• Zaterdag, 21 September 2019
  • 21 Elul, 5779

Likoed Nederland

Wat wil Hamas nu eigenlijk?

Zaterdag, November 17, 2012 / Last Modified: Zaterdag, September 21, 2019

Wat Hamas wil, ligt vastgelegd in het Handvest van Hamas.

Hieronder staan de belangrijkste artikelen, toegelicht door beelden van Hamas televisie uit Gaza.

Inleiding: “In naam van Allah de Almachtige en de Barmhartige. U, moslim, bent het beste volk dat uit de mensheid is voortgekomen. Israël zal voortbestaan totdat u het vernietigt. Onze strijd tegen de Joden is immens, een stap die tot grotere stappen leidt. Onze organisatie is slechts één legereenheid, die door vele eenheden uit de grote Arabische en Islamitische wereld wordt ondersteund, totdat de vijand is vernietigd en Allah’s overwinning zegeviert.”


Allah wil dat wij massaal bloed vergieten:

“Dus dit is de weg die wij moeten gaan. Jihad en martelaarschap operaties [zelfmoordaanslagen] is het pad waar Allah ons op leidt.”

 

Artikel 7: “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: “O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij”. Alleen de Gharkadboom zegt dit niet – want het is een Joodse boom.”

“Als de vijand voet zet op ook maar een enkele vierkante centimeter van Islamitisch land, wordt Jihad een plicht voor elk individu, de taak van elke moslim, man of vrouw. Een vrouw mag zelfs gaan [op Jihad] zonder toestemming van haar man, en een dienaar zonder toestemming van zijn meester. Waarom? Om die Joden te verdelgen. […] Oh Allah, roei de Joden en hun aanhangers uit. Oh Allah, tel ze een voor een, en dood ze allemaal, zonder er een over te laten.”

Kleuterjuf: “Ok. Wat doet een politieagent allemaal?”
Kleuter: “Hij pakt dieven, en mensen die voor problemen zorgen.”
Kleuterjuf: “En hij schiet Joden dood. Ja toch?”
Kleuter: “Ja.”
Kleuterjuf: “Wil jij net als hem worden?”

[Het meisje knikt]

Kleuterjuf: “Als Allah het wil, wanneer jij groot zal zijn.”
Kleuter: “Zodat ik de Joden kan doodschieten.”

[De knuffelbij klapt enthousiast]

Kleuterjuf: “Alle Joden? Allemaal?”
Kleuter: “Ja.”
Kleuterjuf: “Goed zo.”

 

Artikel 8: “Allah is het doel, de profeet het model, de Koran de grondwet, jihad de manier, en de dood voor Allah de mooiste der wensen.”

 

Zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers zijn het middel:

“Ik gebruik deze gelegenheid om aan de Palestijnse groepen te vragen en aan de Palestijnse nationale en islamitische strijdgroepen om er bij hun militaire vleugels op aan te dringen om Jihad zelfmoordaanslagen uit te voeren in het hart van de Zionisten. In het bijzonder in de stad Jeruzalem, als antwoord op de Zionistische oorlogsmisdaden in deze heilige stad en in de gezegende Al-Aksa moskee.”
Dr. Ahmad Yusuf Abu Halabiya, voorzitter van de Commissie voor Jeruzalem in het Palestijnse parlement, tevens de president van de Islamitische Universiteit in Gaza. Uitgezonden op Al-Aqsa televisie (Hamas, Gaza) op 17 augustus 2012. De video is helaas niet meer beschikbaar.

 

Artikel 11: “Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag der Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven. Geen enkel land, koning, president, of organisatie, Palestijns of Arabisch, mag dat doen. Palestina is islamitisch Wakf-land, bedoeld voor moslims tot de Dag des Oordeels. Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen.”

Het stopt dus niet bij Palestina:

“De verovering van Andalusië (Spanje) is een oude droom, iets waar moslims trots op hopen en zullen blijven hopen in de toekomst.
We plaatsen onze hoop in Allah en vertrouwen er op dat de dag zal komen dat onze overwinning niet beperkt zal blijven tot Palestina. Onze hoop gaat verder dan dat: om de banier van het kalifaat op het Vaticaan te plaatsen, het Rome van vandaag.”

 

Artikel 13: “Zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn in tegenspraak met de beginselen van Hamas. Dat is slechts tijdverspilling en zin loze moeite. De Palestijnen weten wel beter dan dat ze toestaan dat hun toekomst, hun rechten, hun lot op die manier tot speelbal worden gemaakt. Jihad is de enige oplossing.”

Hamas premier Haniyeh: De vernietiging van Israël is het onveranderlijke doel:

“Wij zeggen vandaag, expliciet, zodat het niet anders kan worden uitgelegd, dat het gewapend verzet en de gewapende strijd het pad en de strategische keuze voor de bevrijding van het Palestijnse land zijn, van de [Middellandse] zee tot aan de rivier [Jordaan] , en voor het verdrijven van de indringers en overweldigers [de Joden] uit het gezegende land Palestina. De Hamas-beweging zal Intifada na Intifada leiden totdat we Palestina bevrijd zullen hebben, heel Palestina.”

 

Artikel 28: “Israël, Jodendom en de Joden dagen de islam en de moslims uit: moge de lafaard nimmer slapen.”“De Jood is de duivel in mensengedaante.”

 

Artikel 32: “Het loslaten van het conflict met Israël is een daad van zwaar verraad, wie dat doet zij vervloekt.”

Het wordt jonge kinderen al vroeg ingeprent: het mooiste is om te sterven als martelaar in de strijd tegen Joden:

“Wij zullen deze haat planten in hun zielen [van onze kinderen], zodat er een nieuwe generatie zal opgroeien, die hen [de Joden] van de aarde zal wegvagen.”

Niet in het Handvest, maar wel een basisprincipe; Palestijnse burgers mogen worden opgeofferd via hun inzet als menselijk schild (een oorlogsmisdaad):

“Wij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild.

De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.”

 

Hamas kleuter televisieKleuterprogramma op Hamas televisie.

 

  • Klik om meer artikelen te lezen met het trefwoord: Hamas.

 

Eén reactie op “Wat wil Hamas nu eigenlijk?

-- Reacties gesloten.