• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

NOS past berichtgeving aan

Dinsdag, Juli 23, 2013 / Last Modified: Vrijdag, Januari 12, 2018

Actie van Likoed Nederland inzake foutieve berichtgeving van de NOS, 23 juli 2013.

Op de website van de NOS stond in het artikel “Volk beslist over vredesakkoord” de zin:

“Het vredesoverleg ligt sinds 2010 stil vanwege de weigering van Israël te stoppen met het bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied.”

Likoed Nederland wees de NOS-redactie er op dat in deze zin twee grote fouten staan.

De NOS erkende dat en reageerde met: “Nogmaals hartelijk dank voor je mail. Namens de redactie kunnen wij het volgende melden: In overleg met onze correspondent hebben we de tekst van het artikel aangepast. U vindt de nieuwe tekst op NOS.nl.”

De NOS heeft de slot alinea van het artikel sterk gewijzigd, deze luidt nu:

“Het vredesoverleg ligt sinds 2010 stil na onenigheid over nieuwbouw in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ondanks een tijdelijke, gedeeltelijke bouwstop in de nederzettingen en een oproep van Israël om verder te praten, weigerde de Palestijnse regering om mee te doen aan nieuwe besprekingen.”

 

Hieronder volgt het bericht van Likoed Nederland aan de NOS dat tot deze wijziging leidde:

“Geachte redactie, In bijgevoegd bericht stelt u dat ‘het vredesoverleg ligt sinds 2010 stil vanwege de weigering van Israël te stoppen met het bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied.’

In deze zin zitten twee fouten:

1. Israël bouwt al jarenlang geen nieuwe nederzettingen (dorpjes op de Westbank) meer. Wel wordt nog in bestaande nederzettingen gebouwd, bijvoorbeeld in Pisgat Zeev, een nederzetting die gebouwd is op een stuk grond dat door Joden is aangekocht, in 1938, jaren voordat Israël ontstond (zie Wikipedia).

2.  Volgens de NOS heeft de Israëlische premier Netanjahoe in 2010 een bouwstop in bestaande nederzettingen afgekondigd (nieuwe worden er zoals gezegd al jaren niet meer bijgebouwd). Desondanks kwam de Palestijnse president Abbas (ook) toen niet opdagen. De stelling dat het vredesproces dus stilligt sinds 2010 door de Israëlische weigering om te stoppen in bestaande nederzettingen, klopt dus niet, volgens de NOS (zie de berichtgeving van de NOS van destijds).

Wellicht is het handzaam uw nieuwsbericht gezien bovenstaande aan te passen.”

-- Reacties gesloten.