• Zaterdag, 21 September 2019
  • 21 Elul, 5779

Likoed Nederland

Hoe het Westen Hamas hielp met de oorlogsvoorbereidingen

Zondag, Juli 27, 2014 / Last Modified: Donderdag, Juli 31, 2014

Door Evelyn Gordon. Vertaling: Likoed Nederland, 27 juli 2014.

terror city
Er zijn vele manieren waarop het Westen Hamas helpt, bijvoorbeeld de media die met hun accent op de burgerdoden Hamas aanmoedigen om gebruik te maken van menselijke schilden.

Dit artikel gaat over een andere belangrijke vorm van hulp aan Hamas die veel te weinig aandacht heeft gekregen. Dit ondanks het feit dat deze zeer veel heeft bijgedragen aan de huidige ellende in Gaza: de enorme druk op Israël om de beperking van import van ‘dubbel-bruikbare’ [kunnen zowel militair als civiel gebruikt worden] producten op te heffen.

Jarenlang hebben mensenrechtengroepen, diplomaten, experts and andere invloedrijke leiders een einde van de ‘bezetting’ van Gaza geëist, en uiteindelijk zijn ze daarin geslaagd.
President Barack Obama moet hier in het bijzonder vermeld worden; hij was het die na de mislukte inval van de flotilla in Gaza in 2010, Israël dwong om de importcontroles drastisch te verminderen.
De druk werd verhoogd toen Egypte verleden jaar haar eigen blokkade van Gaza versterkte, waarna Israël alle beperkingen ophief op bouwmaterialen zoals cement en ijzer.

De meesten van hen die die druk uitoefenden op Israël in deze zaak waren oprecht in hun wens het leven van de Palestijnen te verbeteren. Zij redeneerden dat het opheffen van de importbeperkingen de bewoners van Gaza de gelegenheid zou geven om huizen en bedrijven te bouwen, de economie te verbeteren en in het algemeen het welzijn van de Palestijnen zou bevorderen.

Zij trokken zich niets aan van de waarschuwingen van Israël dat deze materialen in feite niet gebruikt zouden worden om de gewone Palestijnen te helpen, maar om de terreur-infrastructuur van Hamas op te bouwen.

Nu weten we dat de waarschuwingen van Israël voor 100% terecht waren. Hamas heeft een gigantisch net van ondergrondse bunkers gebouwd om de raketten en strijders te beschermen. Ook heeft Hamas tientallen tunnels gebouwd die onder de grens doorgaan, met als enige doel om aanslagen in Israël te kunnen plegen. Tot nu toe heeft het leger 28 tunnels ontdekt. Elke tunnel is kilometers lang, diep onder de grond. Om deze tunnels te bouwen waren duizenden kilo’s cement nodig en miljoenen dollars. Lang nog niet alle tunnels zijn ontdekt.
Hamas heeft geen ziekenhuizen gebouwd, geen scholen en zelfs geen schuilkelders voor de bevolking.
Waar zich dergelijke gebouwen bevinden, werden deze door Israël gebouwd (toen het Gaza nog bestuurde) of door de internationale gemeenschap.

Hamas heeft een groot deel van het ondergrondse netwerk gebouwd met materialen gesmokkeld vanuit Egypte. Maar ongetwijfeld heeft het opheffen van de beperkingen verleden jaar ook geholpen. En al eerder, stond Israël import van grote hoeveelheden van ‘dubbel-gebruik’ producten toe.
Dit was voor projecten onder toezicht van de VN, Westerse regeringen of internationale hulporganisaties. Deze werden geacht er voor te zorgen dat Hamas de producten niet zou gebruiken voor de terreur-infrastructuur.

Als men de enormiteit van het tunnelnet in acht neemt, dan is het zeer waarschijnlijk dat Hamas een deel van deze materialen ook hiervoor heeft gebruikt – net zoals het geregeld raketten heeft opgeslagen in de UNRWA scholen ondanks de bezwaren van die organisatie.

Als Hamas niet in staat was geweest deze tunnels te bouwen, dan zouden de Israëlische soldaten nu niet in Gaza zijn om ze te vernietigen.

En als de Israëlische soldaten niet in Gaza waren, dan zouden honderden Palestijnen niet gewond en gedood zijn in het kruisvuur tussen Hamas en Israël. En dan zouden honderden huizen, beschadigd of verwoest in de gevechten of door het vernietigen van de tunnels direct onder de huizen, nog steeds bestaan.

Met andere woorden, door de goedbedoelde poging de levens van de Palestijnen te verbeteren door van Israël de opheffing van importbeperkingen te eisen, heeft de internationale gemeenschap Hamas geholpen een grootschalige terreur-infrastructuur op te bouwen welke nu dood en verwoesting heeft gebracht in Gaza.
Ik vraag me af of al die Palestijnen die een geliefd familielid hebben verloren of hun huis, van mening zijn dat de prijs die ze betaald hebben voor dat extra geïmporteerde cement het waard was.

Ook vraag ik me af of het Westen de les heeft geleerd voor de toekomst.

Hamas eist dat elke wapenstilstand een volledige opheffing van alle Israëlische en Egyptische importbeperkingen en het einde van Israëls zeeblokkade inhoudt.

Druk uitoefenen op Israël om hier aan toe te geven zal verkeerd zijn. Het zal Hamas bewijzen dat raketten afsturen op Israël een effectieve manier is om politieke winst te behalen.

Bovendien zal het de inspanningen vergemakkelijken om zijn oorlogsmachinerie voor de volgende keer op te bouwen.

 

tunnel money

Aanvullend

  1. Volgens een Palestijnse mensenrechtenorganisatie kwamen 160 kinderen om bij de bouw van de tunnels.
  2. Israël schatte dat in de eerste 28 tunnels er 800.000 ton beton gebruikt. Inmiddels zijn er al ruim 100 ontdekt. Het grootste gebouw ter wereld in Dubai bevat 110.000 ton beton.
  3. Van gevangen genomen Palestijnen is bekend geworden dat veel tunnels tegelijk gebruikt zouden worden om op een Joodse feestdag een massale terreuraanslag te plegen.

 

Gerelateerd

 

 

-- Reacties gesloten.