• Maandag, 23 September 2019
  • 23 Elul, 5779

Likoed Nederland

Iraanse president trots op hoe hij het Westen bedriegt

Maandag, September 23, 2013 / Last Modified: Maandag, Januari 1, 2018

Artikel van Likoed Nederland in het kader van ‘ongehoord nieuws’, 23 september 2013.

De Iraanse president Hassan Rouhani is begonnen met een charme-offensief, dat hij bereid zou zijn tot aanpassingen van het Iraanse atoomprogramma. In recente interviews zei Rouhani zelfs dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen.

Echter, Rouhani is een van de meest vertrouwde personen van de Opperste Leider van het islamitische regime en heeft de Islamitische Republiek in hoge functies gediend al sinds de revolutie van 1979.

Dus is het niet vreemd wat hij beweert in een – onlangs onthulde – video van een interview voorafgaand aan de Iraanse verkiezingen van juni 2013. Daarin schept hij uitgebreid op over hoe hij het Westen bedroog tijdens de onderhandelingen over het illegale nucleaire programma van Iran. Hij was daarbij de hoogste nucleaire onderhandelaar. Door dat bedrog slaagde hij erin om de druk vanuit het Westen te verminderen, vooral door het overtuigen van de Europeanen om een mogelijke militaire agressie door de regering Bush te voorkomen.

Er zijn diverse VN-resoluties en sancties door de VN, de VS en de EU om een einde te bewerkstellingen aan het illegale nucleaire programma van Iran. Desondanks heeft het islamitische regime het programma aanzienlijk uitgebreid. Het heeft momenteel meer dan 10.000 centrifuges in productie, met voldoende verrijkt uranium voor meer dan zes kernbommen. Ook is een zwaar-waterfabriek bijna voltooid, waarmee het regime door middel van plutonium nog een manier zou geven pad om kernwapens te produceren.

 

Krankzinnige ideeën

Leon de Winter beschrijft de situatie treffend in een artikel vandaag op De Dagelijkse Standaard:

“De grondlegger van de sjiitische revolutie, Ayatollah Khomeini, zocht in de renaissance van de islam de definitieve afrekening met het Jodendom. Pas na het einde van het Jodendom, dat zich ook al in de tijd van Mohammed tegen de boodschap van de laatste profeet heeft verzet, kan de islam over de wereld heersen, zo luidt de gedachtegang bij de Iraanse heersers. Tot nu toe is het Jodendom te machtig geweest door allerlei wereldse samenzweringen, en de ’uitvinding’ van de Holocaust, waarmee het Jodendom de wereld chanteert, is daarvan een recent voorbeeld, aldus de waanzinnigen die over het Iraanse volk heersen.
Dus moeten het Jodendom en de zionistische staat vernietigd worden.

Onze politici en deskundigen weigeren te aanvaarden dat er volwassen mensen met hoge posities zijn die er dergelijke krankzinnige ideeën op na houden. Zij kunnen niet aanvaarden dat de Iraanse revolutie ten doel heeft een groot deel van de wereld onder te dompelen in een religie vol achterhaalde en achterlijke denkbeelden. Zonder deze denkbeelden houdt de Iraanse terreurstaat op te bestaan – en zij die tot de top ervan kunnen doordringen zijn grauwe cynici of gepassioneerde gelovigen.

Er is geen enkele reden voor Iran om nucleaire energie op te wekken. Het land kent grote gas- en olievoorraden. Terwijl westerse landen nucleaire energie-installaties afbouwen, beweert Iran dat het ze voor vreedzame doeleinden gaat opbouwen.”

 

De belangrijkste uitspraken van Rouhani in het interview op video:

“De dag dat we de drie Europese ministers uitnodigden, draaiden er slechts 10 centrifuges in Natanz. We konden geen gram U4 of U6 produceren. …
Wij hadden geen zwaar-waterproductie. We konden geen gele cake produceren. Wij hadden in het hele land slechts 50 centrifuges.
Dat wilden dat allemaal wel. Wij hadden tijd nodig.”

Hij vertelt hoe de drie Europese ministers beloofden om Amerikaanse pogingen om het Iraanse nucleaire dossier over te dragen aan de Verenigde Naties zouden blokkeren, zo nodig door een veto.
Hij noemt de Iraanse bewering dat het in 2003 gestopt zou zijn met het nucleaire programma een verklaring bestemd voor naïevelingen.
Hij geeft toe dat het programma niet alleen werd voortgezet, maar zelfs aanzienlijk werd uitgebreid in zijn periode. Aan het einde daarvan was het aantal van 150 centrifuges gegroeide naar meer dan 1.700.

Rouhani: ” We zijn niet gestopt, we hebben het programma juist gerealiseerd.”

Hij vertelt dat de nucleaire activiteiten van Iran onder toezicht staan van de Opperste Leider, ayatollah Ali Khamenei.
Als vertegenwoordiger van Khamenei was het zijn rol om dit bedrog te plegen.

 

Meer over het Iraanse atoomprogramma:

-- Reacties gesloten.