• Maandag, 14 Oktober 2019
  • 15 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Gaza en Libanon, Hamas en Hezbollah

Donderdag, Oktober 20, 2011 / Last Modified: Zaterdag, September 21, 2019

De blokkade van Gaza is helaas noodzakelijk. In Gaza is Hamas aan de macht, dat in het partijprogramma heeft staan dat alle Joden gedood moeten worden. Daar hebben ze alles voor over, ook het lijden van de eigen bevolking. Israël – Egypte trouwens ook – doen er daarom alles aan om wapensmokkel tegen te gaan.
Dat moet helaas heel ver gaan, want het verleden heeft geleerd dat ze van allerlei goederen wapens maken. Zo werden bijvoorbeeld van ingevoerde rioolbuizen raketten gemaakt om op Israëlische dorpen af te schieten.

Humanitaire goederen als voedsel en medicijnen laat Israël daarbij wel onbeperkt door, volgens de criteria van het internationale conferentie in Wassenaar.

Er heerst dus zeker geen gebrek zoals de Palestijnse propaganda wel beweert. Iedereen kan de foto’s op internet zien van overvolle winkels en markten. Ook verder is de levensstandaard in Gaza relatief hoog, want er is geen gebied ter wereld dat zo veel buitenlandse hulp krijgt.
De schoolkinderen hebben allemaal een laptop van de VN gekregen. Ruim 80% heeft een mobiele telefoon.
De medische zorg is goed, bovendien gaan ruim 10.000 inwoners per jaar naar Israël voor specialistische medische behandeling. Ondanks het geweld is daardoor de levensverwachting er hoog voor een derde wereld gebied, bijna 74 jaar. Dat is beter dan in sommige landen van de EU, bijvoorbeeld Bulgarije of Estland.

Sowieso is de situatie in Gaza niet zo slecht als vaak beweerd, zie:
Media erkennen de misleiding over Gaza en Gaza opent eerste olympisch zwembad.

 

Het geweld vanuit Gaza en Libanon

De voortdurende oorlogshandelingen vanuit Gaza (zoals de dagelijkse raketbeschietingen, tegen het Israël van binnen de grenzen van 1967) en uit Libanon toont zonneklaar aan dat het Arabische geweld niets met ‘bezetting’ te maken heeft. Dit eindeloos herhaalde ‘politiek correcte’ argument is daarmee definitief ontmaskerd als leugenpropaganda. Zoals het Hamas handvest en het Hezbollah programma letterlijk aangeven is het geweld gebaseerd op de onwil om een Joodse Staat te accepteren en op onvervalst antisemitisme. Beide organisaties streven hartstochtelijk en openlijk naar de vernietiging van Israël.

Er staat geen tegenprestatie tegen Israëlische concessies, ze blijken zelfs averechts te werken.
De eenzijdige terugtrekkingen van Israël worden niet gebruikt om eindelijk vrede te krijgen en aan de opbouw van de eigen samenleving te beginnen, maar om wapens en raketten aan te voeren.

Er bestaat geen enkele mogelijke redelijke rechtvaardiging meer voor de aanvallen vanuit Libanon en Gaza. Daarom heeft Israël bij de terugtrekkingen gewaarschuwd dat als het toch nog daarvandaan zou worden aangevallen, het keihard terug zou slaan.
Uiteindelijk heeft het daarmee nog jaren gewacht, maar op een gegeven moment is de limiet bereikt. De terreurgroepen – die nota bene deel uitmaken van de Palestijnse en Libanese regeringen – waren daarvoor gewaarschuwd en zijn volledig verantwoordelijk.

Zij kunnen het geweld ook per direct laten stoppen. Iedereen weet dat Israël dan ook gelijk het geweld zal stoppen.

 

Gewapende strijd

Er wordt wel beweerd dat Hamas het recht heeft om tot gewapend verzet. Dat is volkomen nonsens.
Gewapende strijd is niet toegestaan:

  1. Ten eerste is het geweld vrijwel uitsluitend en welbewust gericht tegen Israëlische burgers. Dat is een oorlogsmisdaad.
  2. Ten tweede zijn de Palestijnen niet meer bezet. 100% van de Palestijnen in Gaza en 98% van de Palestijnen op de Westbank leven in autonoom gebied.
  3. Ten derde hebben de Palestijnen in ruil voor die autonomie in de Oslo-akkoorden het geweld afgezworen en beloofd dat een oplossing van het conflict via onderhandelingen zal worden gezocht.Dat is nou juist het probleem dat de internationale gemeenschap – de VS, de EU, Rusland en de VN – heeft met Hamas, dat Hamas zich overduidelijk aan die verplichting onttrekt.Daarom luiden de drie alleszins redelijke voorwaarden aan Hamas om aan tafel te zitten: het afzweren van geweld, het erkennen van Israel en het nakomen van de eerder gesloten vredesovereenkomsten.

