• Maandag, 14 Oktober 2019
  • 15 Tishri, 5780

Likoed Nederland

Waarom VN erkenning van een Palestijnse staat contraproductief werkt

Woensdag, September 21, 2011 / Last Modified: Zondag, Januari 7, 2018

Artikel van Likoed Nederland in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad,

21 september 2011.

De Palestijnse Autoriteit van Abbas heeft aangegeven in september erkenning van een Palestijnse staat bij de Algemene Vergadering van de VN aan te vragen.

Deze actie gaat alleen maar ellende opleveren, en wel om de volgende redenen.

 

De aanvraag ontkent de rechten van Israel

Voor een vreedzaam bestaan van een onafhankelijke Palestijnse staat is het nodig dat deze de rechten van de buurstaten erkent. Dat heeft de VN al eerder vastgelegd in resolutie 242 in 1967. Echter, president Abbas heeft bij herhaling gezegd dat de te vormen islamitische Palestijnse staat geen Joodse staat naast zich kan accepteren, laatstelijk op een bijeenkomst in Ramallah op 28 augustus j.l. (rapportage van internationaal persbureau UPI).

De Iraanse president Ahmadinejad zei bovendien twee weken geleden nog glashelder waar de Palestijnse staat uiteindelijk in moet resulteren: “de vernietiging van Israel”.

 

De aanvraag is strijdig met de basisprincipes van staatsvorming

De Palestijnen voldoen in de verste verte niet aan voorwaarden voor staatsvorming. Er is geen duidelijke bevolking, regering of gebied. Wat betreft dat laatste, zowel de VN resolutie 242 als de Oslo-akkoorden stellen dat de definitieve grenzen van een toekomstige Palestijnse staat nog vastgesteld moeten worden. Als de VN akkoord gaan met de aanvraag van de Palestijnse Autoriteit dan ontstaat er dus een Palestijnse staat zonder duidelijke grenzen.

Hier komt bij dat de Palestijnse radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas, die de baas is in Gaza, heel Israel claimt. De Palestijnen zijn het dus oneens waar de uiteindelijke grenzen van Israel moeten komen: bij Jeruzalem of Tel Aviv? Overigens is de Hamas regering in Gaza tegen de VN aanvraag.

 

De aanvraag moedigt islamitisch terrorisme aan

De Hamas-regering in Gaza weigert aan de voorwaarden van de internationale gemeenschap voor normalisatie van de betrekkingen met Israel te voldoen: het afzweren van geweld, het erkennen van Israel en het nakomen van eerder gesloten vredesovereenkomsten.

Hamas vuurt echter vrijwel dagelijks raketten af op de Israelische burgerbevolking, wat volgens de VN een oorlogsmisdaad is. Hamas staat daarom terecht op de internationale lijst van terroristische organisaties. Erkenning van een Palestijnse staat door de VN betekent dus ook erkenning van een terroristische entiteit. Dit zou een unicum in de geschiedenis zijn.

 

De aanvraag moedigt het openlijke Palestijnse racisme aan

President Abbas heeft gezegd dat een Palestijnse staat etnisch gezuiverd zal moeten worden van Joden. Dat is ongehoord. Stel dat Catatonie in Spanje onafhankelijk wil worden, maar dan wel zonder alle Marokkanen en Nederlanders die daar wonen!

 

Het is strijdig met internationale akkoorden en VN-resoluties

In de eerdere internationale vredesakkoorden hebben de Palestijnen zich verplicht tot het sluiten van een definitief vredesverdrag met Israel. Aan die verplichting onttrekken zij zich hiermee. Daar kan de internationale gemeenschap – die deze verdragen heeft gegarandeerd – niet aan meewerken.

 

De aanvraag zet het conflict onnodig op scherp

Wanneer de Palestijnen de eerder gesloten internationale verdragen schenden, is Israel er ook niet meer aan gebonden. Het is dan zelfs gerechtigd allerlei maatregelen terug te draaien die in het voordeel waren van de Palestijnen, zoals op het gebied van economie en veiligheid.

De gang naar de VN zal dus alleen maar tot frustratie van zowel Palestijnen en Israeli’s leiden, en daarmee mogelijk tot nieuw geweld.

 

Vrede raakt verder weg dan ooit

Vrede komt niet door papier maar door daadwerkelijke vredeswil. De Palestijnen hebben zich in de eerdere vredesverdragen verplicht daarnaar te streven. Dat is niet gebeurd. Het Clinton compromis is in 2000 door Arafat afgewezen. De Palestijnse Autoriteit verheerlijkt terrorisme op televisie, scholen en in moskeeen. Wat er toe geleid heeft dat 73% van de Palestijnen Hamas steunt in de wens om de Joden uit te roeien. Voor echte vrede in de vorm van de tweestatenoplossing zullen de Palestijnen een Joodse staat moeten accepteren.

Gelukkig ziet de Tweede Kamer dit ook zo en heeft zij zich er al tegen uitgesproken omdat zo “een duurzame vrede tussen Israel en de Palestijnen niet dichterbij zal worden gebracht”.

Hopelijk ziet een meerderheid van de VN dit medio september ook in.

-- Reacties gesloten.