• Maandag, 14 Oktober 2019
  • 15 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Egypte onder Moslim Broederschap: Israël vijand nr. 1

Donderdag, Mei 24, 2012 / Last Modified: Dinsdag, Januari 2, 2018

Opinie artikel van Likoed Nederland op ‘De Dagelijkse Standaard’, 24 mei 2012.

Qaradawi: ik denk dat wij de eerste vijf jaar nog geen handen moeten afhakken.Qaradawi: ik denk dat wij de eerste vijf jaar nog geen handen moeten afhakken.

In November 2011 zijn de Egyptische parlementsverkiezingen verbluffend gewonnen door de radicaal-islamitische Moslimbroederschap; zij kregen meer dan 40% van alle stemmen. De nog radicalere salafisten kregen 25 procent van de stemmen waardoor de islamitische partijen in Egypte maar liefst 65% van alle stemmen kregen.

Sommige analisten hebben geprobeerd deze verkiezingswinst van Islamitische partijen in Egypte weg te wuiven als niet zo zorgwekkend. Dit omdat zij, als die partijen eenmaal regeringsverantwoordelijkheid dragen, zij zich minder fanatiek zouden opstellen.

Echter, diezelfde soort wensfantasie was te horen toen Ayatollah Khomeini het bewind in Iran in 1979 overnam, en toen de radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas in 2006 de Palestijnse verkiezingen won.
Deze wensfantasie leek geruststellend, maar keer op keer bleek later dat die helemaal nergens op gebaseerd was. Hoe zou dat ook kunnen bij bewegingen met een dergelijke radicale ideologie? Wat is de ideologie van de Moslim Broederschap?

Historie

De Moslimbroederschap is opgericht in 1928 in Egypte door de islamitische geleerde Hassan al-Banna. Het jaartal is niet toevallig. Wereldwijd werden nazistische partijen opgericht. Ook de Moslim Broederschap nam centrale elementen uit de nazi-ideologie over, zoals het streven naar werelddominantie, Jodenhaat, verering van geweld en militarisme, minachting voor democratie en het slaafs moeten volgen van de ideologie. Dit werd gecombineerd met Islamitische elementen.

De Egyptische Moslim Broederschap had dan ook een uitstekende relatie met de nazi’s. Dat gold des te meer voor de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap (tegenwoordig Hamas geheten). De leider daarvan, de grootmoefti van Jeruzalem, startte in 1936 een gewapende opstand tegen de Britten die aan het bewind waren, met geld en wapens van Nazi-Duitsland. Slachtoffers waren – naast de Britten – Joden en vooral gematigde Palestijnse voormannen, zij die in vrede met de Joden wilden samenleven. De terreurgroepen van de grootmoefti vermoordden duizenden van deze vredelievende Palestijnen. Het Arabisch-Israëlische conflict is zo ontstaan.
De groetmoefti verbleef zijn laatste jaren trouwens in Egypte als gevluchte nazi-oorlogsmisdadiger. Daar was Jasser Arafat zijn leerling in terreur.

 

Doelstelling

De slogan van de Moslimbroederschap is: “God is ons doel, de Koran is onze grondwet, de profeet is onze leider, Jihad is onze manier, en de dood ter wille van God is de hoogste van onze aspiraties.”

Volgens de Moslimbroederschap is Jihad, dat wil zeggen de heilige oorlog tegen de ongelovigen, een van de fundamentele elementen van hun ideologie. Hun officiële website zegt daarover:
“Jihad is de niet aflatende aanval op elk ongelovig bewind, bedoeld om de grenzen van de islamitische staat uit te breiden totdat de gehele mensheid leeft onder Islamitische vlag.”

De Moslim Broederschap maakt dus geen geheim van haar wereldwijde ambitie en de instrumenten die zij wil gebruiken om die te verwezenlijken.
De Moslim Broederschap heeft een vastgesteld stappenplan daarbij: als eerste individuen voort zich te winnen, vervolgens de familie, het Egyptische volk, de andere Islamitische landen en daarna de hele wereld.

 

De plannen met Egypte

De Moslim Broederschap heeft van andere extremistische organisaties het gebruik overgenomen om richting het Westen – in het Engels – geruststellende taal te bezigen. Dat wordt vaak voetstoots waar aangenomen. Dat het in meerderheid moslim-fundamentalistische Egyptische parlement in maart oorlogszuchtige taal richting Israël lanceerde – “Israël is vijand nr. 1” – zou toch te denken moeten geven.

En wie echt hun ware bedoelingen wilt leren kennen, moet luisteren naar wat ze hun eigen mensen in hun eigen taal vertellen. Zo is op Youtube een TV interview van 26 januari 2012 te vinden met de theologische leider van de Moslim Broederschap, de soennitische geestelijke Yousuf Al-Qaradawi. Deze zegt in dat interview het volgende:

“Ik denk dat de sharia geleidelijk moet worden uitgevoerd. Dat is een beginsel van de sharia en heel vanzelfsprekend. We moeten de mensen voorbereiden. We moeten de mensen de wetten van de sharia leren en uitleggen. Ik denk dat we in de eerste vijf jaar geen handen moeten afhakken. In die periode leren wij de mensen de ware wetten van de sharia, terwijl wij voedsel geven aan hongerigen, scholen aan de jeugd, ziekenhuizen aan zieken, huizen voor degenen die dat nodig hebben en vrouwen aan vrijgezellen. Daarna kunnen wij praten over de voorgeschreven straf voor diefstal [handen afhakken].”

In een volgende fase volgt uiteraard onderdrukking van vrouwen, vervolging van homo’s, het tot tweederangs burgers maken van christenen, de doodstraf voor ‘afvalligen’ enzovoort. Allemaal in lijn met de sharia. Zoals we dit al kennen van Iran, de Gazastrook en Saoedi-Arabië.

 

Hieronder het bovengenoemde interview met de theologische leider van de Moslim Broederschap, de soennitische geestelijke Yousuf Al-Qaradawi:

 

En hieronder een weergave van de nazi gezindheid van de Moslim Broederschap:

 

 

 

-- Reacties gesloten.