• Donderdag, 17 Oktober 2019
  • 18 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Hamas: elke centimeter is van ons

Maandag, December 10, 2012 / Last Modified: Donderdag, Januari 19, 2017

Videoclip van Euronews van de speech van Hamas leider Khaled Mashaal op 7 december 2012, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Hamas.

Vertaling door Likoed Nederland, 10 december 2012.

Mensen die denken dat Hamas ooit zal afzien van het streven naar de vernietiging van Israel, worden door Hamas zelf ‘naief’ genoemd.
Dat blijkt voor de zoveelste maal uit deze speech.
Toch zijn er in Europa dus best veel naieve mensen. Van Agt en zijn volgers bijvoorbeeld.

 

Khaled Mashaal:

“Allereerst, Palestina – van de [Jordaan] rivier naar de [Middellandse] Zee, van het noorden naar het zuiden – is ons land, ons recht, en ons vaderland. Er zal geen afstand van worden gedaan, zelfs niet van een klein deel of zelfs een centimeter.

Ten tweede, Palestina was, blijft, en zal zijn Arabisch en islamitisch. Het behoort tot de Arabische en de islamitische wereld. Palestina behoort aan ons en aan niemand anders. Dit is het Palestina dat wij kennen en waarin wij geloven.

Ten derde, omdat Palestina aan ons behoort, en het het land is van de Arabieren en de islam, zullen wij nooit de legitimiteit van de Israëlische bezetting erkennen. De bezetting is illegaal, en daarom is Israël illegaal, en dat zal zo blijven gedurende hoe veel tijd er ook verstrijkt. Palestina is van ons, niet van de zionisten.

[…]

De bevrijding van Palestina – heel Palestina – is een plicht, een recht, een doelstelling en een doel. Het is de verantwoordelijkheid van het Palestijnse volk, maar ook van de Arabische en islamitische natie.

Ten vijfde, Jihad en gewapende strijd zijn de juiste en ware pad naar de bevrijding en het herstel van onze rechten, samen met alle andere vormen van strijd – door de politiek, door middel van diplomatie, door de massa’s, en via legale kanalen. Al deze vormen van strijd, echter, zijn waardeloos zonder de gewapende strijd.

[…]

Politiek wordt geboren uit de schoot van de strijd. De ware staatsman is geboren uit de schoot van het geweer en de raket.”

Presentator: “Zeg: ‘Allah Akbar (Allah is groter).'”

Lied: “Oh Abu Al-Walid, oh Mashaal, bereid het voor, schiet op.

Onze reis moeten worden beeindigd. Allah zij met u.

Mashaal Khaled: “Moge Allah u zegenen.

Oh Palestijnse staatslieden, oh Arabische en islamitische staatslieden, leer uw les van Gaza. Iedereen die de weg van de diplomatie wil behandelen, moet een raket met hem meenemen. Hij moet vertrouwen op de kracht van de strijd. Uw waarde, oh staatsman wordt afgeleid van de waarde van uw strijd.

Ik, samen met mijn lieve broer Abu Al-Abd Haniya, de gehele Hamas-leiding, zowel hier als in het buitenland, onze kameraden, de leiders van het verzet, in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever, hier en in het buitenland – bij Allah, wij zijn dank verschuldigd aan het leiderschap van de Palestijnse militaire vleugels. Als die grote commandanten van de militaire vleugels er niet zouden zijn, dan konden wij geen staatslieden zijn. Dit is te danken ten eerste aan Allah, en vervolgens aan de helden van de strijd.

Hoe geweldig was uw beschieting van Tel Aviv. Moge uw handen gezegend worden. Moge uw handen gezegend worden. Wij zijn trots op wat jullie hebben gedaan.

Jihad en strijd zijn het pad. Dit is niet louter retoriek. De gebeurtenissen hebben ons laten zien dat Jihad en strijd de beste en betrouwbaarste weg zijn. Deze optie is geen waan of fata morgana. In geen geval. De weerstand is tastbaar, zichtbaar en wat wij voor ogen hebben. Het marcheert op de grond, het verspreidt het licht naar de mensen, het ontketent vuur op de vijanden. Dat is de strijd.

[…]

Voor ons, strijd is het middel, niet het einde. Ik zeg aan de hele wereld, via de media: Als de wereld een andere manier weet stijd en bloedvergieten om Palestina en Jeruzalem aan ons terug te geven, om het recht op terugkeer uit te oefenen, en om een einde te maken aan de afschuwelijke zionistische bezetting – dan zullen wij dat toejuichen. Maar wij gaven jullie daarvoor 64 jaar jaar de tijd, en jullie deden niets. Daarom hebben we gekozen voor strijd. Dat kunnen jullie ons niet verwijten. Als wij een andere manier hadden gevonden- zonder oorlog en strijd – dan hadden wij dat gedaan. Maar de geschiedenis en de wetten van Allah vertellen ons dat de overwinning en de bevrijding niet kan worden bereikt zonder verzet, strijd en opoffering.

[…]

Jeruzalem is onze ziel, onze geschiedenis, ons collectieve geheugen, ons verleden, ons heden en onze toekomst. Het is onze eeuwige hoofdstad, waar we aan vasthouden en die wij zullen bevrijden, centimeter voor centimeter, wijk per wijk, steen voor steen, elke plaats gewijd aan de islam, en elke plaats heilig voor het christendom. Israël heeft geen recht op Jeruzalem.

