• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Het unieke antisemitisme

Zondag, Februari 15, 2015 / Last Modified: Maandag, Januari 8, 2018

Door Irwin Cotler, lid van het Canadese parlement, oud-minister van Justitie en procureur-generaal van Canada, en emeritus hoogleraar in de rechten aan de McGill Universiteit in Montreal. Vertaling: Likoed Nederland, 15 februari 2015.

Vorige week had ik het voorrecht om deel te nemen aan de allereerste Algemene Vergadering van het VN plenum over het wereldwijde antisemitisme.
Op deze historische conferentie werden veel verwezen naar andere vormen van haat en discriminatie.

Sterker nog, sommigen stelden zelfs de vraag: “Waarom je uitsluitend op antisemitisme richten? Zijn er geen andere vormen van haat, discriminatie en intolerantie die net zozeer onderzocht dienen worden?”
Het is duidelijk dat die er zijn. Inderdaad, als minister van Justitie en de procureur-generaal van Canada, gaf ik opdracht tot een Nationaal Juridisch Initiatief om racisme en haat te bestrijden. En de regering waar ik deel van uitmaakte startte een Nationaal Actieplan hiervoor.

Er bestaat geen twijfel dat de haat en racisme moeten worden bestreden in al hun vormen en uitingen. Er zijn echter zes opmerkelijke overwegingen die specifiek het onderzoek naar en de bestrijding van antisemitisme rechtvaardigen.

Ten eerste, antisemitisme is niet alleen de oudste en meest duurzame vorm van haat – een die veel verschillende gedaanten heeft aangenomen in de tijd – maar het is een radicale haat die aanleiding heeft gegeven tot catastrofisch lijden, zowel voor Joden als voor al diegenen die zijn besmet door het virus van antisemitisme.

Ten tweede, antisemitisme is een vorm van racisme, dat een mondiale dimensie heeft, zodanig dat men het zelfs aantreft in landen zonder Joden.
Simpel gezegd, er is wereldwijd geen andere kwetsbare minderheid het doelwit van een racistisch virus dat – zoals beschreven in de Verklaring van Londen inzake de bestrijding van antisemitisme – niet alleen haat tegen joden propageert, maar ook tegen Israël als de Jood onder de naties.

Het derde unieke kenmerk is dat het racisme dat bekend staat als antisemitisme wordt gekenmerkt door wijdverbreide, door landen gesanctioneerde – en zelfs door landen georganiseerde – opruiing en haat, met inbegrip van het aanzetten tot genocide.
Joden zijn het enige lid van de internationale gemeenschap, die het slachtoffer zijn van discriminatie door landen en van het aanzetten tot genocide op een wereldwijde schaal.

Ten vierde, er is geen andere vorm van racisme die wordt goedgepraat met wereldwijde normen en waarden.
Dit betreft met name de dekmantel van de Verenigde Naties, het gezag van het internationaal recht, de cultuur van mensenrechten en de strijd tegen racisme.
Dit kenmerk van antisemitisme is bijvoorbeeld te zien in de resolutie van de VN “Zionisme is Racisme”, die door wijlen de Amerikaanse senator Daniel Moynihan werd beschreven als: “de gruwel van het antisemitisme door het internationaal recht te laten sanctioneren.”
Wat een dergelijk antisemitisme zo verfijnd en verraderlijk maakt, is het gebruik maakt van de taal van de mensenrechten, het internationaal recht en de mantel van de VN om de onderliggende haat te maskeren.

Ten vijfde is er een dramatische escalatie van het aantal antisemitische aanvallen op Joden, Joodse bezittingen en Joodse instellingen geweest.
Deze pandemie van haat is vastgelegd in de hoogste statistieken van antisemitische daden in 2014, sinds het bijhouden daarvan begon, als gevolg van het om zich heen grijpen van haatmisdrijven tegen Joden in uiteenlopende landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Zweden. Zelfs in de VS en Canada, wordt een onevenredig groot aantal haatmisdrijven tegen religieuze minderheden gepleegd tegen Joden.

Tot slot zijn we getuige van een opstanding van alle laster van het klassieke antisemitisme.
Hieronder vallen ‘De protocollen van de Wijzen van Zion’, de tsaristische vervalsing die verkondigt dat een internationale Joodse samenzwering uit is op de wereldheerschappij. Dit is al meer dan honderd jaar de meest verspreide, aanhoudende en verderfelijke groepslaster. Tegenwoordig wordt deze leugen die niet wil sterven, onderbouwd met schandalige samenzweringstheorieën en opruiing, gericht tegen zowel de Joden als de “internationale zionistische samenzwering” in Israël.

Zo worden Joden beschuldigd achter de aanslagen van 9/11 te zitten; worden Joodse artsen beschuldigd van het infecteren van Palestijnen met het aidsvirus; krijgen Joodse wetenschappers de schuld voor de uitbraak van de vogelgriep; wordt een Joodse astronaut beschuldigd van de explosie van de Columbia spaceshuttle; worden Joden beschuldigd van de publicatie van de Deense spotprenten van Mohammed en van de pauselijke “ontheiliging” van de islam; krijgen joden de schuld van de oorlog in Irak en van de genocide in Darfur.
Deze walgelijke erfenis is overgedragen aan Israël en de “internationale zionistische samenzwering ‘, zodat nu de Joodse staat de schuld krijgt toebedeeld voor alle rampen zoals die eerst aan de Joden werd gegeven.

Sterker nog, wij zijn getuige van een opstanding van alle laster van het klassieke antisemitisme: die van Godsmoord, het bloedsprookje, het economische complot, de beschuldiging van de vergiftiging van de waterbronnen, de leugen van de protocollen en de hypocriete leugen van de ontkenning van de Holocaust. Die leugen bestaat tegelijk met beschuldigingen dat de Joden nazi’s zijn, net als tegelijk en parallel dat niet alleen Joden hiervan beschuldigd worden, maar ook de Joodse staat.

De tijd is gekomen, niet alleen om het alarm te luiden tegen deze kritische massa van haat, maar ook om op te treden om het te bestrijden.
Zoals de geschiedenis ons maar al te goed heeft geleerd: het begint misschien met de Joden, maar het zal niet eindigen bij de Joden.

 

 

 

Gerelateerd

-- Reacties gesloten.