• Dinsdag, 17 September 2019
  • 17 Elul, 5779

Likoed Nederland

Het mythische land Palestina

Donderdag, Oktober 25, 2012 / Last Modified: Vrijdag, Februari 15, 2019

Opinie artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 25 oktober 2012.palestine tourism

In 1922 werd het Mandaat voor Palestina vastgesteld, waarin de Volkenbond unaniem Palestina toewees als land voor de Joden. Dit was als gevolg van de opsplitsing van het enorme Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog.

Daaruit werden vele landen voor de bewoners gecreëerd op basis van het recht op zelfbeschikking. Het was dus logisch dat ook een half procent van dat Ottomaanse Rijk voor het Joodse volk werd bestemd, dat toen al 3.000 jaar onafgebroken in het gebied woonde dat thans Israel, de Westbank en Jordanië omvat.

Sinds het jaar 70 was Israel/Palestina jaar geen aparte staatkundige eenheid meer geweest. In het Ottomaanse Rijk was het gebied eeuwenlang het zuidelijk deel van de Ottomaanse provincie Syrië, dat Damascus als hoofdstad had.

De naam Palestina werd pas weer populair toen de Joden er gebruik van gingen maken. Palestina zou opnieuw een Joods land worden! De grootste Joodse krant heette dan ook Palestine Post (tegenwoordig Jerusalem Post). Joodse verenigingen en stichtingen werden opgericht om de Joodse bewoning van Palestina te ondersteunen, in Nederland bijvoorbeeld de nog steeds bestaande ‘Stichting voor opleiding en uitzending van Palestinapioniers’.

 

palestine invest

Zuid-Syrië

Nationalistische Arabieren waren het juist oneens met de naamswijziging. De naam ‘Palestina’ was een Joodse uitvinding! Zij noemden zichzelf dan ook ‘Zuid-Syriërs’.

Toen voor het eerst de tweestatenoplossing werd voorgesteld, in 1937, werd dat door de Arabieren onder leiding van de beruchte grootmoefti van Jeruzalem dan ook verontwaardigd van de hand gewezen. Het gebied was Zuid-Syrië, het moest terug bij Syrië gevoegd worden. Zoiets als Palestina had nooit bestaan en zou nu ook niet moeten worden gecreëerd.

Dit bleef lang de boodschap van de Arabieren. Ahmed Al-Shukairy, vice secretaris-generaal van de Arabische Liga, sprak nog in 1956 de VN-veiligheidsraad toe: “Het is algemeen bekend dat Palestina niets anders is dan Zuid-Syrië.”

 

Instroompalestine appeal

Rond 1900 immigreerden vele Arabieren uit het hele voormalige Ottomaanse Rijk naar het gebied. Immers, de Joodse immigratie zorgde voor veel werkgelegenheid en ongekende medische voorzieningen. Gemengde Joods/Arabische steden bloeiden. In de slechts 9 jaar tussen de volkstellingen van 1922 en 1931 groeide de Arabische bevolking van Jeruzalem met 37%, die van Tel Aviv met 62% en die van Haifa zelfs met 86%. De gewone Arabier profiteerde enorm van de Joodse inbreng! Want ter vergelijking: steden met vrijwel alleen Arabische inwoners bleven qua bevolkingsaantal ongeveer gelijk: Hebron en Nablus groeiden met 7%, Gaza kromp zelfs met 2%.

 

 

Herovering

Met de oprichting van de PLO, de ‘Palestijnse’ Bevrijdings Organisatie in 1964, werd het doel geformuleerd dat Israel heroverd moest worden. Met dit heroveren werden niet de Westbank en Gaza bedoeld, want die twee gebieden waren destijds nog illegaal bezet door respectievelijk Jordanië en Egypte. Nadrukkelijk stond bij die oprichting van de PLO in het Handvest in artikel 24 zelfs dat “de organisatie geen soevereiniteit uitoefent in de Westbank van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië”. Nee, het ging de PLO letterlijk om de vernietiging van de Joodse staat Israel.

 

palestine rebuild

Enorme draai

Na de verovering van de Westbank in 1967 door Israel, als gevolg van de Jordaanse aanval, veranderde dit. In een fantastische ommekeer, ingegeven door de Russische geheime dienst KGB, werd het doel van de PLO opeens een ‘Palestijnse staat’. De mensen die waren aangeduid als ‘Arabische vluchtelingen’ werden ‘Palestijnen’.

En met succes! In het Nederlandse parlement wordt het woord ‘Palestijnen’ op 11 juni 1968 voor het eerst gebruikt, door de PSP (opgegaan in GroenLinks).

Soms werd de boodschap echter nog niet helemaal uniform gebracht. In een interview in Trouw in 1977 legt de Palestijnse leider Mohsen uit hoe het zit:

“Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. Wij maken deel uit van één volk, de Arabische natie. …. Wij zijn één volk. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. … De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israël en voor de Arabische eenheid voort te zetten.”

 

palestine airways

Arabische ‘lente’

De mythe van een Palestijns ‘volk’ verdampt momenteel weer, onder invloed van de Arabische ‘lente’. De Moslim Broederschap en soortgelijke moslimfundamentalistische bewegingen streven naar een grote islamitische eenheidsstaat, die weer het gehele Midden-Oosten omvat, zoals vroeger het Ottomaanse Rijk. Dat is ook het uitgangspunt van de islamitische terreurorganisatie Hamas, vastgelegd in hun Handvest.

En dat was bijvoorbeeld ook de boodschap in de verkiezingscampagne van de Egyptische president Morsi: “De hoofdstad van het kalifaat – de hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabieren – zal Jeruzalem zijn.”

