• Woensdag, 13 November 2019
  • 15 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

EU verbrandt geld met bouw illegale nederzettingen op de Westbank

Donderdag, Maart 17, 2016 / Last Modified: Dinsdag, Maart 22, 2016

Artikel in het kader van ‘dossier medialeugens’, 17 maart 2016.

EU flag settlementDe vlag van de EU in een illegale Palestijnse nederzetting op de Westbank.

Gisteren verschenen in de Nederlandse media artikelen over de sloop van illegale Palestijnse bebouwing.
Bijvoorbeeld: ‘Westoever vult met puin van Palestijnse huizen’ (Volkskrant) en ‘Israël sloopt in snel tempo huizen op Westelijke Jordaanoever’ (Nu.nl).

Opvallend is dat men de lezer niet vertelt wat er echt aan de hand is:

  1. De EU financiert gebouwen voor Palestijnen waar geen bouwvergunning voor verkregen is.
  2. De bebouwing gebeurt in gebied C op de Westbank, dat onder Israëlisch bestuur staat volgens de – ook door de EU – internationaal gegarandeerde Oslo-akkoorden.
  3. Dit gebied C woont nauwelijks bewoond door Palestijnen – slechts 4% van de Palestijnse bevolking van de Westbank woont er.
  4. Het is dus een bewuste poging van de EU om – door instroom van Palestijnen – daar de Palestijnse claim te vergroten.
  5. Het is dus politiek bedrijven onder het idiote voorwendsel van ‘humanitaire’ hulp. Je helpt niet echt door gebouwen te betalen die weer moeten worden gesloopt, integendeel. Als het om humanitaire hulp ging, zou men bouwen in autonoom Palestijns gebied, waar 96% van de Palestijnen woont.
  6. Dit is in strijd met het internationaal recht dat zegt dat lokaal recht geëerbiedigd moet worden – door geen bouwvergunning te krijgen voordat gebouwd wordt.
  7. Het is tevens een totale verspilling van Europees belastinggeld, want uiteraard sloopt Israël illegale bebouwing – of die nu van Joden of Arabieren is.
  8. In openlijk racisme juicht de EU over sloop van illegale bebouwing voor Joden, maar financiert het juist illegale bebouwing van Arabieren.

Hieronder volgt aanvullende informatie van Brabosh:

Onder het mom van ‘humanitaire ontwikkelingshulp’ opereren verschillende landen van de Europese Unie, waaronder Groot-Brittannië, België en Nederland, in het C-gebied dat conform de Oslo Akkoorden van 1994 onder de jurisdictie valt van Israël volgens het internationaal recht.

 

EU koloniseert

Op ca. 40 locaties in het C-gebied heeft de Europese Unie meer dan 1000 gebouwen opgetrokken op de West Bank zonder bouwplannen in te dienen en zonder de instemming van de bevoegde Israëlische autoriteiten. Evenals wegen, nutsvoorzieningen en andere infrastructuren. De gebouwen worden nadien aan de Palestijnen geschonken en betaald met hulpfondsen afkomstig uit de Europese Unie. Kortom: de EU bouwt en financiert illegale nederzettingen op Israëlische bodem die daarna overgaan in Palestijnse handen.

Regavim, een Israëlische ngo, heeft juridische stappen ondernomen om deze illegale activiteiten van Europese landen aan banden te leggen die een flagrante schending zijn van de Oslo Akkoorden. Echter, beseffende dat ze illegaal bezig zijn volgens het internationaalrecht en vooral om een rechtszaak te vermijden, roepen de EU landen thans “diplomatieke onschendbaarheid” in om hun zogenaamde ‘humanitaire acties’ verder te kunnen zetten.

De klokkenluider van dienst, het Britse parlementslid Andrew Percy, zei in een interview met MailOnline:

“De EU zou zich aan de [internationale] wet moeten houden.

Het zou zich niet mogen bemoeien met het Midden-Oosten, om zich daarna op ononzele wijze trachten te verschuilen achter diplomatieke onschendbaarheid.

Dit is een schandalige manier om het geld van de belastingbetalers te verspillen.

Het is weer een ander voorbeeld van geld dat door de EU wordt gegeven waarover het parlement totaal geen overzicht heeft. Het Britse electoraat draagt hieraan bij, maar we weten helemaal niet hoe het wordt uitgegeven en we kunnen ze ook niet wegstemmen. Geen wonder dat de EU landen menen dat ze boven de wet staan. Ze zijn onaantastbaar.”

Brits parlementslid Jacob Rees-Mogg vertelde aan MailOnline:

“De Britse regering zou zeer negatief staan tegenover een bevriende staat die ons dat aandoet.

Diplomatieke onschendbaarheid is er ter bescherming van de gezanten tegen een onrechtvaardige behandeling, maar niet om het autoritaire gedrag te beschermen van arrogante bureaucratieën.

De EU houdt vol dat hun acties gebaseerd zijn op de fundamentele beginselen van de rechtsstaat en als steun voor de democratie.

Maar als dit botst met haar bureaucratische geknoei, lijken de rechtsstaat noch de democratie nog belangrijk te zijn.

 

Makelaar voor de Palestijnen

Het opzet van de EU landen is vrij doorzichtig. De gebouwen, wegen en infrastructuren die werden opgetrokken het hulpgelden en nadien aan de Palestijnen worden gegeven zijn bedoeld om “de weg te effenen” om, pal onder de neus van Israël en op bijzonder slinkse wijze, meer land in Judea & Samaria onder Palestijnse controle te brengen, zoals duidelijk blijkt uit officiële documenten van de EU.

Uit een rapport van Regavim:

“In september 2012 kondigde de Europese Unie de overdracht aan van 100 miljoen euro om projecten te promoten voor de Arabische bevolking in het C-gebied (Area C), dat onder volledige Israëlische controle staat (bovenop de 100 miljoen euro die het in 2011 overdroeg).

De eerste paragrafe in het document geeft meer details van de bestemming van de fondsen, in het bijzonder een transfer van 7 miljoen euro (alleen al in 2012) voor de ontwikkeling van grond en basis infrastructuren in het C-gebied,” met de nadruk op het feit dat:

“deze activiteit is bedoeld om de Palestijnse aanwezigheid hier te steunen en om de sociale en economische ontwikkeling te promoten in het C-gebied, dat een essentiële voorwaarde is voor de ‘tweestatenoplossing’.”

Aldus tracht de EU “feiten aan de grond” te creëren die later, bij eventuele nieuwe onderhandelingen over vrede met de Palestijnen, als pasmunt kunnen gebruikt worden om nieuwe concessies af te dwingen van de Joodse staat.

Vele werden intussen weg gebuldozerd door Israël, maar worden even later weer opgebouwd door de betrokken EU landen, waardoor de kosten nog meer oplopen voor rekening van de Europese belastingbetalers.

Die zijn helemaal niet op de hoogte van deze illegale landroof door de Europeanen, ter begunstiging van de Palestijnse Autoriteit.


 

Uiteraard leest u meer over de pro-Palestijnse houding van de EU in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 29: Europese Unie.150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies.
Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.