• Woensdag, 13 November 2019
  • 15 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Palestijns onderwijs? Israël vernietigen!

Maandag, Februari 2, 2015 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Gesprek met het hoofd van de Palestijnse Lerarenvereniging in Jeruzalem, Issa Salman, uitgezonden op de officiële Palestijnse televisie op 15 november 2014.

In de Oslo-akkoorden was feitelijk de belangrijkste Palestijnse verplichting, die tot vredeseducatie.
Want wat hebben vredesakkoorden voor zin, als nieuwe generaties niet worden opgevoed met de wens tot vrede?

Zoals uit dit interview blijkt wordt in het Palestijnse onderwijs de kinderen echter geleerd dat Israël van de Arabieren is en dat de Joodse staat dus vernietigd moet worden.
De hele wereld roept om de tweestatenoplossing … behalve de Palestijnen!

 

Uitspraak van het hoofd van de Palestijnse Lerarenvereniging in Jeruzalem, Issa Salman:

“In onze scholen onderwijzen wij wat onze godsdienst en ons geweten dicteren: dat Jeruzalem Arabisch is en dat Palestina – van noord naar zuid, van de [Jordaan] rivier naar de [Middellandse Zee] Zee – is islamitisch Palestijns-Arabisch.
Dat zal het blijven, in weerwil van de verdoemde bezetter.”

-- Reacties gesloten.