Als deze trend zich doorzet dan zullen binnenkort de woorden Palestijn en Palestina wel weer uit het taalgebruik verdwijnen. Die zijn – zoals de Palestijnse leider Mohsen al zei – altijd al fantasie geweest.

Wat er voor in de plaats komt is echter allesbehalve iets vreedzaams, wat dat is het streven van de radicale moslims om het hele Midden-Oosten te verenigen onder de sharia, de islamitische wetgeving. Met alle nadelige gevolgen die dat met zich mee brengt, niet alleen voor joden, maar ook voor christenen, homo’s, en vrouwen.

 


Palestijnse televisie: Israël is deel van Syrië

 

Gedeelte uit een interview van Hassan Yusuf, Palestijnse schrijver, op de televisie van de Palestijnse Autoriteit, uitgezonden op 20 juni 2012.

 

Hassan Yusuf:

“Laten wij openhartig praten. Ik vind de Palestijnse zaak essentieel en fundamenteel een Syrische zaak, of we dat nu leuk vinden of niet …
Logischerwijs is het een existentiële, Arabische regionale zaak. Het is essentieel en fundamenteel een Syrische kwestie, omdat [Palestina] deel uit maakt van de Levant, van Groot-Syrië.”

Interviewer van de Palestijnse televisie: “U beschouwt Palestina als Zuidelijk Syrië?”

Hassan Yusuf:

“Van voor 1916 en tot op heden zijn er [samenzweringen] aangaande dit land, Syrië, dat daardoor verdeeld is, waardoor er gedeelten zijn weggenomen.

Helaas is die rare, buitenlandse entiteit genaamd Israël er in [Syrië] geimplanteerd.”

 


Hamas: Palestijnen’ zijn Egyptenaren en Saoedi’s.

Toespraak van de Hamas minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid Fathi Hammad, uitgezonden door Al-Hekma TV, 23 maart 2012.

Het onderwerp van de toespraak is de weigering van Egypte om brandstof te leveren aan Gaza tegen dezelfde gesubsidieerde prijs als die Egyptenaren betalen. Daardoor zijn er al wekenlang stroomstoringen in Gaza. Daarbij ontkracht de minister het Palestijnse propagandasprookje dat Palestijnen een eigen afstamming zouden hebben.

Minister Fathi Hammad:

“Waarom levert Egypte niet de brandstof voor de 1,5 tot 2 miljoen mensen in de Gazastrook?

[…]

De VS zal Egypte vertrappen, als jullie niet je koerst wijzigt in de richting van Palestina, Al-Aqsa en Jeruzalem – teneinde de zionistische vijand te vernietigen. Dan zal de VS Egypte omsingelen met vijanden en jullie afmaken. Hijs daarom de vlag van de Jihad, de vlag van “er is geen grotere God dan Allah.”

[…]

Bij Al-Aqsa en in Palestina zijn alle aanvallen verbrijzeld, door de hele geschiedenis: de aanvallen van de kruisvaarders en de aanvallen van de Tartaren. Bij Al-Aqsa en in Palestina werd de slag bij Hattin gevoerd. Het Westen wil niet dat deze nobele geschiedenis zich herhaalt, waarbij de Joden en hun bondgenoten vernietigd zouden worden – de zionisten, de Amerikanen en de imperialisten.

Ziedaar, het complot is overduidelijk. Al-Aqsa en het land Palestina zijn het speerpunt van de islam en van de moslims. Dus als we de hulp van onze Arabische broeders zoeken, zijn we niet op zoek naar hulp om te kunnen eten, om te leven, om te drinken, ons te kleden, of om een leven van luxe te leven. Nee! Als we hun hulp te zoeken, is het om Jihad te kunnen blijven voeren.

[…]

Wij hebben allemaal Arabische wortels. Elke Palestijn – in Gaza en in de rest van Palestina – kan zijn Arabische afkomst bewijzen – uit Saoedi-Arabië, uit Jemen, of waar dan ook. We hebben bloedbanden. Dus waar blijft uw liefde en compassie?

[…]

Bij mij persoonlijk is de helft van mijn familie Egyptisch. Dat geldt voor ons allemaal. Er zijn meer dan 30 clans in de Gazastrook die Al-Masri [Egyptisch] worden genoemd. De helft van de Palestijnen zijn Egyptenaren en de andere helft zijn Saoedi’s.

Wie zijn de Palestijnen? Wij hebben veel families met de naam Al-Masri, afkomstig uit Egypte. Egyptisch! Ze kunnen afkomstig zijn uit Alexandrië, uit Caïro, uit Dumietta, uit het Noorden, uit Aswan of uit Boven-Egypte. Wij zijn Egyptenaren. Wij zijn Arabieren. Wij zijn moslims. Wij zijn een deel van jullie.


Gerelateerd

 

3 reacties op “Het mythische land Palestina

  1. […] 1964 Oprichting van de PLO. In 1964 wordt op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem door Yasser Arafat de PLO opgericht, een samenwerkingsverband van voorheen verschillende Palestijnse terreurorganisaties. Fatah is het belangrijkste lid. PLO staat voor Palestine Liberation Organisation. Terwijl de betwiste gebieden ‘Westbank’ en de Gaza-strook nog (illegaal) in handen zijn van Jordanie en Egypte, spreekt Arafat van de bevrijding van Palestina. In de eerste versie van het PLO handvest in 1964 wordt de Westbank Jordaans genoemd. De bewoners hadden ook de Jordaanse nationaliteit. Dus met de bevrijding van Palestina bedoelde Arafat de vernietiging van de fragiele staat Israel door geweld en terreur. Zie ook: Het mythische land Palestina. […]

  2. […] NB Uitgebreidere informatie over Zuid-Syrië in Het mythische land Palestina. […]

-- Reacties gesloten.