• Woensdag, 13 November 2019
  • 15 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Demonstratie tegen anti Israel karakter van pseudo Kristallnacht herdenking

Woensdag, November 9, 2011 / Last Modified: Zaterdag, December 31, 2011

Actie van Likoed Nederland, 9 november 2011.

Likoed leden en anderen demonstreren getooid met Israelische vlaggenLikoed leden en anderen demonstreren getooid met Israelische vlaggen

Een aantal extreem linkse organisaties hield een zogenaamde ‘Kristallnacht herdenking’ om hun eigen agenda te promoten. Dit terwijl de Joodse gemeenschap al de ware herdenking organiseerde, met als spreker onder andere de Amsterdamse burgemeester van der Laan.

In het verleden speelden ze het zelfs klaar om de herdenking te laten ontaarden in een anti-Israel demonstratie. Dit jaar niet, waarschijnlijk vanwege eerdere protestacties.

Echter, de boodschap was weer strijdig met wat ze zeggen te herdenken. Het ging weer uitsluitend over het regeringsbeleid en de daarin vermeende discriminatie van moslims;

“die in Nederland de rol van hebben van de Joden vroeger, alhoewel er geen knokploegen op straat waren.”

Maar het is dus opnieuw weer zo dat een Jood op straat in Amsterdam een groot risico loopt gemolesteerd te worden.

Dat moest verzwegen, want dat zou het pro-moslim karakter geweld aan doen.

En dat bij de herdenking van de Kristallnacht: moslims belangrijker dan joden, inderdaad over de lijken van hun vermoorde ouders en grootouders.

Likoed Nederland heeft daarom met een aantal andere organisaties geprotesteerd door er met Israelische vlaggen bij te gaan staan en door een pamflet uit te delen met de volgende tekst:

“Wij protesteren tegen het doordrammen van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Na de schandalen van de afgelopen jaren besloten de gezamenlijke Joodse organisaties vorig jaar om de Amsterdamse herdenking van de Kristallnacht voortaan in eigen hand te nemen. Daarom heeft de echte herdenking al om 17.00 uur in de Portugese Synagoge plaats gevonden.

In Joodse kring bestond groeiende ergernis over de bijeenkomsten van Nederland Bekent Kleur (NBK) vanwege de betrokkenheid van de Internationale Socialisten – een trotskistische splintergroep die bij andere gelegenheden solidair is met antisemitische terreurgroepen als Hamas en Hezbollah.

Je zou verwachten dat René Danen en zijn trotskistische vrienden daarom een stapje terug zouden doen. Maar dat is niet het geval. Zijn stichting is opgegaan in een nieuw platform, waarin ook de Internationale Socialisten weer een prominente rol spelen. De nieuwe antiracismegroep opereert onder de namen Platform tegen Vreemdelingenhaat en Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

 

Hamasvrienden die een Kristalnacht herdenking organiseren

Bij de organisatie van deze bijeenkomst van 19.30 bij de Stopera zijn nog steeds Internationale Socialisten en Hamasvrienden Hamasvrienden als Anja Meulenbelt en Maarten Jan Hijmans betrokken. Zij steunen terreurorganisaties als Hamas en Fatah, tegen de staat Israel. De nagedachtenis aan de slachtoffers en overlevenden van de Holocaust wordt bezoedeld door de deelname van Internationale Socialisten en andere vijanden van Israel. Israel bood juist een veilig heenkomen aan Joodse vluchtelingen en overlevenden van de Holocaust.

 

Het communistische karakter van de herdenking

Mevrouw Mirjam Ohringer, die een belangrijke rol bij deze Kristallnachtherdenking heeft, was nog tot 1990 lid van de Vereniging Nederland-DDR. Bovendien heeft zij een belangrijke rol in de door de Sovjet-Unie georganiseerde wereld vredescongressen gespeeld.

Terwijl in dezelfde tijd de Joden van de DDR en de Sovjet-Unie werden gediscrimineerd, opgesloten en naar Siberie verbannen – zoals Anatoly Sharansky, met als enige misdaad dat zij naar Israel wilden emigreren. Mevrouw Ohringer heeft weliswaar in de Tweede Wereldoorlog een heldhaftige rol vervuld, maar heeft na die tijd door haar communistische gezindheid helaas geen solidariteit met Joden in het Oostblok meer getoond.

 

Het anti-Israel karakter van deze herdenking

De sprekers en de organisatoren van deze bijeenkomst hebben in het verleden laten zien dat ze Israel delegitimeren en als Joodse staat verwerpen. Daarom staan we hier met Israelische vlaggen, om te laten zien dat deze bijeenkomst verwerpelijk is en de staat Israel onze steun verdient.”

2 reacties op “Demonstratie tegen anti Israel karakter van pseudo Kristallnacht herdenking

  1. Goed Artikel!! Mooie Website!! Groet,
    Free Israel Group

  2. En het word alleen maar erger. De leden van de groene en rode Khmer in met name de grote linkse steden, zijn helaas slechte bondgenoten voor de joodse gemeenschap en een gezonde gemeenschap in zijn algemeenheid.

    ik ben bang dat Frits Bolkestein helaas gelijk krijgt als hij zegt, dat de VS en Israël de enige plekken zijn waar joodse mensen nog vrij en in harmonie samen kunnen leven. Troost u met de gedachte dat dit ook geldt voor de gemiddelde Hollander en immigranten met een christelijk of ander positief geloof.

    En als Nederland over tientallen jaren in zijn geheel onleefbaar en financieel zwak is geworden, sluit in het beloofde land a.u.b. de deuren voor de huichelaars die zichzelf hebben overgegeven aan willekeur en onverschilligheid onder het mom van islam is vrede.

-- Reacties gesloten.