 

Oorlogsmisdaden

Wij betreuren de afschuwelijke Arabische oorlogsmisdaden en de weinige aandacht die die krijgen. Dit betreft ten eerste het opzettelijk beschieten van de Israëlische burgerbevolking met fragmentatiebommen, gericht op het maken van zo veel mogelijk slachtoffers (zie foto hieronder).
Ten tweede het zich schuil houden van Arabische strijders tussen de eigen burgerbevolking.
Denk aan het hoofdkwartier van Hezbollah in een drukke woonwijk van Beiroet. (De bewoners van die wijk waren trouwens tijdig gewaarschuwd om te vertrekken). Ook worden raketlanceerinstallaties tussen woonhuizen geplaatst. Dit is de oorlogsmisdaad van het misbruiken maken van ‘menselijke schilden’. Het is een belangrijke oorzaak van het grote aantal burgerslachtoffers. Volgens internationaal recht draagt de partij die zich achter burgers verschuilt de verantwoordelijkheid voor de slachtoffers die dan vallen.

Zie voor documentatie: Hamas gebruikt burgers als menselijke schilden.

Voor meer over de juridische achtergronden zie:
Law professor: Hamas is a war crimes case study,
Israel is within its rights en
Israel’s counter terrorist campaign.

 

Infrastructuur

Het bombarderen van infrastructuur (bruggen, elektriciteitscentrales enz.) om toekomstige agressie van een misdadig regime te bemoeilijken, af te schrikken en hopelijk ten val te brengen is helaas nodig. Daarbij vallen betreurenswaardig maar onvermijdelijk vele honderden burgerslachtoffers. Europa weet dat maar al te goed, want Europa deed het identiek tegen Klein-Joegoslavië in 1999 (voorbeeld: meer dan 100 burgers gedood op 13 mei 1999 in het dorpje Koriso). Frankrijk wat nu zo verontwaardigd is vloog zelf veel van de bombardementsvluchten.

 

Schrikbewind

Hamas heeft van Gaza een islamitische dictatuur gemaakt. Andersdenkenden, zoals Fatah aanhangers, worden vermoord. Mensen die tegen terrorisme zijn worden als ‘collaborateur’ geëxecuteerd.
Vrouwen mogen niets meer. De economie is volledig in handen van Hamas, wie iets wil ondernemen dient zwaar aan Hamas af te dragen. Er is geweld tegen christenen. Een recente opiniepeiling geeft aan dat slechts 19% nog zijn mening hardop durf te zeggen. Enzovoort.

 

Wiens schuld?

Er wordt wel gezegd dat de gewone Palestijn in Gaza er toch niets aan kan doen.
Echter, de Palestijnen in Gaza kozen bij de verkiezingen in 2006 in meerderheid voor Hamas.

De Palestijnen wisten destijds heel goed dat ze daarmee kozen voor geweld:

  1. Hamas weigert de internationale vredesakkoorden met Israël na te komen. Dit tot woede van het internationale kwartet – de VS, de EU, Rusland en de VN – dat probeert vrede te bereiken.
  2. Hamas wil helemaal geen vreedzame oplossing. Artikel 13 van hun handvest stelt: “Zogenaamde vreedzame oplossingen zijn tijdverspilling. Jihad is de enige oplossing.” en artikel 32: “Het loslaten van het conflict met Israël is een daad van zwaar verraad, wie dat doet zij vervloekt.”
  3. Een vreedzame oplossing zou namelijk betekenen dat er een gedeelte van het gebied Joods zou blijven. Dat is onmogelijk, zegt artikel 11: “[Geheel] Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag des Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven.”
  4. Hamas wil dus slechts strijd, dood en martelaarschap. Artikel 8 stelt: “Jihad is de manier, en de dood voor God de mooiste der wensen.”
  5. Palestijnse burgers worden daaraan bewust opgeofferd. Hamas stelt: “Het Palestijnse volk heeft methoden van dood en het opzoeken van de dood ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.”
  6. Want levende Joden zijn een gruwel, zegt artikel 7: “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: ‘O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij’.”.

Het was dus compleet in lijn der verwachting dat Hamas – toen ze eenmaal aan de macht was – Gaza ombouwde tot één grote lanceerinrichting, om Israëlische burgerdoelen te beschieten.

En als Hamas wel voor vrede wil gaan, hoeft ze alleen te voldoen aan de drie alleszins redelijke, bovengenoemde voorwaarden die daaraan zijn gesteld door de internationale gemeenschap – de VS, de EU, Rusland en de VN.

 

041 HamasFabel 41: Hamas streeft naar een politieke oplossing.
Feit: Hamas wil het land van de Middellandse Zee tot de rivier de Jordaan.
Foto: Verkiezingsposter in Ramallah.

 

Gerelateerd:

 

-- Reacties gesloten.