• Donderdag, 20 Juni 2019
  • 17 Sivan, 5779

Likoed Nederland

Eenzijdig water

Maandag, Oktober 24, 2011 / Last Modified: Zaterdag, Januari 13, 2018

Ingezonden brief van Likoed Nederland in EOS Magazine (populair-wetenschappelijk maandblad), novembernummer 2011.

Wij zijn verbaasd over de eenzijdigheid van uw artikel ‘Water als wapen’ in het EOS oktobernummer van 2011.

Dat stelt dat de watersituatie in Gaza slecht is, en dat dit komt door Israel.

Ten eerste: Is de watersituatie echt slechter dan elders? Een verhaal als dit is namelijk over vrijwel elk gebied in het Midden-Oosten te houden. Immers, het is een droog gebied, met overbevolking en een slechte infrastructuur.

Op de Westbank bijvoorbeeld levert Israel meer water aan de Palestijnen dan overeengekomen in de vredesakkoorden. Maar ook daar zijn problemen, omdat het Palestijnse regime helaas de waterinstallaties niet goed onderhoudt, waardoor er veel water verloren gaat.

Ten tweede: het artikel stelt dat Israel maar moeizaam onderdelen voor waterinstallaties toelaat. Op zich klopt dat.

Maar de context wordt weggelaten. Israel heeft daar namelijk alle reden toe. Omdat – bijvoorbeeld – de Hamas regering van Gaza het toeliet dat rioolbuizen gebruikt worden om raketten van te fabriceren die op Israelische burgers worden afgeschoten. Wat volgens het Internationale Recht een oorlogsmisdaad is.

Ten derde: het voorbeeld van de rioolbuizen laat tevens zien dat de radicaal-islamitische Hamas regering in Gaza de strijd tegen Israel voorrang geeft boven het welzijn van de eigen bevolking. Is dit dan niet de echte reden dat de Palestijnen in Gaza slecht af zijn?

Het antwoord is: ja natuurlijk, zie de Westbank. Daar is het geweld geluwd, met als gevolg een afbouw van de Israelische veiligheidsmaatregelen, waardoor er al jarenlang een economische groei is van tegen de 10%.

Dat bovenstaande context ontbreekt komt omdat enkel Palestijnse bronnen geraadpleegd zijn. Dat is merkwaardig, zeker bij dit politiek gevoelige onderwerp. Die Palestijnse bronnen zijn bovendien al vaak onbetrouwbaar gebleken, als daarmee Israel zwart gemaakt kon worden. De hier gegeven aanvullende informatie laat zien dat de situatie een
stuk genuanceerder ligt.

NB Meer informatie over de watersituatie op de Westbank is te vinden op:


Water als brandstof voor het Palestijns Israelische conflict.

-- Reacties gesloten.