• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Zestig procent van de Palestijnen wil Israël vernietigen

Vrijdag, September 19, 2014 / Last Modified: Vrijdag, Januari 12, 2018

Elder of Ziyon. Vertaling: Likoed Nederland.

Uit een opiniepeiling onder Arabieren in de Westbank en Gaza. De resultaten laten nog maar eens dat de Palestijns-Arabische houding niet overloopt van vredeswens.

Een duidelijke meerderheid (60%) van de ondervraagde Palestijnen zegt dat het nationale doel moet zijn “het terugkrijgen van heel historisch Palestina, van de rivier tot de zee.”
[Daarmee wordt van de Jordaan tot de Middellandse Zee bedoeld, dus de vernietiging van Israël.]

Dus dat is ondanks de ‘deskundigen’ die ons vertellen dat Palestijnse Arabieren voorstander zijn van een tweestatenoplossing en alleen maar vrede willen met Israël.
In werkelijkheid blijkt slechts 27% achter een tweestatenoplossing te staan, en 10% achter een één-staat-oplossing (voor Joden en Arabieren samen).

Hoe verhoudt zich dat met eerdere opiniepeilingen die meer Palestijnse steun voor een tweestaten-oplossing vonden? Deze peiling bevestigt dat de meerderheid van de Palestijnen de tweestatenoplossing als een Trojaans paard zien; slechts een fase tot het uiteindelijke doel om Israël te vernietigen.

Want 64% zegt dat na een vredesakkoord is ondertekend met Israël “er strijd geleverd moet blijven worden tot het heel Palestina is bevrijd.”
Dit is meer dan duidelijk. De gangbare mening dat een meerderheid van de Palestijnse Arabieren een blijvende vrede met Israël zou willen, blijkt een nergens op gebaseerde mythe.

De enquête werd gepubliceerd op 25 juni j.l. In de media is die echter niet terug te vinden, die houden de boodschap verborgen dat de Palestijnen in meerderheid de vernietiging van Israël willen.
Hetzelfde gebeurde met een vergelijkbaar onderzoek in 2011, toen bleek zelfs een nog grotere Palestijns-Arabische antipathie tegen echte vrede, zie de video.

Het schandaal is niet dat de Palestijnse Arabieren deze mening hebben. Iedereen met een open geest weet dat al.

Het schandaal is de samenzwering om deze informatie te onderdrukken.
Het schandaal is dat Israël onder druk wordt gezet voor een ‘vrede’ die allesbehalve vreedzaam zou zijn.
Het schandaal is dat de internationale gemeenschap op geen enkele manier aan de Palestijns-Arabische samenleving duidelijk maakt dat voor echte vrede, men Israël als een permanente buurman zal moeten accepteren.
Het schandaal is dat door deze opzettelijke blindheid van politici en media de verkeerde indruk wordt gewekt over wie vrede wil en wie vernietiging wil.

Het begraven van de waarheid – dat is het allergrootste schandaal.

 

-- Reacties gesloten.