• Donderdag, 14 November 2019
  • 16 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Artsen zonder Grenzen: Palestijnen krijgen te veel hulp

Vrijdag, Januari 24, 2014 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Door Frank Haugsbø en Eirik Linak Berglund (Noorwegen). Vertaling naar het Engels door McGonagall. Vertaling naar het Nederlands door Likoed Nederland, 24 januari 2014.

[Opmerking van Likoed Nederland: Dit artikel gaat over Noorwegen, maar voor Nederland kan ongetwijfeld dezelfde analyse gemaakt worden.
De Palestijnen krijgen immers per persoon ongeveer evenveel hulp – vooral uit Europa – als alle andere wereldbewoners bij elkaar.]

Elk jaar Noorwegen verstrekt 3 miljard Noorse Kronen (ruim 1 miljard euro) aan humanitaire hulp. Vaak wordt de steun niet gegeven aan landen waar de nood het hoogst is, maar aan landen waar Noorwegen politieke belangen heeft, stelt de organisatie Artsen zonder Grenzen.

In een rapport heeft de organisatie harde kritiek op het Noorse beleid voor ontwikkelingshulp.

 

Politieke belangen

Noorwegen gebruikt humanitaire hulp als instrument om politieke belangen te dienen, in plaats van de mensen te helpen die die hulp het meeste nodig hebben, zegt Artsen zonder Grenzen.

De 3 miljard Noorse kronen die bedoeld zijn voor humanitaire of noodhulp, vormen tien procent van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking. Deze fondsen zijn bedoeld om basisbehoeften zoals voedsel, gezondheidszorg en onderdak te verzorgen.

Artsen zonder Grenzen heeft alle toekenningen in 2012 voor humanitaire projecten geanalyseerd. De organisatie vindt dat er veel voorbeelden te geven zijn waar fondsen niet gingen naar plekken waar de nood het hoogst is.

Zo ontving Palestina 122 miljoen Noorse kronen aan humanitaire hulp in 2012. Daarentegen kreeg de Centraal-Afrikaanse Republiek helemaal niets.
Dit ondanks het feit dat Palestijnen gemiddeld 24 jaar langer leven dan inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek, stelt Atle Fretheim van Artsen zonder Grenzen.

Het rapport stelt dat Noorwegen politieke belangen gebruikt als criterium voor financiering van humanitaire hulp. Dit is in strijd met het beginsel van onpartijdigheid, zoals verondersteld wordt in een parlementair rapport.

 

Bedoeld voor basisbehoeften

Volgens het onderzoek van de organisatie heeft gemaakt, ging van de toekenningen van noodfondsen vorig jaar slechts zes procent van de noodfondsen naar voedselhulp en tien procent naar gezondheidszorg.

Je zou mogen verwachten dat de fondsen die bestemd zijn voor humanitaire hulp uitsluitend zou gaan naar de basisbehoeften. Dit blijkt niet het geval.
Noorwegen geeft geen prioriteit aan de hulp die mensen in nood het meeste nodig hebben, zegt Fretheim.

Tijdens het onderzoek vond Artsen zonder Grenzen verscheidene voorbeelden van toekenningen die volgens de organisatie in strijd zijn met de richtlijnen voor het geven van noodhulp

Zo gingen honderden miljoenen naar activiteiten als conferenties of voorlichtingscampagnes, die niet ten goede komen aan de mensen die de hulp nodig hebben. Het is uiterst twijfelachtig of de steun aan kleine boeren in Oeganda en sport voor kinderen in het Midden-Oosten als humanitaire inspanningen kunnen worden beschouwd.

 

Kritiek op steun aan de Palestijnen

Artsen zonder Grenzen is van mening dat verscheidene staten krijgen meer humanitaire hulp krijgen dan waar de werkelijke behoefte toe noodzaakt. Dit geldt sterk voor de Palestijnse Gebieden, die een centrale rol hebben gespeeld in de Noorse buitenlandse politiek sinds de deelname van Noorwegen aan de onderhandelingen die leidden tot de Oslo-akkoorden.

Het rapport wijst erop dat de gezondheidsindicatoren in de Palestijnse Gebieden goed zijn, bijvoorbeeld met een levensverwachting die gelijk is aan die in Hongarije.

Zo heeft een kind in Tsjaad meer dan zes keer zoveel kans om te sterven voor de leeftijd van vijf jaar als een Palestijns kind. Toch kreeg Palestina 3,5 procent van de totale humanitaire hulp van Noorwegen in 2012, tegen Tsjaad 0,00022 procent.

 

Gerelateerd

-- Reacties gesloten.