• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

VN scholen voeden op tot haat

Woensdag, Juni 10, 2015 / Last Modified: Maandag, Januari 8, 2018

Video van journalist David Bedein. Nederlandse tekst: Brabosh, 10 juni 2015.

In deze 15 minuten durende video wordt een nieuwe documentaire getoond getiteld “UNRWA Goes to War” waarin journalist David Bedein een onbetwistbare zaak lijkt op te bouwen tegen UNRWA – de VN-organisatie voor Palestijnse ‘vluchtelingen’.
Hij toont de nauwe, hechte relaties aan tussen haar organisatie en de terreurgroep Hamas.

De video toont niet enkel aan dat de UNRWA scholen dienden als opslagplaatsen voor raketten en mortiergranaten in de laatste oorlog van Gaza. Bovendien werden ook raketten gelanceerd vanaf plaatsen die grensden aan UNWRA instellingen. Ook de studenten zèlf worden op de scholen opgeleid om Israël te haten en te willen vernietigen.

Bedein lanceerde een vernietigende aanval op UNRWA in een video die hij drie jaar geleden bedacht en produceerde en oogstte een woedende poging tot weerlegging van de VN-groep.

“Terwijl de UNRWA slogan luidt ‘Vrede begint hier’, zou een passender slogan zijn ‘Oorlog begint met de UNRWA,” klinken de beschuldigingen in de film.

Het toont beelden van haar UNRWA studenten die in militaire stijl deelnemen aan parades in het volle zicht van hun leraren, in naschoolse activiteiten die worden georganiseerd door Hamas.

 

UNRWA versus UNHCR

“… de Arabische landen willen het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische vluchtelingen leven of sterven.” [Ralph Galloway in augustus 1958, toenmalig UNRWA chef, zoals hij geciteerd werd door Terence Prittie in The Palestinians: People, History, Politics]

Door de Verenigde Naties werden na het einde van de Tweede Wereldoorlog twee aparte vluchtelingenorganisaties opgericht: de UNRWA (alléén voor Palestijnen) en de UNHCR (alle andere vluchtelingen van de wereld samen). Die opvallend aparte behandeling van de Palestijns Arabische vluchtelingen ten aanzien van alle anderen is duidelijk politiek geïnspireerd.

Terwijl de UNHCR zich erop toelegt om de problemen van de internationale vluchtelingen op te lossen en hen zo vlug mogelijk te hervestigen in het land waar ze verblijven of waar ze vandaan komen, beoogt de UNRWA precies het tegenovergestelde. Met name: de situatie van Palestijnse vluchtelingen bestendigen met het officieuze doel hen ooit te vestigen in Israël, alwaar hun inmiddels bijna allen overleden voorouders ooit gewoond zouden hebben. Dit zou uiteraard het demografisch evenwicht in Israël doen kantelen in het voordeel van de Arabieren en het feitelijke einde betekenen van de Joodse staat.

Nog een belangrijk verschil is dat in tegenstelling tot die van alle anderen vluchtelingenpopulaties (UNHCR-vluchtelingen), de vluchtelingenstatus van de Palestijnen (UNRWA-vluchtelingen) erfelijk werd gemaakt. De status wordt van vader op zoon automatisch doorgegeven en dat onbeperkt in de tijd met inbegrip van alle voordelen die dergelijke status genereren: gratis onderwijs, medische verzorging, huisvesting, voeding enz.

Het is dan ook voor iedereen zonneklaar dat voor de Verenigde Naties niét alle vluchtelingen gelijk zijn. De begunstiging van de ‘Palestijnen’ ten aanzien van alle andere vluchtelingen in de wereld, kadert ontegenzeglijk in de gevoerde discriminerende politiek en de disproportionele focus van de VN jegens de Joodse staat Israël.

 

Raketlanceerinstallatie naast school in GazaRaketlanceerinstallatie naast school in Gaza

 

-- Reacties gesloten.