• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Oxfam-Novib wil Hamas bewapenen

Zondag, April 19, 2015 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Opinie-artikel op De Dagelijkse Standaard, 19 april 2015.

Afgelopen maandag deed een aantal ‘mensenrechten’-organisaties waaronder Oxfam Novib een oproep om de blokkade van Gaza op te heffen.

Onder meer de Volkskrant besteedde er aandacht aan.

Dat is verbazingwekkend omdat zowel Egypte en Israël die blokkade hebben ingesteld vanwege de onophoudelijke terreur door de moslimfundamentalistische Hamas vanuit Gaza.
De Israëlische wapenblokkade houdt alleen de import van wapens tegen, en van chemicaliën en andere goederen die als wapen kunnen fungeren. Normale goederen als tomaten, graan of medicijnen worden vanzelfsprekend niet tegengehouden.
Deze wapenblokkade is daarmee gerechtvaardigd en volledig volgens de eisen van het internationaal recht, zo hebben de Verenigde Naties bevestigd.

Dat zou Oxfam Novib dienen te weten, net zoals dat er internationaal – door de EU, de VS, Rusland en de VN gezamenlijk – duidelijke voorwaarden zijn gesteld aan Hamas als het gaat om het normaliseren van de internationale betrekkingen gaat en dus het opheffen van de wapenblokkade:

Hamas moet alle geweld afzweren, Israël erkennen en alle eerder gesloten vredesovereenkomsten nakomen.

Tot nu heeft Hamas echter geen blijk van enige vredelievendheid. Integendeel, het Handvest van Hamas stelt dat het uitroeien van de Joden een islamitische plicht is.

De bevolking van Gaza wordt door Hamas hiermee geïndoctrineerd. Zo verklaarde een Hamas parlementslid op 11 mei 2011 op de Hamas-televisie van Gaza: “De Joden werden in groten getale naar Palestina gebracht zodat de Palestijnen de eer zouden hebben om deze kwaadaardige bende uit te roeien.”
Zelfs kleine kinderen worden hiermee opgevoed. In een programma voor kleuters uitgezonden op 2 mei 2014 spreekt een kleuterjuf de hoop uit tegen de aanwezige kleutermeisjes dat als zij groot zijn zij Joden zullen gaan doden.
Er zijn nog talloze voorbeelden te geven dat Hamas de bevolking van Gaza indoctrineert met Jodenhaat en aanzet tot een tweede Holocaust.

Met de vele voorbeelden geweld en haat momenteel van andere moslimfundamentalisten als IS, Al-Shabaab en Boko Haram – ook gericht tegen mensen van andere geloven – zou men toch moeten inzien wat er in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gaande is.

Of wil Oxfam-Novib de wensdromen van Hamas echt gaan faciliteren door nu voor wapenimport in Gaza te pleiten?
Hebben Joden volgens haar dan geen recht op het allerbelangrijkste mensenrecht, te weten het recht op leven?

 

 

Gerelateerd over de anti-Israël houding van Oxfam-Novib

-- Reacties gesloten.