• Dinsdag, 17 September 2019
 • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

De gemeente Eindhoven veegt Israël van de kaart

Vrijdag, Mei 30, 2014 / Last Modified: Maandag, Juni 2, 2014

Persbericht van Likoed Nederland, 30 mei 2014.

TiberiaspadVorige week zijn er bij een schietpartij in Brussel, bij het Joods Museum, vier onschuldige (Joodse) burgers doodgeschoten. De dader is vooralsnog voortvluchtig.

Premier Netanjahoe van Israël stelde dat dergelijke geweldsincidenten worden gestimuleerd door de continue haatcampagne tegen Israël, de enige Joodse staat. Iets wat werd weggehoond door sommige, met name linkse commentatoren: “mogen we dan geen kritiek op Israël hebben”?

Natuurlijk mag dat! Maar van normale, evenwichtige kritiek is allang geen sprake meer.
Vooral in linkse kringen begint het salonfähig te worden om Israël niet langer enkel te bekritiseren, maar om ook het bestaansrecht van dit land ter discussie te stellen of soms zelfs te ontkennen. Israël moet van hen worden opgeheven. Deze vernietigingsdroom doet zich alleen voor bij de Joodse staat, niet bijvoorbeeld bij de 18 officieel christelijke staten of de 26 officieel islamitische staten.

Waartoe dit kan leiden is te zien in de PvdA-gemeente Eindhoven. Daar, in het stadsdeel Woensel, ligt een aantal straten met namen als Nazarethlaan en Tiberiaspad.
Allemaal steden die, zo leert de Grote Bosatlas, in het noorden van Israël liggen, in internationaal onomstreden gebied.

De gemeente Eindhoven heeft onder de naambordjes bij deze straten echter het onderschrift ‘stad in Palestina’ laten plaatsen. Wat wil de Gemeente Eindhoven hiermee zeggen? Dat Tiberias, waar overwegend Joden wonen, eigenlijk door de radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas zou moeten worden bestuurd?
Hamas, die in zijn grondwet heeft staan dat alle Joden de zee in gedreven moeten worden, zodat ‘Palestina’ een puur islamitisch land wordt?

De gemeente Eindhoven liegt en bedrijft zo politiek. Politiek met een hele rare smaak. Het zou de gemeente Eindhoven daarom sieren als zij het onderschrift op de naambordjes bij straatnamen als Tiberiaspad zou verwijderen, of zou voorzien van ‘Stad in Israël’.

Zodat deze gemeente niet langer meedoet met de delegitimatie van Israël en de Joden, met alle gevolgen vandien.

 


 

Update 30 mei: de Groep Bontes / Van Klaveren heeft Kamervragen gesteld:

 1. Bent u bekend met de inhoud van de bijlage?
 2. Kunt u aangeven in hoeverre het klopt dat de gemeente Eindhoven straatnamen heeft waarop steden die in onomstreden gebieden van de staat Israël liggen worden aangeduid als steden die in Palestina zouden liggen?
 3. Kunt u aangeven waarom de gemeente Eindhoven suggereert dat bijvoorbeeld Tiberias geen onderdeel uitmaakt van de bevriende staat Israël?
 4. Deelt u de visie van onze fractie dat de gemeente Eindhoven mee lijkt te gaan te gaan in het groeiende anti-Israëlsentiment?
 5. Bent u, in navolging van onze fractie, van mening dat het – helemaal in deze tijd van toenemend antisemitisme – belangrijk is dat de feiten met betrekking tot de staat Israël juist worden weergegeven en niet bewust worden verdraaid?
 6. Bent u bereid de gemeente Eindhoven te verzoeken de straatnaamborden zo te wijzigen dat, overeenkomstig de waarheid, onder straatnamen als Tiberiaspad gewoon vermeld wordt dat het hier gaat om een stad in de staat Israël? Zo nee, waarom niet?

 


 

Update 1 juni: Het gaat om de context

 

Afgelopen vrijdag hebben wij bovenstaand persbericht verspreid naar aanleiding van het bericht dat er in de gemeente Eindhoven naambordjes staan met als onderschrift ‘Stad in Palestina’, terwijl de namen zelf verwijzen naar steden in Israël, zoals Tiberias.

Er wordt gezegd dat de straatnaambordjes slaan op het ‘Bijbelse Palestina’.
Wij vinden dat geen reden om zulke straatnaambordjes zo te laten:

 1. In het Oude Testament heet het land Israel en in het Nieuwe Testament komt Palestina niet voor.
 2. Als dat de uitleg is, zou dat op de bordjes moeten staan.
 3. Immers, als er gebruik gemaakt wordt van een context, moet dat vermeld worden. Niemand schrijft bijvoorbeeld “Amsterdam – stad in Spanje”, “Kiev – stad in Rusland” of “Eindhoven – stad in het Romeinse Rijk”. In ieder geval niet zonder de historische context te vermelden.
 4. Overigens meldt een voormalige buurtbewoner ons dat het onderschrift vroeger anders luidde, maar gewijzigd is sinds er veel moslims in de wijk wonen.
 5. Toen de straatnamen gegeven werden, in 1967, was Palestina geen beladen begrip. Het was iets historisch, dat sloeg op het streven van de Joden naar een eigen staat in het mandaatgebied Palestina. Rond 1967 kreeg het een nieuwe betekenis, toen de Russische geheime dienst KGB het begrip “Palestijnen” lanceerde voor mensen die daarvoor Arabische vluchtelingen werden genoemd. [zie uitgebreider: Het mythische land Palestina ]

Ons punt blijft overeind: de straatnaambordjes zijn feitelijk onjuist, en lijken een politiek statement te maken.
Dus zou het het gemeentebestuur sieren om ze aan te passen naar de juiste context.

-- Reacties gesloten.