• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Lancering boek ‘150 Palestijnse fabels’ zeer geslaagd

Zondag, December 6, 2015 / Last Modified: Donderdag, December 24, 2015

Verslag van de boekpresentatie van ‘150 Palestijnse fabels’ in Nieuwspoort op 2 december 2015.

Bemmelen EllianTom van Bemmelen en Afshin Ellian

De lancering van het boek ‘150 Palestijnse fabels’ afgelopen woensdag in Nieuwspoort was zeer geslaagd.
Het was bijzonder om van een jood, een christen en iemand van islamitische afkomst hun visie te horen op de vele leugens die over Israël in omloop zijn.

 


 

De auteur Tom van Bemmelen, voorzitter van Likoed Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer, noemde de redenen om te komen tot dit boek:

“Dit boek behandelt de honderdvijftig meest geuite beschuldigingen tegen Israël en kijkt wat daarvan waar is, op basis van de harde feiten. Altijd blijken deze aantijgingen onjuist te zijn, of zeer grof verdraaid. Niet zelden blijken deze niet alleen onjuist, geregeld blijkt dit zelfs projectie: het blijken niet de Israëli’s te zijn die zich aan de beschuldiging schuldig maken, maar juist de Arabieren.

De lijst van valse beschuldigingen is haast eindeloos, daarom beperkt dit boek zich tot de honderdvijftig die het vaakst voorkomen. Er is voor gezorgd dat alle fabels een afgerond beeld geven van het betreffende onderwerp, zodat dit boek in elke gewenste volgorde te lezen is.
Omdat de fabels alfabetisch op trefwoord zijn gesorteerd, is dit boek ook als naslagwerk te gebruiken.

Dit boek wil duidelijk maken dat er pas sprake kan zijn van echte vrede – echt samenleven tussen Arabieren en Joden – als deze haat en demonisering stopt.

Want tot nu toe zijn er al verscheidene vredesverdragen geweest, maar de haat tegen Israël blijkt niet of nauwelijks te zijn afgenomen. Niet in Egypte, niet in Jordanië en niet onder de Palestijnen.”

Ook ging hij in op de onzinnigheid om de wereldwijde terreur met het conflict te verbinden, zoals SP-leider Jan Marijnissen recent deed, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs:

“Conflicten waarbij veel meer doden vallen, miljoenen zelfs, zoals in Soedan en Kongo krijgen nog geen procent van de aandacht die er is voor het Arabisch-Israëlische conflict. Ook in de paar jaar durende burgeroorlog in Syrië is een veelvoud van het aantal doden gevallen dan die in honderd jaar Arabisch-Israëlische conflict. En die burgeroorlog zal echt niet stoppen als er vrede zal zijn bereikt tussen de Arabieren en Israël.

Dat brengt ons tot het belangrijkste punt bij deze fabel: je moet wel heel blind zijn om nu nog niet in te zien dat het de islamitische haat en moordzucht tegen mensen van een ander geloof is die het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika kapot maakt.

Om die haat te stoppen, is betere kennis van de feiten nodig, in plaats van propagandafabels:

“Ik wilde alles weten over de geschiedenis van het Palestijnse volk, over Israël, de islam, over de westerse politiek in die regio. Door kennis te vergaren, heb ik me kunnen bevrijden van al mijn haat.”
– islamitische Vlaming die een Jihadtraining had gevolgd en bijna naar Syrië was vertrokken

Hoe die vrede er uit zal zien, dat weten wij niet. Maar wij weten wel, dat het stoppen van de haat daarvoor vereist is. Door duidelijkheid te scheppen, op basis van feiten, hopen we met dit boek zo een kleine bijdrage te geven aan deze oplossing.”

Voor de volledige toespraak zie de video:

 

Voor een radio interview met Tom S. van Bemmelen op radio Israël.nl: klik hier.

 


 

Professor Afshin Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden en columnist bij weekblad Elsevier, nam daarna het eerste exemplaar in ontvangst en zei onder meer:

“U geeft het eerste exemplaar van ‘150 fabels’ aan iemand die in een land geboren is waar 150.000 van die fabels per dag worden geproduceerd.
Alle kinderen in Perzië moeten in het begin van de week over de vlaggen van Amerika en Israël lopen. Dat zijn er nogal wat, er zijn miljoenen kinderen in Iran.

