• Vrijdag, 20 September 2019
  • 20 Elul, 5779

Likoed Nederland

Synagoge op de Tempelberg?

Woensdag, September 4, 2013 / Last Modified: Vrijdag, Januari 12, 2018

Artikel van Likoed Nederland, 4 september 2013.

Op de Tempelberg in Jeruzalem, de meest heilige plaats van het Jodendom, wordt gediscrimineerd. Nee, niet moslims worden gediscrimineerd, en ook christenen niet, maar Joden.

Joden mogen er wel komen, maar niet in groten getale en alleen onder politietoezicht. Die moet scherp in de gaten houden of de Joden niet stiekem gaan …. bidden. Want in dat geval worden ze direct gearresteerd.

Waarom is het voor Joden verboden om er gebeden te zeggen? Omdat dit moslims zou kunnen provoceren om gewelddadig te worden!

Deze regel is ingesteld in 1967, toen Israël de oude stad van Jeruzalem heroverde, maar je kunt je afvragen of deze discriminatie voortgezet moet worden. Het is een rare situatie.

In Israël heerst volledige godsdienstvrijheid, iedereen mag vrij en overal zijn godsdienst beleven, behalve Joden!

De historie van de plek is al even merkwaardig. Het is een heilige plaats voor moslims geworden, juist omdat het daarvoor tweeduizend jaar een heilige plaats voor Joden was. Het komt vaker voor dat Moslims zich heilige plaatsen van andere geloven toe eigenen; daar kunnen christenen, hindoes en boeddhisten over meepraten.

Een groep heeft nu het idee gelanceerd om een kleine synagoge te bouwen op de Tempelberg. Joden hoeven hierdoor niet meer in de buitenruimte ‘moslims te provoceren’ met hun gebeden.

Dat idee is gezien de geschiedenis helemaal niet vreemd. Eeuwenlang hebben de Joodse tempels er gestaan. Maar ook onder islamitisch bewind heeft er ruim vierhonderd jaar een synagoge op de Tempelberg gestaan. Dat was sinds de verovering van Jeruzalem door de islamitische kalief Omar in het jaar 633 tot het jaar 1080. Onder dat islamitisch bewind werden de rechten van Joden gerespecteerd. Waarom zou dat dan nu niet meer kunnen?

Momenteel gaat bijgaande gefotoshopte foto rond van hoe dat er uit zou kunnen zien. Het gaat om het grijsgele vierkante gebouwtje onderaan in het midden onderaan, dat zoals u ziet in een grote open ruimte staat en niets nadelig beïnvloedt.

Die open ruimten op de Tempelberg worden momenteel door moslims gebruikt om te voetballen. Een synagoge is dan toch een waardiger bestemming, dus zo’n probleem kan dit niet zijn, toch?

Helaas, u raadt het waarschijnlijk al, deze gefotoshopte foto leidt ook al weer tot woedende reacties in de Arabische media.

Want niets wat moslims zich hebben toegeëigend, mag ooit – als is maar gedeeltelijk – weer worden teruggegeven.

-- Reacties gesloten.