• Dinsdag, 23 Juli 2019
  • 20 Tammuz, 5779

Likoed Nederland

Disproportionaliteit in Gaza

Woensdag, Juli 23, 2014 / Last Modified: Zondag, Juli 27, 2014

Opinie-artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 23 juli 2014.zeven oorlogsmisdaden

Het woord disproportioneel valt de laatste dagen nogal eens als het om de huidige gevechtshandelingen tussen Israël en Hamas gaat.
De Belgische demissionair premier Di Rupo veroordeelde zelfs het “disproportionele Israëlische geweld”, overigens als enige Westerse premier.

De eveneens Belgische militair deskundige professor Luc De Vos heeft een meer wetenschappelijk gefundeerde visie:

“Wat is disproportioneel? Het militair principe is dat men altijd maximaal zal reageren in een zo kort mogelijke tijd. De reden hiervan is simpel, je moet proberen het conflict zo vlug mogelijk te beëindigen. Bijgevolg kan een militair optreden nooit disproportioneel genoemd worden. Wat natuurlijk moet vermeden worden is de zogenaamde ‘collateral damage’. Maar iemand die jou dood wil, mag je volgens hetzelfde principe ook uitschakelen, het geweld is dan nog steeds proportioneel.”

Dus of de verhouding nu 1000 doden tegen 1 is of anders, doordat de Israëlische acties bedoeld zijn om strijders te doden die de wapens tegen Israël hebben opgenomen, is de strijd proportioneel.

Je kunt het ook anders bekijken: het aantal raketten dat beide partijen hebben afgeschoten is ongeveer gelijk. Heel proportioneel dus. Het verwijt is dan dat Israël haar mensen beter beschermt!
Verder is het hypocriet. Tijdens de oorlog van geallieerde troepen tegen de islamitische terreurbeweging Taliban zijn er in Afghanistan ongeveer 20.000 burgers omgekomen. De Britse kolonel Kemp, die destijds commandant was in Afghanistan, zegt dat hij ervan overtuigd is dat Israël veel meer doet om de Palestijnse burgerbevolking te beschermen dan de geallieerden in Afghanistan destijds!

Zoals de Belgische professor De Vos zegt, heeft Israël bij het uitschakelen van legitieme militaire doelwitten wel de plicht om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen.
Zoals bekend doet Israël dat door burgers van tevoren meermaals – per telefoon, pamflet, losse flodder enzovoort – te waarschuwen dat ze weg moeten gaan van militaire doelwitten. Het probleem is dat Hamas hen juist instrueert om daar te blijven. Hamas zet burgers dus opzettelijk in menselijk schild – een oorlogsmisdaad.
Premier Netanjahoe hield op de Arabische zender van de BBC een emotionele oproep waarin hij Palestijnse burgers vroeg om de waarschuwingen vooral op te volgen.
Maar tegelijkertijd zeiden de Hamas televisie en pamfletten dat ze dat niet moeten doen.

Het is slechts één van de oorlogsmisdaden van Hamas waar Israël mee te maken heeft, verder bijvoorbeeld:

  1. Hamas schiet enkel raketten af op Israëlische burgers.
  2. Hamas strijders dragen, in strijd met het oorlogsrecht geen uniform. Daardoor zijn zij onherkenbaar als strijder. Zij trekken ter extra misleiding soms Israëlische uniformen aan en zelfs vrouwenkleding, zoals journalisten en Israëlische soldaten hebben gemeld. Door dit alles vergroten ze de kans dat Israël Palestijnse burgers per abuis aanziet als strijders.
  3. Hamas gebruikt civiele gebouwen als woningen, moskeeën, (VN-)scholen en ziekenhuizen als schuilplaatsen voor strijders, commandoposten, wapens, explosieven en raketlanceerinstallaties.
  4. Hamas gebruikt ambulances om strijders in te vervoeren. Daar bestaan videobeelden van.
  5. Hamas vuurt moedwillig raketten op een luchthaven en een kernreactor.
  6. Hamas zet massaal kindsoldaten in. Veel van de gedode ‘kinderen’ blijken jongens in de leeftijdscategorie 13-17 jaar. Hamas heeft op hun televisiezender aangekondigd hun uit te rusten met 250.000 handgranaten.

 

Het is dus merkwaardig dat de Belgische premier niet doet wat premier Rutte wel heeft gedaan: de schuld van de Palestijnse burgerslachtoffers neerleggen waar die hoort. Bij Hamas.

-- Reacties gesloten.