• Maandag, 20 Mei 2019
  • 15 Iyyar, 5779

Likoed Nederland

Geen demografische bedreiging voor Israël

Zondag, September 7, 2014 / Last Modified: Dinsdag, September 9, 2014

Door Israel Today.

Velen onderschrijven het idee dat als Israël de Westbank (Judea en Samaria) niet overdraagt voor de oprichting van een Palestijnse Staat, het land zal worden bedolven door een Arabische bevolking die het Joodse karakter van de Staat zal vernietigen.

Dat wordt door velen betoogd, van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken tot linkse Israëlische politici en de mullahs van Iran.
Maar zo is het niet, betoogde een Israëlische deskundige, die zich baseert op betrouwbare bronnen zoals de Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek en het CIA World Fact Book.

Dr Guy Bachor, een expert op het gebied van juridische vraagstukken betreffende het Midden-Oosten conflict, tevens beheerder van de populaire Hebreeuwstalige nieuwsanalyse website GPlanet, werd onlangs geïnterviewd in de ochtendshow van Israëls Channel 2.

 

Dalende Arabische geboortecijfers

‘Obama, Kerry, Clinton en al degenen die over de demografie spreken hebben het verkeerd’, verklaarde Bachor resoluut. ‘De data tonen, en dat geldt voor het gehele Midden-Oosten, het instorten van de Arabische geboortecijfers (…) inclusief [onder andere] de Palestijnen en Israëlische Arabieren’. En gelijktijdig ‘is er is een verbazingwekkende toename onder de Joodse bevolking in Israël’.

Bachor legde uit: ‘het magische getal is 2,1 kinderen per gezin. Minder dan dat aantal betekent een negatieve groei’. Veel volken rondom Israël halen die drempel niet, terwijl in Europa de cijfers veel lager zijn.

Maar in Israël blijft het geboortecijfer meer dan drie kinderen per gezin. “Er is maar één klein land dat het lef van een stijgend geboortecijfer heeft. Het is ongeëvenaard!” zei Bachor.

Maar hoe zit het met de Palestijnen? Zouden ze de Joodse bevolking niet overstelpen, en Israël dwingen tot een beleid van ‘apartheid’, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry suggereerde (wat hij later introk)?

Bachor benadrukte dat zoiets misschien ooit het geval is geweest, maar de huidige cijfers zijn verschoven ten gunste van de Joden. ‘In 2003 was het gemiddelde aantal kinderen per Palestijnse moeder meer dan vijf’, gaf hij aan. ‘Tien jaar later, in 2013 – hoeveel zijn het er nu? Slechts 2,7, en dit aantal blijft dalen’.

 

Oorzaken: betere levensstandaard en onderwijs

Bachor zei, dat ondanks de schijn die wordt gepropageerd, de redenen voor dit afnemende geboortecijfer onder de Palestijnen dezelfde zijn als overal elders op de wereld: een hogere levensstandaard en beter onderwijs.

Dit is vooral duidelijk bij vrouwen, die veel later in hun leven toestemming vragen voor een huwelijk, zodat ze eerst een carrière kunnen beginnen. Bachor zei dat Palestijnse vrouwen, evenals een groeiend aantal Europeanen, willen breken met bestaande maatschappelijke normen, ‘ze willen niet [alleen] voor kinderen zorgen.

Bachor concludeert dat ‘als er ooit een demografische bedreiging was, dan bestaat die nu niet meer. Het aantal Palestijnen zal afnemen, het aantal Joden neemt toe’.

 

fertility rate

-- Reacties gesloten.