[…]

Het recht op terugkeer: de terugkeer van alle vluchtelingen, de ontheemden, en de bannelingen naar het land van Palestina – zijn steden en de dorpen, om de wijken van Gaza, de Westelijke Jordaanoever, en binnen de grenzen van 1948. Elke centimeter van ons land is van ons. Onze vaders en onze voorvaderen zijn daar geboren. Wij woonden daar. Het bevat ons geheugen en onze geschiedenis. Het recht op terugkeer is heilig voor ons, en het kan niet worden opgegeven.

Toen mijn broeders en ik de Gazastrook gisteren betraden, zijn we begonnen met de vervulling van het recht op terugkeer, als Allah het wil.

[…]

Hamas heeft een duidelijke principe: nee tegen hervestiging van vluchtelingen en nee tegen een alternatief thuisland. Er is geen vervanging van Palestina mogelijk.

[…]

De eenheid van het Palestijnse land heeft betrekking op Gaza, de Westelijke Jordaanoever, en het land binnen de grenzen van 1948. Dat is het land Palestina – het is allemaal Palestina, elk is een deel van het Palestina.

Geen enkel deel daarvan kan worden gescheiden van de andere delen. Iedereen die gelooft dat Gaza kan gescheiden kan blijven van de Westelijke Jordaanoever, heeft een illusie. Gaza, de Westelijke Jordaanoever, en het land binnen de grenzen van 1948 zijn geliefde onderdelen van de grote Palestijnse thuisland.

Is dat niet zo, Abu Al-Abd [Haniya]?”

Presentator: “Zeg: “Allah Akbar (Allah is groter).”

Menigte: “Allah Akbar.”

Presentator: “Zeg: ‘Allah Akbar.'”

Menigte: “Allah Akbar.”

Presentator: “Zeg: ‘Allah Akbar.'”

Menigte: “Allah Akbar.

Khaled Mash’al: “De West Bank is niet te scheiden van Gaza, Gaza is onlosmakelijk verbonden met de Westelijke Jordaanoever, en ze zijn allebei niet te scheiden van Haifa, Jaffa, Beersheba … en Safed.”

[…]

Man: “Oh Mash’al, onze geliefde …”

Menigte: “Oh Mash’al, onze geliefde …”

Man: “Je leger beschoot Tel Aviv …”

Menigte: “Je leger beschoot Tel Aviv …”

Man: “Je leger raakte Tel Aviv …”

Menigte: Je leger raakte Tel Aviv …”

Man: “Oh Qassam, doe het nog een keer …”

Menigte: “Oh Qassam, doe het nog een keer …”

Man: “Maar de volgende keer, tref Haifa …”

Menigte: “Maar de volgende keer, tref Haifa …”

Man: “Maar de volgende keer, tref Jaffa …”

Khaled Mash’al: “Als Allah het wil …”

Man: “Zeg: ‘Allah Akbar’ (Allah is groter).”

Menigte: “Allah Akbar.”

[…]

Khaled Mashaal: “Luister goed naar mij, mijn kameraden in de verschillende partijen: Bevrijding gaat vooraf aan een soevereine staat. Een echte staat zal de vrucht zijn van strijd, niet van onderhandelingen zijn.

Er is geen alternatief voor een bevrijde Palestijnse staat met echte soevereiniteit, over het gehele land Palestina.”

Het nieuwe logo van Hamas: 25 jaar Hamas, 25 jaar geweldHet nieuwe logo van Hamas: 25 jaar Hamas, 25 jaar geweld

 


Premier Netanjahoe reageerde als volgt:

“Gisteren zagen wij opnieuw het ware gezicht van onze vijanden. Zij hebben niet de intentie om een compromis met ons te sluiten, zij willen onze staat vernietigen Zij zullen daarin falen, uiteraard. In de geschiedenis van ons volk hebben wij – het Joodse volk – dergelijke vijanden overwonnen.

Maar het is interessant dat Abu Mazen (president Abbas) geen veroordeling heeft uitgesproken over de opmerkingen over de vernietiging van Israël. Dat is net zoals hij eerder de raketten die op Israël werden afgevuurd niet veroordeeld heeft. Tot mijn spijt streeft hij naar een samengaan met deze zelfde Hamas, dat gesteund wordt door Iran.

Wij in de regering hebben geen illusies. We willen echte vrede met onze buren. Maar we zullen niet onze ogen sluiten of onze kop in het zand steken. Wij zijn niet bereid om dezelfde fout van een eenzijdige terugtrekking te herhalen, want die heeft feitelijk ertoe geleid dat Hamas de controle over Gaza over kon nemen. Ik heb mij altijd verbaasd over de waanideeën van anderen, die wel bereid zijn om dit proces voort te zetten en het vrede te noemen. Als je meer grondgebied zou overdragen naar dezelfde mensen – van Judea en Samaria van waaruit je Israëls steden overziet – zou het resultaat natuurlijk ook hetzelfde zijn: een Gaza maar dan grenzend aan [de Israëlische steden] Tel Aviv, Hadera en Kfar Saba.

Daarom moeten wij – en dat kunnen wij – niet bezwijken onder die druk. Wij zullen ook de internationale druk weerstaan. Was dan niet het geval, dan zouden wij het huidige punt niet hebben bereikt. Vandaag de dag is dit wat wordt gevraagd van het leiderschap in Israël – om geen illusies te hebben, om op te komen voor de vitale belangen van de staat Israël en om de druk te weerstaan om de situatie van Gaza te brengen naast elk huis in Israël.”

2 reacties op “Hamas: elke centimeter is van ons

  1. […] Hamas leider Khaled Mashal tijdens zijn bezoek in Gaza opnieuw duidelijk maakte dat zijn organisatie uit is op de vernietiging van Israel en vindt dat heel Israel aan de Palestijnen toebehoort, gaf de EU in haar verklaring over ‘recente […]

-- Reacties gesloten.