• Zondag, 20 Oktober 2019
  • 21 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Amnesty verbonden met Hamas en Moslimbroederschap

Zondag, December 13, 2015 / Last Modified: Dinsdag, Januari 31, 2017

Door MS, WAAR, 13 december 2015.free gaza

De Engelse krant The Times (London) heeft Yasmin Hussein, een senior official van Amnesty, gelinkt aan Hamas en met de Moslim Broederschap.

Yasmin Hussein is het hoofd van de mensenrechten en godsdienstafdeling van Amnesty. Hussein is gelieerd aan een Britse “hulporganisatie” die Hamas financiert. Bovendien blijkt Hussein persoonlijke relaties te hebben met een senior official van de Moslim Broederschap en logeerde bij deze official thuis in Egypte.

Maar dat is niet alles. Husseins echtgenoot blijkt Musabbeh te zijn. In een proces in 2013 werden beide betrokken geacht bij een samenzwering, volgens documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. De betrokkenheid liep via een liefdadigheidsclub in Bradford, die deel was van een complex financieel en ideologisch netwerk, dat vanuit Engeland en Ierland als hub fungeerde voor de Moslim Broederschap en zijn vestiging in de VAE.

Amnesty bleek op de hoogte te zijn van de ontmoeting van Yasmin met het senior lid van de Egyptische Moslim Broederschap Ady al-Qazzaz.
Deze al-Qazzaz werd door de onderwijzersbond in Egypte beschuldigd van het binnenbrengen van de Moslim Broederschap (en zijn gedachtenn) in het Egyptische onderwijs. Bij diezelfde ontmoeting zaten ze beiden aan een familiemaaltijd en bleef Yasmin in het privé huis overnachten. In het huis van Qazzaz, wiens zoon Khaled de secretaris van de Moslim Broederschap was voor buitenlandse zaken en wiens dochter Mona de officiële woordvoerster van de Moslim Broederschap was. Dit alles tegen de gedragscode van Amnesty in.

Daarop werd een onderzoek ingesteld naar Yasmin, die zei geen idee van de connecties van de al-Qazziz familie te hebben…  Zij kreeg een berisping en haar werd verteld dat dit niet weer mocht gebeuren. Amnesty gaf een verklaring uit waarbij ze verklaarde dat de band tussen Yasmin en de Moslim Broederschap niet bestond.

Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat via Yasmin er wel degelijk banden zijn met terroristische organisaties, in ieder geval een financiële band.
Amnesty wordt hier absoluut niet geloofwaardiger door en de twijfels aan de oprechtheid van Amnesty krijgen hierdoor meer betekenis.

Dit zou de obsessie met Israël kunnen verklaren.
Het blijft vreemd dat Amnesty wel wetenschappelijk onderzoek laat doen, zoals het onderzoek van Donatella Rovera en vervolgens niets, maar dan ook niets met dat onderzoek doet. Integendeel, het beweert juist die dingen waarvan Donatella zegt dat ze niet (kunnen) kloppen.
En vervolgens beweert Amnesty na hun waardeloze onderzoek – waarbij het Donatella`s rapport “vergeet” – op onzinnige gronden dat Israël oorlogsmisdaden pleegt.

De vraag is: zijn er meer belangen als die van Yasmin Hussein die Amnesty kreupel maken?
Het zal niet echt verbazen als dat zo blijkt te zijn.


Uiteraard wordt de hypocrisie van de ‘mensenrechtenorganisaties’ ook ontleed in het boek ‘150 Palestijnse fabels’, als fabel nummer 76.

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestijnse fabels

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.