• Maandag, 14 Oktober 2019
  • 15 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Tram uit de bocht

Donderdag, November 3, 2011 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Reactie van Likoed Nederland op Hermes BV betrokken bij Israelische bezetting van Eva Ludemann,

De Pers, 1 november 2011.

 

Mevrouw Ludemann vliegt uit de bocht, niet voor het eerst:

  • “Veolia/Transdev is betrokken bij de ontwikkeling van een sneltram die Israelische nederzettingen rond Oost-Jeruzalem met het westelijke stadsdeel verbindt.”

Dit is groots overdreven. De tram loopt voor ongeveer 10% naar de nieuwere buitenwijken van Jeruzalem.

 

  • “Volgens het internationaal recht en de Geneefse Conventies zijn de Israelische nederzettingen in de Palestijnse gebieden en de annexatie door Israel van Oost-Jeruzalem illegaal.”

Het internationaal recht is lang niet zo eenduidig. Zo is er vorig jaar een boek verschenen van dr. De Blois van de Universiteit van Utrecht. Die komt tot de conclusie dat de Westbank omstreden gebied is, waar Israel ook rechten op kan doen gelden.
Dit omdat de Volkerenbond in 1923 een mandaat heeft vastgesteld dat voorziet in de vestiging van een Joods nationaal tehuis in het gehele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, dus ook op de Westbank.
Zie uitgebreider: De ‘bezette’ gebieden en het internationale recht.

Er zijn nooit officiele, definitieve grenzen van Israel vastgesteld, omdat Israel in 1948 massaal is aangevallen door de Arabieren. De zogenaamde ‘grenzen van 1967’ zijn feitelijk de wapenstilstandslijnen van 1949. Zowel VN resolutie 242 als de tussen Israel en Palestijnen gesloten akkoorden stellen dat het vaststellen van grenzen nog via onderhandelingen zal moeten geschieden. Pas na deze onderhandelingen zal duidelijk worden aan wie welk deel van de Westbank toe komt.

En ging de Palestijnse Autoriteit er volgens de uitgelekte ‘Palestine Papers’ er inderdaad mee akkoord dat de door de tram verbonden buitenwijken bij Israel zouden blijven horen.

 

  • “…. het bestendigen van de bezetting.”

Welke bezetting? Heeft de auteur het aan de gewone in Jeruzalem wonende Palestijn gevraagd? Die verkiest deze zogenaamde ‘bezetting’, die wil helemaal niet in een onafhankelijke Palestijnse staat wonen. Vorig jaar bleek dat uit een opiniepeiling; de meeste Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem willen liever bij Israel blijven horen.

U leest het goed: de Arabieren in Oost-Jeruzalem horen liever bij Israel; ze wonen liever in de Joodse democratische rechtstaat, dan in hun eigen Palestijnse dictatuur. Ze zijn blijkbaar te veel gesteld geraakt op de rechtsbescherming, het kiesrecht, de bescherming van minderheden als homo’s en christenen en de afwezigheid van corruptie, willekeur, eerwraak en vrouwenonderdrukking.

 

  • “Ook Veolia/Transdev moet als multinational de internationale mensenrechtenverdragen respecteren en zich ervan vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten in de landen waar zij opereert.”

Hoe kan het bouwen van een tram tot voordeel van alle bevolkingsgroepen in hun verkeersbehoefte in en rond Jeruzalem een ‘schending van mensenrechten’ zijn? Een tram die ook twee Arabische wijken een betere verbinding geeft? Als Israel een tram zou bouwen zonder verbinding naar de Arabische buitenwijken, zou de beschuldiging vast ‘racisme’ zijn.

Maar juist door die verbinding is de tram ook bij de Arabische inwoners een succes, lees het verslag in het NIW: “Een ritje met de tram is de ultieme multicultibelevenis: ultra-orthodoxe Joden, Palestijnse moslims, seculiere vrouwen in gedecolleteerde zomerjurkjes, toeristen in korte broeken, mannelijke en vrouwelijke soldaten, en veel, heel veel kinderen, alles zit en staat door elkaar in de stampvolle wagons.”

-- Reacties gesloten.