• Donderdag, 20 Juni 2019
  • 17 Sivan, 5779

Likoed Nederland

Zeven feiten die u moet weten over de Iraanse kernwapens

Dinsdag, Maart 31, 2015 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Opinie-artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 31 maart 2015.

Iran is bezig met het ontwikkelen van atoomwapens.
Zeven feiten die u daarover moet weten:

1. Het argument dat Iran behoefte heeft aan atoomenergie voor zijn energieopwekking is totaal ongeloofwaardig.
Iran bezit na Saoedi-Arabië de grootste aardolie voorraden ter wereld. Zelfs als er niets meer bij gevonden wordt, kan Iran nog ca. 100 jaar doorgaan met de huidige productie.

2. Iran heeft het non-proliferatieverdrag getekend. Dat was voorwaarde om nucleaire technologie voor vreedzame doeleinden van andere landen geleverd te krijgen. Dit was de basis van de overeenkomst die in 2005 tussen Iran en Rusland werd gesloten inzake de levering van nucleaire brandstof. Alles zou onder volledig toezicht van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) moeten plaatsvinden.
Het non-proliferatieverdrag verbiedt lidstaten om uranium te verrijken boven een niveau van 3,5%, benodigd voor de productie van atoomenergie en boven de 19,7%, benodigd voor medisch onderzoek.
Deze verrijking is alleen toegestaan met toestemming van en onder het toezicht van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). Iran houdt zich hier absoluut niet aan.

3. Iran verrijkt namelijk naar veel hogere percentages.
En Iran geeft het IAEA geen volledig toezicht op zijn nucleaire faciliteiten. IAEA-rapporten en resoluties van de VN-veiligheidsraad benadrukken dat Iran geen volledige inspectie van zijn nucleaire installaties toestaat, niet meewerkt met de IAEA en allerlei geheimen heeft. Zo maakte Iran het bestaan van een geheime uraniumverrijkingsfabriek in Fordow – diep onder de grond – pas bekend nadat Westerse inlichtingendiensten deze hadden ontdekt.

4. Iran heeft nooit verklaard om af te zien van het gebruik van kernwapens. De weduwe van een Iraanse atoomwetenschapper verklaarde zelfs trots op de Iraanse televisie dat “haar man aan de vernietiging van Israël werkte”.
Iran lijkt dus niet alleen te werken aan kernwapens, maar deze vervolgens ook offensief te willen gebruiken.

5. Iran is een totalitaire staat die de eigen bevolking onderdrukt. In 2009 werd de ‘groene revolutie’ – demonstraties voor democratie en mensenrechten – met bruut geweld neergeslagen. Homo’s worden opgehangen en ‘overspelige’ vrouwen gestenigd.
Wereldwijd moedigt Iran terrorisme aan en financiert en bewapent het, zoals via de Libanese terreurbeweging Hezbollah, die ook in Europa en Zuid-Amerika aanslagen pleegt. Libanon is daardoor meegezogen in oorlogen tegen Israël en Jemen wordt op dit moment door Iran tot oorlogsgebied gemaakt.
Ook speelt Iran een kwalijke rol in de oorlogen in Syrië en Irak. Iraanse elitetroepen van de Revolutionaire Garde vechten in Syrië mee aan de zijde van Assad, waar de meest afschuwelijke wreedheden en slachtpartijen onder de burgerbevolking plaatsvinden.

6. Iran is de thuisbasis van de sjiietische islam. Deze afsplitsing van de islam verwijt de soennitische moslims dat zij de kleinzoon van Mohammed hebben vermoord. De verhoudingen met Iran’s soennitische buren, zoals Saoedi-Arabië en Bahrein zijn daardoor zeer gespannen.
Een Iraans kernwapen zal daarom tot een regionale wapenwedloop leiden.
Tevens geloven sjiieten in de komst van een sjiietische Messias genaamd Al-Mahdi, die zal komen in een tijd van wereldwijde chaos. Volgens de sjiietische traditie gaan tijdens deze wereldwijde chaos naties ten onder en zal een derde van de wereldbevolking sterven.
Niet uitgesloten mag worden dat de ayatollahs de komst van deze Messias willen ‘bespoedigen’.

7. Iran is druk bezig om raketten te ontwikkelen die steeds preciezer hun doelen raken en die steeds verder reiken.
Inmiddels beschikt Iran daardoor over raketten die niet alleen Israël, maar ook Europese steden als Rome, Parijs en Amsterdam kunnen bereiken.

Omdat Iran bij herhaling zegt dat het Israël van de kaart wil vegen, is Israël vanzelfsprekend ernstig bezorgd.
Maar gezien bovenstaande wordt niet alleen Israël bedreigd, maar het hele Midden-Oosten en zelfs Europa.

Desondanks wil de regering Obama deze maand een verdrag sluiten dat de geheime locaties en de verrijkingscapaciteit grotendeels in stand houdt – in strijd met bindende VN-resoluties en het non-proliferatieverdrag. Bovendien staat het Iran toe om over tien jaar alsnog kernwapens te produceren. Dat is onverantwoordelijk.

Overigens bereikt Obama daarmee ook zijn doelstelling van betere relaties met Iran niet. Zijn televisie-oproep daartoe aan het Iraanse volk twee weken geleden was meelijwekkend, want dat volk heeft – spijtig genoeg voor hen en voor ons – niets in te brengen. De macht ligt volledig bij de ‘Opperste Leider’ Khamenei.
Die verweet een dag na de toespraak van Obama juist dat die bezig was “het Iraanse volk op te hitsen”.
Vervolgens liet Khamenei de menigte als vanouds “Dood aan Amerika” scanderen (zie video hieronder).
Een maand geleden herhaalde Khamenei dat hij vasthoudt aan de Iraanse “cultuur van islamitisch martelaarschap en jihad”.

Vredelievend is Iran allerminst.
Het is daarom in ieders belang dat Iran tijdig wordt gestopt bij de productie van kernwapens!

 

bad deal

 

Meer over het Iraanse atoomprogramma:

2 reacties op “Zeven feiten die u moet weten over de Iraanse kernwapens

  1. […] Zeven feiten die u moet weten over de Iraanse kernwapens. […]

  2. […] Zeven feiten die u moet weten over de Iraanse kernwapens. […]

-- Reacties gesloten.