• Woensdag, 13 November 2019
  • 15 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Palestijnse ambassadeur: Joden bestaan niet

Zondag, Juli 12, 2015 / Last Modified: Dinsdag, Juli 14, 2015

De Palestijnse ambassadeur in Chili, Imad Nabil Jada’a, in een toespraak op 15 mei 2015 in Santiago op de conferentie voor vrede in Palestina en Israël.

In de Oslo-akkoorden heeft de Palestijnse Autoriteit zich verplicht om te stoppen met het haatzaaien tegen Joden en Israël.

Alleen zo was volgens de verdragspartners en de internationale gemeenschap ware vrede en de tweestatenoplossing te bereiken – een visie waarbij twee volkeren respect voor elkaar hebben en zo in vrede naast elkaar kunnen leven.

Wat daarvan terecht komt, blijkt uit wat de Palestijnse ambassadeur in Chili uitdraagt in een officiële toespraak.

jadaa

 

De vertaling van de toespraak van de Palestijnse ambassadeur:

“Tot 1896, toen besloot een groep van academische intellectuelen, financieel adviseurs, in meerderheid niet-joodse Europeanen (*), om de zionistische beweging op te richten met als voorwendsel de oprichting van een thuisland voor het Joodse volk.

De waarheid is dat het ware doel van hun plannen is om iedereen op de hele planeet te domineren.

Dat is zo volgens het boek ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’, gepubliceerd in 1923. Het werd ontdekt door Lenin na de triomf van de bolsjewistische revolutie in Rusland (**).

In dat boek noemen ze de vernietiging van de moraal van andere godsdiensten.

In dat boek zetten ze de plannen uiteen voor de wereldwijde manipulatie van de volledige financiële, economische en industriële wereld.

Zij discussiëren over de manipulatie van de lokale politieke krachten van alle verschillende landen.

Over de haat die wij zouden koesteren tegen het Joodse volk: Ten eerste kennen wij Palestijnen geen haat.

Ten tweede erkennen wij het bestaan niet van een Joods volk – er is niet zoiets als een Joods volk.

Dit is niet mijn persoonlijke analyse. Hier kan ik verwijzen naar de joodse Israëlische professor van de Universiteit van Tel Aviv, dr. Shlomo Sand, in zijn boek “De uitvinding van het Joodse volk.” (*) Een jood met een Israëlisch paspoort geeft toe bekend dat het zogenaamde Joodse volk verzonnen is.

Omdat een religie geen volk kan zijn.”

(*) Hier wordt de Khazaren mythe bedoeld, dat de huidige Joden afstammen van een stam uit de Kaukasus die tot het Jodendom zou zijn overgegaan. Deze mythe is reeds lang wetenschappelijk tot nonsens verklaard, onder andere op grond van genetische vergelijkingen. Daaruit blijkt dat de Europese en de Arabische Joden – ondanks dat zij 2.000 jaar gescheiden geleefd te hebben – een sterke genetische verwantschap hebben.
(**) De protocollen stammen uit 1904 en waren dus al voor Lenin bekend, het is een amateuristische vervalsing die door de tsaristische, Russische geheime dienst is geschreven om tot Jodenhaat aan te zetten.

 

 

-- Reacties gesloten.