• Vrijdag, 20 September 2019
  • 20 Elul, 5779

Likoed Nederland

Persbericht Likoed Nederland over uitspraken Abbas leidt tot Tweede Kamervragen

Vrijdag, Januari 11, 2013 / Last Modified: Maandag, Januari 14, 2013

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de speech van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas (ingezonden 11 januari 2013).

Grootmoefti Hoesseini met zijn idool Adolf HitlerDe door Abbas geëerde grootmoefti Hoesseini op bezoek bij zijn idool Adolf Hitler

1.
Bent u op de hoogte van de inhoud van de speech van Mahmoud Abbas ter herdenking van de eerste terreuraanslag van Fatah, die uitgezonden werd op de officiële televisiezender van de Palestijnse Autoriteit op 4 januari 2013? 1)

2.
Bent u bekend met de terreurdaden van de door Abbas geprezen personen? 2)

3.
Deelt u de mening dat het verwerpelijk is goede banden te onderhouden met een Autoriteit wiens eigen leider, in het openbaar en via officiële media, terroristen verheerlijkt?

4.
Deelt u de mening dat deze speech valt onder terrorisme verheerlijking? Zo nee, waarom niet?

5.
Deelt u de overtuiging dat de motie die de regering verzoekt de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit te stoppen indien er geen effectieve maatregelen worden genomen tegen terrorisme verheerlijking, hier van toepassing is? 3) Zo nee, waarom niet?

6.
Bent u nu eindelijk bereid uitvoering te geven aan deze motie, door per direct de financiering van deze Palestijnse terrorisme verheerlijkende club, nota bene met ons belastinggeld, te stoppen en hier ook in Europees verband naar toe te werken? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.memritv.org/clip_transcript/en/3706.htm
2) https://likoed.nl/2013/01/abbas-eert-nazi-oorlogsmisdadiger-en-andere-jodenmoordenaars/
3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32373/kst-21501-02-1039.html

 

2 reacties op “Persbericht Likoed Nederland over uitspraken Abbas leidt tot Tweede Kamervragen

  1. […] NB Het interview met Morsi stuurden wij als persbericht naar alle Nederlandse media (klik hier, inclusief beelden). Maar deze Jodenhaat vond – voor zover wij konden nagaan – niemand de moeite waard om aandacht aan te besteden, met als enige uitzondering het Nederlands Dagblad. Wel zijn er naar aanleiding van het persbericht kamervragen gesteld door de Tweede Kamer. […]

  2. […] Likoed: Er liggen bij de Nederlandse regering nog te beantwoorden Tweede Kamer vragen, op basis van een eerdere signalering van Palestijnse Jodenhaat, geuit door president Abbas […]

-- Reacties gesloten.