• Vrijdag, 20 September 2019
  • 20 Elul, 5779

Likoed Nederland

Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging

Zondag, Februari 14, 2016 / Last Modified: Vrijdag, Januari 12, 2018

Ingezonden brief van Likoed Nederland in het Friesch Dagblad, 12 februari 2016.

In het Friesch Dagblad van 9 februari j.l. stond een boekrecensie van een boek van de christelijke Palestijnse theoloog Mitri Raheb.

Van een theoloog verwacht je Bijbelse en historische kennis, maar dat blijkt in dit geval tegen te vallen.
Dat blijkt uit twee voorbeelden.

Ten eerste ziet hij “Jezus als een Palestijn, die in de eerste plaats Palestijn was en ook wilde wezen”.

Deze theoloog stelt Jezus hier voor een onmogelijke opgave, als je bedenkt dat de naam Palestina pas een eeuw na de dood van Jezus werd geïntroduceerd.

Dat deden de Romeinen na het neerslaan van de Joodse opstand in 135 na Christus, toen zij het land daarom niet langer Judea wilden noemen – waar het woord Jood vandaan komt.
Overigens kwamen de eerste Arabieren zelfs pas 600 jaar na de dood van Christus in het gebied aan, circa twee millennia na de Joden.

Ten tweede noemt hij de God van de Bijbel “de God van het Palestijnse volk”.

Het begrip “Palestijns volk” is echter pas in 1964 geïntroduceerd, door de Russische dienst de KGB.

Die wilde de beeldvorming van Arabische terroristen omvormen naar strijders voor de bevrijding van een volk. Merkwaardig dat dit nog gelukt is ook, want tot 1948 werd Palestijnen nota bene nog gebruikt als aanduiding voor Joden die naar een Joodse staat streefden in het Britse Mandaatgebied Palestina. Tot hen behoorden bijvoorbeeld mijn goede maar inmiddels overleden vrienden Rachel en Moshe Hirschfeld uit Tel Aviv, echte orthodox-Joodse Palestijnen.

Arabische nationalisten noemden zich daarom destijds nimmer Palestijnen, maar Zuid-Syriërs, om aan te geven dat zij vonden dat hun gebied nog steeds bij de provincie Syrië van het voormalige Ottomaanse Rijk zou moeten horen.
Nog in 1956 sprak Ahmed Al-Shukairy, de vice secretaris-generaal van de Arabische Liga, de VN-veiligheidsraad toe met de woorden:

“Het is algemeen bekend dat Palestina niets anders is dan Zuid-Syrië.”

In de Tweede Kamer was dan ook pas in 1968 voor het eerst het woord “Palestijnen” te horen.

Maar volgens deze Palestijnse theoloog bestaat het begrip niet pas 50 jaar, maar al 2.000 of zelfs 3.000 jaar.
Volgens mij is dat iets wat in de christelijke theologie wordt aangeduid als “een wonderbaarlijke vermenigvuldiging”.

 

NY-Times-archives-Arab-boycott-1945Het bewijs: Volgens een krantenartikel in 1945 uit de New York Times waren Palestijnen toen nog Joden en waren Arabieren nog Arabieren.

 


 

Uiteraard leest u meer over de onzinnigheid van een Palestijnse Jezus en volk in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in de fabels 56: Jezus en 101: Palestijns volk.150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies.
Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.