voor kinderen en jongeren.

Zo hield de districtsgouverneur van Nablus een toespraak ter ere van Alyan, die werd gepubliceerd in het officiële dagblad van de PA op 19 maart 2016:

“Het is alsof zijn [Alyan] ziel stijgt boven onze hoofden tegen ons zegt: ‘Wij zijn een generatie die een nationale cultuur moet hebben die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, een cultuur die een generatie zal laten leiden in plaats van geleid worden.'”

Ook de Palestijnse ‘Organisatie voor de Ontwikkeling van Plattelandsvrouwen’ hield in Hebron een groots eerbetoon voor Baha Alyan, op internationale vrouwendag 8 maart 2016.

Deze organisatie vermeldt op haar website dat zij recentelijk subsidie heeft ontvangen van de Nederlandse overheid, via de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah.

Waarom blijft die Nederlandse Vertegenwoordiging door gaan met geld geven aan allerlei dubieuze Palestijnse organisaties die terrorisme vergoelijken of zelfs bevorderen? (Zie een eerder persbericht.)

Al vijf jaar geleden sprak de Tweede Kamer uit dat de geldstroom naar de Palestijnse Autoriteit moest stoppen als die door zou gaan met de geweldverheerlijking en de ophitsing tegen Joden. Het is echter alleen maar erger geworden – heel veel erger.
Ook wordt – ondanks een andere motie van de Tweede Kamer – nog steeds geld voor ‘ontwikkelingshulp’ gebruikt voor het betalen van salarissen aan terroristen.

En nu blijkt dat zelfs Nederlands geld wordt gebruikt voor de verering van een terrorist die een bejaarde Nederlandse vrouw heeft neergestoken met als doel haar te doden.

Hoeveel slachtoffers van terreur – Joods en niet-Joods – moeten er wereldwijd nog vallen, voordat de Nederlandse regering stopt met geld te geven voor het aanmoedigen van terreur en terroristen?


 

Update 1, 8 april 2016.

Ook onder de vlag van de Palestijnse ministeries van Onderwijs en van Cultuur blijken evenementen als eerbetoon aan deze terrorist georganiseerd te hebben.

 


 

Update 2, 8 april 2016.

Vragen van de Tweede Kamer leden Van Klaveren en Bontes (VNL) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse subsidie voor antisemitisme- en terreurverheerlijking.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Nederland financiert eerbetoon voor het doden van drie joden’ *?

2. Deelt u onze walging over het feit dat de Palestijnse NGO Rural Women’s Development Society (RWDS) lezingen houdt ter ere van terrorist Baha Alyan, die 3 buspassagiers (waaronder 2 bejaarden) neerstak en doodschoot**?

3. Bent u op de hoogte van het gegeven dat de RWDS mede gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid, middels het Kantoor van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah (NRO)***?

4. Kunt u aangeven hoe groot de financiële bijdrage van Nederland aan deze organisatie is (ook via gesubsidieerde hulporganisaties als Oxfam Novib) en bent u bereid deze zsm stop te zetten?

5. In hoeverre begrijpt u dat u met het voortdurende beleid van (indirecte) subsidiëring van antisemitisme- en terrorisme-promotende organisaties (oa via NDC, Badil, Al Haq) het antisemitisme salonfähig maakt?

6. Wanneer wordt er eindelijk uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Van Klaveren om subsidie te stoppen aan organisaties die zich schuldig maken aan antisemitisme?

7. Bent u bereid zich in internationaal verband (EU en VN) in te zetten voor de beëindiging van subsidiestromen naar organisaties die direct en indirect antisemitisme en terrorisme verheerlijken en promoten? Zo neen, waarom niet?

* nederland-financiert-eerbetoon-voor-het-doden-van-drie-joden/
** http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=17594
*** http://rwds.ps/about-rwds/donors-and-partners/

 


 

Uiteraard leest u meer over het Palestijnse misbruik van ontwikkelingshulp in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 88: Ontwikkelingshulp.150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies en is het best verkopende boek over Israël op Bol.com.

Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.