Dit is een heel mooi thema, een heel belangrijk thema. Wij moeten niet vergeten: sprookjes en Midden-Oosten horen bij elkaar. Dit kun je niet los zien van elkaar, deze twee fenomenen hangen samen. Omdat de politieke rationaliteit en überhaupt rationaliteit ontbreken in het Midden-Oosten.

De tragedie is dat deze structuur van sprookjes in het politieke denken langzamerhand is overgenomen door Westerse mensen. En dat is ernstig.

Oorspronkelijk, zoals bedoeld door de ayatollahs, is Israël religieus illegitiem, in strijd met de sjaria. Is dat onzin? Nee, dat is ook waar, volgens het islamitische geloof kan het nooit legitiem zijn. Het is islamitische grond, je mag er niet de eigenaar van zijn als niet-moslim. Eenmaal grond in handen van moslims mag nóóit worden vervreemd, overgedragen aan niet-moslims. Dat is gewoon in strijd met de sjaria. Landen die dat toelaten, komen de sjaria niet meer na.

Is dat een absurde gedachtegang? Dat kunt u vinden, maar dat is wat zij als religieus principe zien.

Kun je dat terug vinden bij Hamas? Zeker, in de statuten van Hamas.
Dat een staat van Joden – maar ook van christenen – niet is toegestaan op ooit islamitische grond. Het wordt uitdrukkelijk benadrukt als islamitische grond.

Ik had altijd verwacht dat mensen die Kant lezen en Hegel en Shakespeare, die goed zijn opgeleid in Europa en Noord-Amerika dat die verstandiger zouden zijn dan die in het Midden-Oosten.
Dat die niet door fabeltjes zouden worden opgevoed. Maar dat is helaas niet zo.

U verwees naar Jan Marijnissen, maar er zijn zo veel mensen, Jan Marijnissen is maar eentje daarvan. In de Kamer waar u zit [professor Ellian kijkt de aanwezige Tweede Kamerleden aan] zijn er velen, bij alle partijen, die zo denken; dat alle conflicten in de wereld komen door het bestaan van Israël of het conflict met de Palestijnen. Dat is heel ernstig: dat ook Westerse mensen, van wie verwacht wordt dat zij enige grond van rationaliteit hebben geleerd, op deze manier kijken. Het gevaar daarvan is dat er komt een soort eeuwige strijd. Eeuwige strijd is een demonische strijd.

Iran, Hamas en anderen willen juist het Israëlisch-Palestijnse conflict als een eeuwig conflict, als centrum van alle beweging op aarde zien. Dit is een heel gevaarlijke inzet.

Want de oplossing van dit conflict is dan – dat wil niemand horen – uitroeiing van een van die groepen.

Terwijl het hele conflict tussen Palestijnen en Israël is een klein voetnootje van alle ellende in de islamitische wereld. Het is een schermutseling, niet meer dan dat.
Vergelijk het met de bombardementen op Koerden – dat is pas oorlogsvoering. Wat Erdogan doet.
En in de Kamer, uw collega’s [professor Ellian kijkt de aanwezige Tweede Kamerleden aan], wat hebben zij gedaan? Was D66 huilend: “O, o, de Koerden gaan dood”?
Nee. Dan moet u zich als Europeanen afvragen: waarom? Ik durf te zeggen wat er aan de hand is.

Als in plaats van Israël Iraniërs hadden geregeerd, was het rustiger geweest. Morgen had Iran het hele volk uitgeroeid, zoals het regelmatig in het gebied gebruikelijk is.

Het probleem van Israël is, dat het door Joden wordt geleid.

Dat is de kern van het probleem. En dat hebben de moslims ook door: dat is precies wat Europeanen kan prikkelen.

Dat is het onbewuste, historische – professor Jansen heeft prachtige boeken daarover geschreven, over theologie en antisemitisme.

