• Donderdag, 21 November 2019
  • 23 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Palestijnen sturen polio naar Israël

Woensdag, September 18, 2013 / Last Modified: Zondag, Januari 14, 2018

Door Mark Langfan. Vertaling en inkorting: Likoed Nederland, 18 september 2013.

Het poliovirus is gevonden in het Israëlische water. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft daarop besloten om 200.000 Israëlische kinderen in het zuiden van het land in te enten.

Het poliovirus is een zeer besmettelijk virus, dat meestal in het milieu komt door de uitwerpselen van iemand die besmet is. In gebieden met slechte sanitaire voorzieningen verspreidt het virus zich gemakkelijk via de fecaal-orale route, via besmet water of voedsel. Daarnaast kan direct contact met een geïnfecteerde persoon polio veroorzaken.

[Toevoeging van Likoed Nederland: Polio is terug van geweest, nadat het tien jaar geleden wereldwijd vrijwel bedwongen was. Toen echter beweerde de moslimfundamentalist dr. Ibrahim Datti Ahmed, voorzitter van de Hoge Raad voor de sharia in Nigeria, dat het vaccinatieprogramma in Nigeria een Westerse samenzwering was om islamitische kinderen onvruchtbaar te laten worden. Daardoor herleefde de ziekte in Nigeria. En omdat de vaccinatie na een jaar of tien uitgewerkt is, verspreidde de ziekte zich vervolgens over de islamitische wereld, via de bedevaart naar Mekka.]

De Israëlische krant Haaretz meldde op 3 juli 2013:

“Bijna 90 procent van afvalwater van Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever belandt onbehandeld in het milieu. Het vervuilt het grondwater en 162 kilometer rivierlengte. Dit heeft invloed op Israël omdat het vervuilde rivierwater naar Israël stroomt.
Israël heeft geprobeerd om het probleem tegen te gaan door het bouwen van zuiveringsinstallaties in de buurt van de Groene Lijn, om zo het verontreinigde water te zuiveren waar het Israël binnenkomt. Maar de installatie om het afvalwater uit Hebron te behandelen – het allermeest vervuilde – kan de hoeveelheid verontreiniging niet aan. Verontreinigd water bereikt bewoonde gebieden, waar het stankoverlast geeft en muggen aantrekt.”

Sporen van het poliovirus blijven opduiken in afvalwaterzuiveringsinstallaties in het zuiden en midden van Israël. Deze Palestijnse milieuverontreiniging komt niet als een verassing. Al in februari 2012 stelde de Israëlische Water Instantie vast dat:

    • “De Palestijnse Autoriteit voortdurend de [Oslo Water] akkoorden schendt, bijvoorbeeld:De Palestijnen behandelen hun afvalwater niet, dat ongehinderd in de rivieren richting Israël stroomt, waardoor het milieu en het grondwater wordt vervuild.
    • De Palestijnen ontwikkelen geen nieuwe waterbronnen, hetzij door middel van behandeling van afvalwater hetzij door ontzilting.”

Judea en Samaria (de Westbank) zijn geologisch hooggelegen. Daardoor stroomt ongezuiverd Palestijnse rioolwater door de zwaartekracht westelijk naar pre-1967 Israël, zowel bovengronds als door de grondwaterlagen.

Alle door besmette polio gebieden in het centrum van Israël liggen op de lijn van de algemene westwaartse stroming van het vervuilde rioolwater uit de Palestijnse gebieden.

Is de Palestijnse Autoriteit soms doelgericht en welbewust bezig met het besmetten van het Israëlische grondwater via de riolering?

Israël heeft de Palestijnse Autoriteit herhaaldelijk gesmeekt om rioolwaterzuiveringsinstallaties te installeren – zonder dat dit hun iets kost, mede door hulpgelden uit het buitenland. Maar de Palestijnse Autoriteit heeft geweigerd om die te bouwen, op één kleine zuiveringsinstallatie na.

Kan iemand zich de verontwaardiging voorstellen van “zionistische kwaadaardigheid” als Israël haar ziekmakende vervuiling zo maar op het Palestijnse grond- en oppervlaktewater zou lozen?

Maar Israël en zijn burgers worden wel aangevallen met deze vorm van biologische oorlogsvoering.

 

Toevoeging Likoed Nederland: En de Nederlandse regering steunt deze Palestijnse biologische oorlogsvoering, door druk uit te oefenen op het Nederlandse bedrijf Haskoning om niet mee te werken aan de aanleg aan een waterzuiveringsinstallatie bij Jeruzalem.

-- Reacties gesloten.