• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Gaat het Gazaconflict over Israël of over Joden?

Zondag, Augustus 17, 2014 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Opinie-artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 16 augustus 2014.

“Dood aan de Joden!”

Tijdens de pro-Gazademonstratie op 24 juli j.l. in Den Haag klonk deze kreet luid en duidelijk.
Het antwoord op de vraag of het Arabisch-Israëlische conflict als een religieus conflict wordt gezien, is daarmee voor één groep al beantwoord.

Toch probeerde August Hans den Boef In een opinie-artikel in de Volkskrant van afgelopen maandag de religieuze achtergrond van het conflict niettemin te bagatelliseren. Om dat te kunnen doen, moeten wel veel historische feiten worden weggelaten.

Zo was de aanjager van de agressie en het geweld tegen Joden vanaf de jaren twintig de islamitische grootmoefti van Jeruzalem, Al-Hoesseini.
Al-Hoesseini was een fervent aanhanger van de Egyptische, in 1928 opgerichte Moslimbroederschap. Deze fundamentalistische organisatie keerde en keert zich openlijk tegen alle mensen die geen moslim zijn.

Er is geen enkele twijfel mogelijk over de virulente Jodenhaat van Al-Hoesseini, die in de Tweede Wereldoorlog nauw samenwerkte met de nazi’s. In radio-uitzendingen riep hij:

“Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig: voor Allah, de geschiedenis en onze religie.”

Den Boef geeft twee argumenten waarom het Arabisch-Israëlische conflict volgens hem niet religieus is. Hij betoogt dat de Palestijnse Fatahbeweging, de organisatie die de macht heeft op de West Bank, een seculiere beweging is. En dat Fatah niet islamitisch is, zou blijken uit het feit dat christenen binnen de beweging actief zijn.

Fatah werd met steun van de KGB, de Russische geheime dienst, in de jaren zestig inderdaad opgericht als socialistisch-marxistische organisatie. Maar wie nu naar Fatah kijkt, ziet dat het zich inmiddels sterk bedient van islamitische motieven. Zo worden omgekomen terroristen ook bij Fatah als ‘martelaren’ vereerd. De woordkeus van Fatah is daarmee gelijk aan die van ISIS en Hamas.

Den Boef stelt dat er tegenwoordig minder christenen actief zijn in Fatah omdat de christelijke bevolking afneemt. Deze afname verklaart hij met het feit dat moslims meer kinderen krijgen dan christenen. De belangrijkste oorzaak van de afname van Arabische christenen is echter de enorme discriminatie en het geweld waaraan zij onderhevig zijn. Hierdoor vluchten christenen en masse uit de Arabische landen.
Er wonen tegenwoordig meer Palestijnse christenen in het Zuid-Amerikaanse Chili dan op de West Bank en in Gaza.

De ondraaglijke situatie voor christenen geldt in veel islamitische landen. Libië is recent etnisch gezuiverd, in Egypte worden christenen geregeld aangevallen en vermoord, in autonoom Palestijns gebied worden ze weggepest en in Syrië en Noord-Irak worden ze, zoals momenteel elke dag op televisie te zien is, uitgemoord.
Wie kan nog de ogen sluiten voor het feit dat moslimfundamentalistische groepen als Hamas, Boko Haram, Al-Nusra, Al-Qaida en ISIS uiterst gewelddadig optreden tegen mensen met een andere religie, waaronder christenen?

Dat brengt ons bij het meest wezenlijke punt. Hamas wordt door Den Boef slechts eenmaal terloops genoemd, terwijl Hamas natuurlijk de grootste weerlegging van zijn stelling is.

Hamas is de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap. Hamas heeft in haar Handvest staan dat Israël vernietigd moet worden en dat het een islamitische plicht is om de Joden uit te roeien. Iedereen die televisie-uitzendingen van Hamas heeft gezien weet dat voor Hamas maar één ding telt: de ‘heilige oorlog’. Een doel dat werkelijk alle middelen heiligt: zoals het veranderen van Gaza in een grote vesting; een gebied van totale oorlog, van menselijke schilden en kindsoldaten.

Dit Hamas heeft de grootste aanhang onder de Palestijnen; de meerderheid van hen stemde op Hamas. Het is een beweging die ten diepste uit religieuze overtuiging handelt.
Het gaat Hamas niet om ‘nederzettingen’. Het gaat Hamas niet om een tweestatenoplossing. Het gaat Hamas niet om een manier te vinden om in vrede samen te kunnen leven met de Joden.

Waar het Hamas wel om gaat is glashelder vastgelegd in het eerder genoemde Handvest: de vernietiging van Israël, de uitroeiing van de Joden en het vestigen van een islamitisch kalifaat in het hele Midden-Oosten en Zuid-Europa. Inderdaad, net als ISIS.

-- Reacties gesloten.