Dat kun je prikkelen en een nieuw mechanisme inregelen.”

Voor de volledige toespraak zie de video:


 

Daarna nam professor Hans Jansen, auteur van het standaardwerk ‘Christelijke theologie na Auschwitz’ en verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel, het tweede exemplaar in ontvangst en sprak over het gevaar van het zwijgen en de consequenties van onverschilligheid:

“Hoe is het mogelijk geweest, dat de Palestijnse Autoriteit in het Midden-Oosten in de afgelopen decennia over Israël honderden fabels(vaak grove leugens) kon verspreiden zonder dat er een haan naar kraaide?
Ja, hoe was het mogelijk dat bijna ontelbare onzinnige en toch steeds weer terugkerende beschuldigingen tegen Israël wereldwijd worden geuit?

Maar veel indringender is de vraag: hoe is het te verklaren, dat in de media wereldwijd oorverdovend wordt gezwegen over deze ten hemel schreiende ideologie van Palestijnse haat en vijandschap, die vaak in deze fabels onder woorden wordt gebracht? Waarom klink er nauwelijks protest in het Parlement van de Europese Unie en bij ons in de Tweede Kamer, waar nota bene Mahmoed Abbas een paar weken geleden met grote eer werd ontvangen?

Daarom vroeg ik eens Elie Wiesel, mijn grootste leermeester:

‘Hoe is dit zwijgen over zoveel grove leugens te verklaren?’

Het antwoord dat hij gaf spreekt boekdelen! Hij zei namelijk:

‘De wereld zwijgt, omdat onverschilligheid het grote gevaar is, waarvan de Joden altijd weer in eerste instantie het slachtoffer worden!’

Inderdaad, de genocide op zes miljoen Joden kon niet alleen gebeuren als gevolg van een ideologie van haat en vijandschap, zoals we hebben gezien, maar ook vanwege een vergaande onverschilligheid. Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, schrijver van romans en verhalen, hoogleraar literatuur en filosofie, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, zei in mei 1988 in het Anna Frank Huis te Amsterdam, waar hij de internationale tentoonstelling ‘Antisemitisme: een geschiedenis in woord en beeld’ opende, in zijn magistrale toespraak onder meer:

’Antisemitisme is slecht, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de toeschouwer. Er waren drie rollen in de tragedie van de Tweede Wereldoorlog: de moordenaar, het slachtoffer en de toeschouwer.
En zonder de toeschouwer zou de moordenaar nooit zoveel slachtoffers hebben gemaakt. Heel mijn leven heb ik geprobeerd de onverschilligheid van de toeschouwer te bestrijden. Want de Joden zijn in de eeuwenoude geschiedenis van het antisemitisme tot in onze tijd in eerste instantie het slachtoffer geworden van de onverschilligheid.

Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar het is onverschilligheid.
En dat betekent dat het tegengestelde van kennis niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Het tegengestelde van leven is niet dood, maar onverschilligheid voor leven en dood.

En daarom geloof ik, dat literatuur of kunst of schrijven, of onderwijzen of werken voor de menslievendheid, maar één doel heeft: de strijd aangaan tegen onverschilligheid.
Onverschilligheid tast alles aan, het sust in slaap en doodt nog voordat het doodt. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren’.

Geestelijke en politieke leiders kunnen niet onverschillig blijven staan tegenover 150 Palestijnse fabels.

Het is onze verantwoordelijkheid om de muren van onverschilligheid af te breken, de samenzweringen in het zwijgen een halt toe te roepen, op te staan en verantwoordelijkheid te nemen.

Niet rondkijken of er iemand anders is die opstaat voordat wij een beslissing nemen. Want in onze wereld zijn er weinigen die geen toeschouwers willen zijn. De onverschilligheid moet worden doorbroken.

Laat er geen misverstand over bestaan: onverschilligheid in het aangezicht van het kwaad betekent berusting in het kwaad zelf, medeplichtigheid aan het kwaad!”

Voor de volledige toespraak zie de video:


150 Palestijnse fabels

Zie ook Keesjemaduraatje voor een impressie.

 

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.