• Vrijdag, 20 September 2019
  • 20 Elul, 5779

Likoed Nederland

De meest gehoorde leugens over de Likoed

Vrijdag, Oktober 14, 2011 / Last Modified: Zaterdag, December 14, 2013

 

Likoed wil om religieuze redenen geen centimeter gebied afstaan.

Dat is onzin. De religieuzen hebben eigen partijen. Likoed is een seculiere, niet-religieuze partij.
De Likoed heeft zich herhaaldelijk bereid getoond gebied af te staan, toenmalig Likoed-premier Netanjahoe bijvoorbeeld heeft het Hebron-akkoord gesloten, waarbij onder andere Hebron grotendeels werd overgedragen.

Het was toenmalig Likoed-premier Begin die de vrede met Egypte heeft getekend, waarbij de Sinai werd afgestaan.

Tot slot heeft Sharon tot de eenzijdige terugtrekking uit Gaza besloten.

 

Die muur is typisch een streek van Sharon.

Integendeel, het veiligheidshek is een besluit van de voorgaande, socialistische regering onder premier Barak. Als oppositieleider was Sharon lange tijd tegen. Eenmaal gekozen tot premier heeft Sharon besloten om de bouw van het hek toch voort te zetten, onder geweldige druk van de publieke opinie (70-80% van de bevolking is voor, tegenstanders zitten bij uiterst rechts en uiterst links).

 

De Likoed is tegen Palestijns zelfbestuur.

Integendeel, al in 1978 heeft toenmalig Likoed-leider Menachem Begin het voorstel van Palestijnse autonomie gelanceerd en vastgelegd in de Camp David akkoorden.

 

 

Likoed aanhangers bijeen in IsraelLikoed aanhangers bijeen in Israel

 

 

Sharon is misdadig geweest bij het bloedbad in Sabra en Shatila.

Het blijkt dat Ariel Sharon geen gevolg heeft gegeven aan zorgwekkende signalen over de situatie in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla. De vraag is of het Israelische leger op dat moment wel verantwoordelijk was voor de veiligheid van de burgers van Sabra en Shatilla en of het de gebeurtenissen wel had kunnen voorkomen. Bovendien was er sprake van een oorlogssituatie, waarin beslissingen over leven en dood onder grote druk en met heel moeilijke afwegingen tot stand komen.

Zorgwekkende signalen waren er ook over de vuurwerkopslag in Enschede. Daar is door onder andere premier Kok en burgemeester Mans geen aandacht aan gegeven. Hieruit blijkt wel dat nalatigheid, ook bij het reageren op een levensbedreigende situatie, geen misdaad is. Zulke nalatigheid maakt van politici geen misdadiger.

Een nog beter voorbeeld is trouwens de gang van zaken rond Srebenica.
Ook daar nalatigheid, maar een veel grotere Nederlandse schuld: veel meer doden (minstens 6.000), veel beter te voorzien, de Nederlandsers waren al ter plaatse, de Nederlanders waren er juist met de opdracht om de burgerbevolking te beschermen, pas na vele jaren een onderzoek van een parlementaire enquetecommissie. (In Israel onder druk van de publieke opinie al na enkele maanden).

Dat het Belgische proces tegen Sharon puur politiek gemotiveerd was blijkt uit het feit dat tegen de werkelijke dader(s) geen aanklacht is ingediend. En zo hoor je uiteraard ook nooit iemand over de andere 150.000 doden uit de Libanese burgeroorlog en de daders daarvan.

 

Het bezoek van Sharon a an de Tempelberg heeft de tweede intifada veroorzaakt.

Dit is niet waar, de bewering is typisch een sprookje uit de Palestijnse propaganda.

Omdat het moeilijk vol te houden is dat je daar jarenlang woedend over bent worden nu ook wel andere ‘spontane’ oorzaken genoemd. Maar het is gewoon niet waar, zoals het officiele rapport van de internationale Mitchell Commissie concludeert. Het geweld was lang vooraf gepland, daarvoor is afdoende bewijs te vinden, enkele voorbeelden:

Arafat talks of battles in a few weeks

Palestinians prepare for September war – July 4, 2000

Palestinian Authority admits: warfare was planned

Zie uitgebreider: Weduwe erkent: Arafat plande en leidde de tweede intifada.

En waarom zou Sharon niet de Tempelberg mogen bezoeken, de meest heilige plek van de Joden?

En waarom is er geen internationale verontwaardiging over de verwoesting van een Joodse heilige plaats, het graf van Jozef in Nabloes in oktober 2000: Arabs burn Jewish holy site of de verbranding van de synagoge van Jericho?

 

Netanjahoe is ontzettend dom.

Hij is afgestudeerd aan de Amerikaanse topuniversiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zie zijn CV.

 

Menachem Begin was een terrorist.

Menachem Begin pleegde aanslagen op Britse militaire doelen, om af te dwingen dat Groot-Brittannie zich hield aan de opdracht die het van de wereldgemeenschap had gekregen zou uitvoeren. De Volkerenbond had namelijk in 1922 de Britten het mandaat over Palestina (toen omvattend het huidige Israel, Jordanie, Westbank, Gaza en Golan-hoogvlakte) om daar een Joodse staat op te richten.

Het was dus geen terrorisme, want dat betreft “geweld tegen willekeurige burgers om angst aan te jagen”. Verder, zoals Menachem Begin zelf beschrijft in zijn boek ‘The revolt’ (De opstand) wilde hij ook onder de Britse militairen geen of zo weinig mogelijk slachtoffers maken, hij probeerde alleen materiele schade aan te richten.

Vaak wordt zijn aanslag op het King David Hotel aangehaald. Dat was toen echter niet als hotel in gebruik maar als Brits militair Hoofdkantoor. Ook toen was het de bedoeling om alleen het gebouw te beschadigen. Maar de bommelding werd door de Britten genegeerd.
Lees meer hierover: Etzel 1945-1947.

 

Artikelen over andere merkwaardige voorstellingen van Likoed:

 

 

-- Reacties gesloten.