• Woensdag, 13 November 2019
  • 15 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Zij haten de Joden niet vanwege Israël – zij haten Israël omdat zij Joden haten

Maandag, Juni 1, 2015 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Door Brabosh, 1 juni 2015.

Islamitisch antisemitisme is een ernstig fenomeen geworden in West-Europa hoewel het tot op heden niet als dusdanig wordt erkend.
Al te makkelijk wordt kritiek op deze toenemend Jodenhaat onder lokale moslims afgedaan als islamofobie.

Antisemitisme was [niet langer] een cruciaal probleem in Europa sinds de oorlog tegen de nazi’s, maar nu is het dat opeens weer wel geworden.

Doorheen de jaren is het duidelijk geworden dat, hoewel alle moslims verre van antisemieten zijn, een groot percentage dat wel is en dat reeds op zeer jonge leeftijd. Natuurlijk heeft er altijd een antisemitische minderheid bestaan in Europa en dat zal ook nooit veranderen, maar deze nieuwe en volslagen krankzinnige golf van antisemitisme is niet ‘Europees’ maar islamitisch.

Om dat probleem op te lossen moeten wij het eerst durven erkennen en tot op heden, op enkele uitzonderingen na, weigeren westerse politici te erkennen dat het probleem is opgedoken toen massaal mensen werden aangetrokken uit landen waar antisemitisme absoluut was en welig tierde en veelal van staatswege werd aangemoedigd en gevoed.

Dit is het islamitisch antisemitisme en geen antisemitisme dat in het algemeen komt van een nogal vage niet nader bepaalde mysterieuze bron. Maar als u dit zegt wordt u snel een racist genoemd en erger… Maar om dit alzo te durven uitdrukken maakt van u nog geen racist, maar het trachten te verbergen, te vergoelijken of mensen de mond willen snoeren precies omdat ze de vinger op die open zweer leggen, maakt van u wel een leugenaar en een lafaard, in het bijzonder wanneer u een politicus of een journalist bent.

Kritiek hebben op islamitisch antisemitisme is geen islamofobie en al helemaal geen racisme.
Dat is een boosaardige leugen waar uiteindelijk enkel en alleen de Joden het gelag voor moéten en zúllen betalen. Maar zoals altijd al het geval is geweest: niemand maalt om het wel en wee van de Joden, integendeel.

Günther Jikeli publiceerde in 2011 zijn boek ‘European Muslim Antisemitism: Why Young Urban Males Say They Don’t Like Jews’. De gerenommeerde auteur van Duitse origine is als onderzoeker verbonden aan het Moses Mendelssohn Centrum voor Europees-Joodse Studies aan de Universiteit van Potsdam en hij is tevens onderzoeker van de Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) en het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) te Parijs.

Günther Jikeli voegde hier onlangs een nieuwe studie aan toe die werd vrijgegeven door The Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), onder de titel “Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe: A Survey Review”.
Hieruit blijkt andermaal dat Europese moslims antisemitischer zijn dan om het even welke andere groep, zelfs meer dan de meest rechtse extremisten.

De meeste gegevens van dit onderzoek komen van een allesomvattend onderzoek dat in Frankrijk werd gevoerd, hoewel andere gegevens aantonen dat doorheen heel Europa hetzelfde fenomeen zich voordoet. Hieronder een tabel met onderzoeksresultaten waarin een zestal klassieke vooroordelen en stereotypes over Joden de revue doen, en zoals ze ruim een eeuw geleden al werden opgesomd in de Protocollen van de Wijzen van Zion, een antisemitische document dat bij herhaling als vals en pure leugen werd beschouwd maar desondanks razend populair is in zowat alle landen van het Midden-Oosten. Zelfs de stichtingsakte van Hamas uit 1988 is gebaseerd op deze Protocollen.

Aan de ondervraagden werd verzocht of ze zich akkoord konden verklaren met een reeks antisemitische uitspraken. Ze werden gesteld aan doorsnee burgers, aan sympathisanten van de extreemrechtse partij Front National van Marine Le Pen, aan sympathisanten van het radiale Linkse Front (Front de Gauche) en tot slot aan moslims. De resultaten (in procenten uitgedrukt) spreken voor zich (zie onderaan artikel).

Een andere belangrijke vaststelling die uit het onderzoek naar voren kwam was hoe meer religieus moslims zijn, des te antisemitischer ze zijn.

Hieronder een tabel waarin eerst gelovige en praktiserende moslims antwoorden, vervolgens gelovige moslims, en daarna burgers van moslim origine in contrast met de algemene bevolking. Kortom: hoe meer Islam hoe meer Jodenhaat wordt gegenereerd.

Moslims maken ook veel meer kans om meer antisemitische verklaringen te geloven dan niet-moslims, zelfs in de politieke marge. In de volgende tabel werden vragen gesteld over hoeveel van de zes antisemitische uitspraken zij goedkeuren. Vragen werden gesteld aan doorsnee burgers, aan sympathisanten van de extreemrechtse partij Front National van Marine Le Pen, aan sympathisanten van het radiale Linkse Front (Front de Gauche) en tot slot aan moslims. De resultaten (in procenten uitgedrukt) spreken voor zich.

Maar het fenomeen van het islamitisch antisemitisme doet zich niet enkel voor in Frankrijk maar in vele andere West-Europese landen zoals bijvoorbeeld ook in België.

In Brussel werden 2.837 studenten bevraagd in 32 Nederlandstalige scholen. Ongeveer de helft van de islamitische respondenten zeiden het eens te zijn met de volgende antisemitische clichées over Joden:

(1) “Joden willen alles domineren” (algemeen totaal: 31,4 procent; moslims: 56,8 procent; niet-moslims: 10,5 procent).
(2) “De meeste Joden denken dat ze beter zijn dan anderen” (algemeen totaal: 29,9 procent; moslims: 47,1 procent; niet-moslims: 12,9 procent).
(3) “Wanneer u handel drijft met Joden moet u extra waakzaam zijn” (algemeen totaal: 28,6 procent; moslims: 47,5 procent; niet-moslims: 12,9 procent).
(4) “Joden hitsen op tot oorlog en leggen de schuld bij anderen” (algemeen totaal: 28,4 procent; moslims: 53,7 procent; niet-moslims: 7,7 procent).

Deze antisemitische houdingen waren niet speciaal gerelateerd met lage geschooldheid of met sociale achterstelling. Antisemitisme woekert in alle rangen, standen en klassen, seksen en religies, alleen bij moslims leeft het allemaal nog wat intenser.

Dr. Mark Elchardus bevestigde deze bevindingen twee jaar later in een onderzoek dat hij voerde in 2013 onder 863 studenten in Gent en Antwerpen waaronder ook 346 moslim studenten.

Terwijl tussen 45 en 50 procent van de moslim studenten antisemitische gewoonten onthulden, bleek ‘slechts’ 10 procent van de niet-moslims dat ook te doen.

 

Conclusie

Zovelen in het Westen blijven tegen beter weten in zeggen dat moslims enkel de Joden haat omwille van Israël en het conflict met de Palestijnen en de andere Arabieren in het Midden-Oosten. Al deze onderzoeken tonen aan dat het tegendeel het geval is: zij haten Israël omdat zij Joden haten.

 

 

France survey 2

France survey 3

France survey 4

-- Reacties gesloten.